Jak włączyć uwierzytelnianie SMTP w Microsoft Exchange?

Poczta Microsoft, dzięki protokołowi Exchange jest rozbudowanym narzędziem, które umożliwia nie tylko wysyłkę i odbieranie wiadomości, ale również zarządzanie kalendarzami, kontaktami, czy zadaniami. Zdarza się jednak, że pojawia się konieczność konfiguracji skrzynki w formularzu kontaktowym na stronie internetowej, czy w kliencie pocztowym z wykorzystaniem protokołu IMAP lub POP3. W tym celu potrzebne jest aktywowanie ustawień dotyczących autoryzacji SMTP w środowisku Exchange. Przeczytaj poniższy artykuł, by dowiedzieć się, jak włączyć lub wyłączyć uwierzytelnianie SMTP w Exchange Online.

SPIS TREŚCI

Jak włączyć uwierzytelnianie SMTP w organizacji?

Uwierzytelnianie SMTP można wyłączyć (lub włączyć) globalnie dla całej organizacji tylko przy użyciu programu Exchange Online PowerShell.

Aby włączyć globalnie autoryzację SMTP w swojej organizacji, uruchom w PowerShellu następujące polecenie:

Set-TransportConfig -SmtpClientAuthenticationDisabled $false
Aby wyłączyć uwierzytelnienie SMTP, użyj wartości $true.

Jeśli chcesz zweryfikować, czy uwierzytelnianie SMTP jest włączone w organizacji, uruchom następujące polecenie i sprawdź, czy wartość SmtpClientAuthenticationDisabled ma właściwość False:

Get-TransportConfig | Format-List SmtpClientAuthenticationDisabled

Włączenie autoryzacji SMTP dla konkretnej skrzynki Exchange

Ustawienie dla poszczególnych skrzynek pocztowych umożliwiające włączenie (lub wyłączenie) uwierzytelniania SMTP jest dostępne w centrum administracyjnym Microsoft 365 lub w programie Exchange Online PowerShell.

UWAGA: Zarządzanie uwierzytelnianiem SMTP dla konkretnych kont Exchange jest możliwe dopiero po jego włączeniu globalnie w organizacji.

Zarządzanie uwierzytelnianiem SMTP w centrum administracyjnym Microsoft 365

  1. Otwórz Centrum Administracyjne Microsoft 365 i przejdź do Użytkownicy > Aktywni Użytkownicy. Sprawdź, jak się zalogować do portalu Microsoft 365.
   aktywni użytkownicy exchange
  2. Wybierz użytkownika i w wysuwanym menu kliknij Poczta.
   ustawienia poczty exchange
  3. W sekcji Aplikacje poczty e-mail wybierz Zarządzaj aplikacjami poczty e-mail.
   zarządzanie pocztą microsoft exchange
  4. Sprawdź opcję SMTP z uwierzytelnianiem: odznaczone = wyłączone, zaznaczone = włączone.
   smtp microsoft exchange
  5. Po zakończeniu kliknij Zapisz zmiany.

Zarządzanie uwierzytelnianiem SMTP przez Exchange Online PoweShell

By zmienić ustawienia konkretnej skrzynki Microsoft Exchange, użyj następującego polecenia:

Set-CASMailbox -Identity <MailboxIdentity> -SmtpClientAuthenticationDisabled <$true | $false | $null>

*Frazę <MailboxIdentity> należy zastąpić adresem skrzynki mailowej

Wartość $null wskazuje, że ustawienie skrzynki pocztowej jest kontrolowane przez ustawienie globalne w organizacji. Aby zastąpić ustawienie organizacji, użyj wartości $true (wyłączone) lub $false (włączone). W tej sytuacji ustawienie skrzynki pocztowej ma pierwszeństwo przed ustawieniem organizacji.

Przykłady:

   • uwierzytelnienie SMTP włączone:
Set-CASMailbox -Identity kowalski@poczta.pl -SmtpClientAuthenticationDisabled$false
   • uwierzytelnienie SMTP wyłączone:
Set-CASMailbox -Identity nowak@poczta.pl -SmtpClientAuthenticationDisabled $true
W home.pl zarejestrujesz licencje Microsoft Exchange. Dzięki temu zyskasz wsparcie techniczne dla usług Microsoft, świadczone przez specjalistów home.pl oraz faktury w polskiej walucie.
Czytaj więcej
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Biznesowa poczta e-mail Microsoft Exchange

Z grupową skrzynką odbiorczą i współdzielonym kalendarzem praca z Twoim zespołem będzie bardziej efektywna.