Jak wydrukować dokument zdalnie przez TeamViewer?

Podczas sesji zdalnych można wykonywać wiele czynności na komputerze, z którym się łączymy. Przykładowo, można wyświetlać i edytować dokumenty oraz inicjować ich drukowanie nie tylko na drukarce połączonej z komputerem, ale także i na swojej, podłączonej do komputera z którego łączymy się do drugiego urządzenia.

Dzięki funkcji zdalnego drukowania można inicjować drukowanie na swoim komputerze, z którego wykonujemy połączenie. Pozwala to zaoszczędzić czas i zachować bezpieczeństwo, ponieważ zdalne drukowanie nie wymaga transferowania i zapisywania plików między komputerami.

Jak uruchomić zdalne drukowanie TeamViewer?

W celu włączenia funkcji zdalnego drukowania należy zainstalować sterownik drukowania TeamViewer. Można znaleźć tę opcję w zakładce: Dodatki > Opcje > Zaawansowane > Pokaż opcje zaawansowane > Zaawansowane ustawienia sieciowe > Zainstaluj sterownik drukarki TeamViewer.

TeamViewer - uruchomienie zdalnego drukowania

Po zainstalowaniu sterownika zdalnego drukowania, rozpocznij sesję zdalną. Wejdź w zakładkę Pliki i dodatki w górnym panelu TeamViewer i wybierz opcję: Aktywuj zdalne drukowanie. Po aktywowaniu, Twoja lokalna drukarka będzie widoczna w programach drukowania na zdalnym komputerze oraz będzie oznaczona jako: „[nazwa drukarki] przez TeamViewer„.

TeamViewer - zdalne drukowanie

Drukowanie zdalne przez TeamViewer

Po wykonaniu powyżej opisanych kroków i aktywowaniu funkcji zdalnego drukowania, aby wydrukować zdalnie dokumenty należy wykonać tylko trzy poniższe kroki:

  1. Otwórz dokument przeznaczony do drukowania,
  2. Wybierz opcję Drukuj w wybranym programie,
  3. Znajdź odpowiednią drukarkę oznaczoną jako: „[nazwa drukarki] przez TeamViewer„.
WAŻNE! Jeśli korzystasz z wersji TeamViewer 12 lub niższej, to funkcja zdalnego drukowania dostępna jest tylko podczas połączeń między dwoma urządzeniami z systemem Windows, a drukarka musi wspierać sterowniki PostScript lub EMF.

Podczas zdalnych połączeń pomiędzy systemami Windows i macOS może być wymagany dodatkowy program do odczytu dokumentów, ze względu na domyślne formaty wykorzystywane na komputerach Microsoft i Apple.

Dowiedz się więcej:

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

TeamViewer narzędzie do dostępu zdalnego

Umożliwia zarządzanie i obsługiwanie komputerów, serwerów oraz innych urządzeń podczas połączenia zdalnego (nawet przez urządzenia mobilne). Pracuj zdalnie z każdego miejsca.