Nowy interfejs w usłudze Dropsuite

Dropsuite całkowicie odświeżył wygląd interfejsu użytkownika usług Dropsuite Email Backup oraz Dropsuite Basic Backup. Zmiana przekłada się na zwiększenie produktywności dzięki bardziej intuicyjnej nawigacji oraz jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo związane z uwierzytelnieniem.

Wśród korzyści wynikających dla klienta z aktualizacji znajdują się:

  • Zwiększa produktywność dzięki intuicyjnym i elastycznym ulepszeniom projektowym,
  • Rozszerza narzędzie dla grup i zespołów,
  • Usprawnia proces wdrażania nowego pracownika,
  • Ponadto zwiększa bezpieczeństwo uwierzytelniania,
  • Skraca czas obsługi klienta i zmniejsza koszty z nią związane.

Kopia zapasowa poczty e-mail bez limitu

Z Dropsuite E-mail Backup wykonasz kopię zapasową poczty Microsoft Exchange, Gmail z Google G Suite lub poczty IMAP/POP3.