Nie działa logowanie do Outlooka przez POP/IMAP. Wyjaśniamy dlaczego i jak temu zaradzić

Microsoft udostępnił niedawno nową opcję nowoczesnego uwierzytelniania w oprogramowaniu Exchange Online. Jeśli korzystasz z poczty Microsoftu w Outlooku, mogłeś/aś zauważyć, że połączenie konta z aplikacją za pomocą protokołu POP3 lub IMAP, jest aktualnie niemożliwe. Dlaczego nie można nawiązać połączenia z Outlookiem za pomocą tradycyjnych protokołów POP/IMAP? Przyczyny wyjaśniamy w tym artykule i prezentujemy rozwiązanie.

Masz wątpliwości co do poprawnej konfiguracji poczty Exchange w Outlooku? Skontaktuj się z ekspertem home.pl i skorzystaj ze zdalnego wsparcia technicznego!

Dedykowana infolinia Microsoft 365 w home.pl:

SPIS TREŚCI

Dlaczego nie mogę połączyć się z Outlookiem przez protokół POP/IMAP?

Microsoft, w jednym z artykułów na blogu, poinformował użytkowników o wyłączeniu podstawowego uwierzytelniania dla usługi Exchange Online. Tym samym autoryzacja podstawowa została zastąpiona nowoczesnym uwierzytelnianiem, które nie jest wspierane przez protokoły pocztowy POP3 i IMAP.

Nowoczesne uwierzytelnianie dla poczty Exchange jest obecnie domyślnym ustawieniem. Dlatego, przy dodawaniu konta Exchange do Outlooka za pomocą IMAP/POP, możemy napotkać niepowodzenie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać tę sytuację.

Obecnie Outlook obsługuje nowoczesne uwierzytelnianie jedynie dla serwerów Exchange (MAPI, HTTP, EWS), Outlook.com i Gmail.

Krok 1: Wyłączenie domyślnych ustawień zabezpieczeń dla usługi Azure Actice Directory

Procedura ogranicza się do kilku czynności. Pierwsza z nich, to kontrola i ewentualna zmiana ustawień w Azure Active Directory. W tym miejscu wyłącz domyślne ustawienia zabezpieczeń:

 1. Zaloguj się do Azure Portal jako administrator.
 2. Następnie przejdź do zakładki Właściwości usługi Azure Active Directory i wybierz Zarządzaj wartościami domyślnymi zabezpieczeń.
  Zmiana ustawień domyślnych zabezpieczeń w Azure Active Directory.
 3. Podstawowe ustawienia zabezpieczeń są włączone, jeśli suwak jest przestawiony na Tak. Aby wyłączyć te ustawienia, ustaw Nie.
  Azure - domyślne ustawienia zabezpieczeń. Przywrócenie uwierzytelniania podstawowego w Outlook dla IMAP/POP.
 4. Na koniec Zapisz.

Krok 2: Ponowne włączenie uwierzytelniania podstawowego dla IMAP i POP

Następnym krokiem jest ponowne włączenie uwierzytelniania podstawowego dla POP/IMAP za pomocą PowerShell. Do tego celu użyj następującej komendy:

Set-AuthenticationPolicy -Identity <Policy Name> -AllowBasicAuthPop -AllowBasicAuthImap -AllowBasicAuthSmtp

Poczekaj na odświeżenie tokenu lub uruchom polecenie, które wymusi natychmiastowe odświeżenie:

Set-User -Identity <user account> -STSRefreshTokensValidFrom $([System.DateTime]::UtcNow)

Krok 3: Włączenie protokołu SMTP

Jeśli jesteś administratorem, możesz włączyć protokół SMTP na poziomie dzierżawy lub skrzynki pocztowej:

Sprawdzenie bieżącego ustawienia na poziomie dzierżawy

W pierwszej kolejności sprawdź bieżące ustawienie na poziomie dzierżawy. Wpisz następującą komendę:

Get-TransportConfig | Select SmtpClientAuthenticationDisabled
 • Wartość False – protokół SMTP dla dzierżawy włączony.
 • Wartość True – protokół SMTP dla dzierżawy wyłączony.

Jeśli widzisz wartość True, włącz SMTP następującym poleceniem:

Set-TransportConfig -SmtpClientAuthenticationDisabled $False

Sprawdzenie bieżącego ustawienia na poziomie skrzynki pocztowej

Sprawdź aktualne ustawienie na poziomie skrzynki pocztowej poleceniem:

Get-EXOCasMailbox <mailbox account> -Properties SmtpClientAuthenticationDisabled | Select SmtpClientAuthenticationDisabled
 • Pusta wartość – konfiguracja na poziomie dzierżawy będzie uznana na poziomie skrzynki pocztowej. Jeśli konfiguracja na poziomie dzierżawy jest ustawiona na wyłączenie protokołu SMTP, Outlook nie będzie się łączyć. W takim przypadku można ustawić wyjątek dla określonej skrzynki pocztowej przy zachowaniu ustawienia poziomu dzierżawy w celu wyłączenia protokołu SMTP.
 • False – konfiguracja na poziomie dzierżawy zostanie zastąpiona przez ustawienie na poziomie skrzynki pocztowej, a protokół SMTP zostanie włączony dla tego użytkownika.
 • True – protokół SMTP jest wyłączony i użytkownik nie będzie mógł nawiązać połączenia przy uwierzytelnianiu AUTH SMTP.

Aby włączyć protokół SMTP (wartość False), uruchom polecenie:

Set-CasMailbox <mailbox account> -SmtpClientAuthenticationDisabled $False
Nie chcesz zawracać sobie głowy skomplikowanymi konfiguracjami? Wybierz wygodną, zdalną pomoc techniczną Microsoft Office w home.pl!

Kup Wsparcie Premium Microsoft 365

Czytaj więcej
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Biznesowa poczta e-mail Microsoft Exchange

Z grupową skrzynką odbiorczą i współdzielonym kalendarzem praca z Twoim zespołem będzie bardziej efektywna.