Co oznacza komunikat, że użytkownik nie dokończył aktywacji?

Po utworzeniu konta użytkownika, który ma również uzyskać dostęp do Twojego Panelu klienta home.pl, należy konto aktywować (czyli m.in nadać mu hasło dostępu). Aby dokończyć proces aktywacji, należy odebrać wiadomość wysłaną na kontaktowy adres e-mail utworzonego użytkownika.

Jeśli w Panelu klienta home.pl wyświetlany jest poniższy komunikat, oznacza to, że konto użytkownika nie zostało jeszcze aktywowane. Ważność aktywacyjnej wiadomości e-mail wynosi 48 godzin. Po upływie tego okresu czasu, możesz ponownie wysłać wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Panel klienta home.pl - Użytkownicy - Komunikat Użytkownik nie dokończył procesu aktywacji

Aby wysłać ponownie wiadomość z linkiem do aktywacji konta użytkownika, kliknij przycisk Wyślij ponownie maila do aktywacji. Po kliknięciu przycisku, zostanie wyświetlone okno, w którym należy potwierdzić chęć ponownej wysyłki wiadomości z linkiem aktywacyjnym.

Panel klienta home.pl - Użytkownicy - Komunikat - Wyślij ponownie maila do aktywacji - Potwierdź chęć ponownej wysyłki wiadomości

Po ponownym wysłaniu wiadomości z linkiem aktywacyjnym, w prawym górnym rogu Panelu klienta home.pl zostanie wyświetlone potwierdzenie wykonania tej operacji. W tej chwili powinieneś poinformować użytkownika, że powinien odebrać i kliknąć link aktywacyjny w ciągu najbliższych 48 godzin.

Po odebraniu i kliknięciu linka aktywacyjnego, użytkownik będzie mógł nadać hasło dostępu do utworzonego konta użytkownika. Dopiero po podaniu hasła dostępu zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, wybrane konto użytkownika zostanie aktywowane.

Jak przejść do edycji użytkownika i wysłać aktywacyjną wiadomość e-mail?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do opcji menu Użytkownicy, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta home.pl - Przejdź do opcji menu Użytkownicy
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista użytkowników utworzonych w ramach konta, do którego jesteś zalogowany. Kliknij nazwę wybranego użytkownika lub wybierz przycisk Opcje -> Wyślij ponownie maila do aktywacji.
  Panel klienta home.pl - Użytkownicy - Lista - Kliknij przycisk Opcje
 4. Jeśli kliknąłeś nazwę użytkownika, na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranego użytkownika. Aby wysłać wiadomość z linkiem aktywacyjnym dla wybranego użytkownika, kliknij przycisk Wyślij ponownie maila do aktywacji.
  Panel klienta home.pl - Użytkownicy - Lista - Opcje - Kliknij przycisk Wyślij ponownie maila do aktywacji
 5. Po odebraniu i kliknięciu linka aktywacyjnego, zostaniesz poproszony o nadanie hasła dostępu do konta użytkownika, który ma zostać aktywowany. Dopiero po nadaniu hasła dostępu zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, wybrane konto użytkownika zostanie aktywowane. 
  Hasło dostępu użytkownika do Panelu klienta home.pl musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. Należy wpisać nowe hasło uwzględniając co najmniej jedną wielką literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny. Minimalna długość hasła dostępu to 8 znaków.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie