Zarządzanie wiadomości e-mail w poczcie Gmail – tworzenie etykiet

Etykiety umożliwiają oznaczanie wiadomości e-mail, przypisywanie im znaczników, które następnie ułatwiają filtrowanie poczty. Etykiety poczty Gmail są alternatywą dla popularnych folderów poczty. Etykiety poczty możesz tworzyć po zalogowaniu do poczty Gmail w przeglądarce internetowej. Korzystając z programów pocztowych do obsługi poczty Gmail, twórz foldery pocztowe które przyjmą w poczcie Gmail rolę etykiet.

Etykietę poczty Gmail możesz utworzyć:

 • po otwarciu wiadomości e-mail, przypisując jej jedną lub wiele wiadomości,
 • w głównym widoku poczty e-mail, przypisując etykiety określonym wiadomościom,
 • podczas tworzenia reguł wiadomości poczty Gmail.

Jak utworzyć etykietę w poczcie Gmail?

 1. Otwórz Gmaila w przeglądarce internetowej, np. Google Chrome. Etykiet nie można tworzyć w aplikacji Gmail np. na telefonie.
 2. Po lewej stronie kliknij Więcej.
 3. Kliknij Utwórz nową etykietę.
  Obsługa etykiet w poczcie Gmail
 4. Nazwij nową etykietę. Opcjonalnie przypnij ją „wyżej” w drzewie etykiet.
  Obsługa etykiet w poczcie Gmail
 5. Kliknij Utwórz.

Jak przypisać wiadomość e-mail do etykiety?

Po utworzeniu etykiety możesz używać ich do oznaczania wiadomości e-mail. Na liście wiadomości zaznacz kilka wiadomości do oznaczenia. Z paska opcji poczty e-mail wybierz Etykiety i zaznacz etykiety do których chcesz przypisać wiadomości e-mail poczty Gmail.

Obsługa etykiet w poczcie Gmail

Jak wyświetlić wiadomości e-mail przypisane do etykiety Gmail?

Po utworzeniu etykiet poczty Gmail, przypisaniu ich do określonych wiadomości możesz rozpocząć korzystanie z nich. Po lewej stronie ekranu w strukturze poczty Gmail znajdziesz główny folder z wiadomościami e-mail oraz utworzone wcześniej etykiety. Kliknij w jedną z nich aby wyświetlić przypisane jej wiadomości e-mail.

Obsługa etykiet w poczcie Gmail

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie