Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Poczcie home.pl?

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe i zabezpiecz swoją skrzynkę przed nieuprawnionym dostępem. Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować weryfikację dwuetapową w Poczcie home.pl.

SPIS TREŚCI

Czym jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe i dlaczego jest ważne?

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to dodatkowe zabezpieczenie chroniące Twoje konto przed dostępem postronnych osób, nawet jeśli Twoje hasło zostanie skradzione. Inne nazwy na tę formę zabezpieczenia to np.:

 • weryfikacja dwuetapowa
 • 2FA (ang. Two Factor Authentication)

W standardowym logowaniu wystarczy podać login (np. adres e-mail) oraz hasło, by dostać się do konta. Jeśli jednak te dane wyciekną, a Ty nie masz w zwyczaju regularnie zmieniać haseł, otwiera to hakerom drogę do włamania się na Twoje konto bez większego trudu.

Oprócz używania uwierzytelniania dwuskładnikowego, warto też przestrzegać innych dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa haseł. Przede wszystkim:

 • Nie twórz haseł opartych na popularnych ciągach znaków (np. qwerty123) ani związanych z Tobą (np. Twoje imię i data urodzin).
 • Nie używaj tych samych haseł do różnych kont.
 • Twórz skomplikowane hasła złożone z cyfr, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych. Najlepiej, jeśli nie będą istniejącymi słowami (np. S4fdqO#5p!9vC).
 • Regularnie zmieniaj hasła do wszystkich kont.
 • Dla najważniejszych kont (np. bankowość internetowa) używaj e-maili, których nie wykorzystujesz nigdzie indziej.
Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć bezpieczne hasła.

W przypadku 2FA sam login i hasło nie wystarczą, by dostać się do konta. Potrzebne jest jeszcze dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą drugiego składnika, do którego nikt poza Tobą nie powinien mieć dostępu. Może to być np.:

 • kod SMS,
 • kod w aplikacji uwierzytelniającej,
 • wygenerowana wcześniej lista kodów,
 • klucz U2F podłączany do USB (bądź, w przypadku smartfonów, łączący się przez NFC).
Wszędzie, gdzie to możliwe, warto korzystać z weryfikacji dwuetapowej, by dodatkowo zabezpieczyć swoje konto. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku kont zawierających cenne informacje, których kradzież mogła by wyrządzić spore szkody. 2FA stosowane w poczcie e-mail może dodatkowo ochronić Cię przed kradzieżą innych kont – hakerzy mający dostęp do Twojej skrzynki pocztowej, mogliby przy jej użyciu zresetować hasła do Twoich kont w innych serwisach.

Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Poczcie home.pl?

Jeśli korzystasz z Poczty home.pl, możesz włączyć weryfikację dwuetapową. Z poniższej instrukcji dowiesz się, jak to zrobić.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe w poczcie.home.pl opiera się na kodach weryfikacyjnych z aplikacji Google Authenticator (iOS, Android) lub Microsoft Authenticator (iOS, Android). Jeśli z nich nie korzystasz, możesz zainstalować jedną z nich na swoim smartfonie przed przystąpieniem do włączania 2FA w poczcie. Będzie ona potrzebna w trakcie procesu.

 1. Zaloguj się do aplikacji poczta.home.pl.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego (Ustawienia).
  Poczta - Ustawienia
 3. W menu z lewej strony kliknij Zabezpieczenia – Weryfikacja 2-etapowa.
  Poczta - Ustawienia - Zabezpieczenia - Weryfikacja 2-etapowa
 4. Na wyświetlonym ekranie kliknij Dodaj opcję weryfikacji.
  Poczta - Ustawienia - Zabezpieczenia - Weryfikacja 2-etapowa - Dodaj opcję weryfikacji
 5. Wybierz Aplikacja Google Authenticator lub zgodna.
  Poczta - Ustawienia - Zabezpieczenia - Weryfikacja 2-etapowa - Dodaj opcję weryfikacji - Google Authenticator lub zgodna
 6. Teraz otwórz aplikację uwierzytelniającą na swoim smartfonie:
  • Microsoft Authenticator: w prawym górnym rogu ekranu kliknij znak „+”. Następnie wybierz opcję Inne konto.
  • Google Authenticator: w prawym dolnym rogu ekranu kliknij znak „+”. Następnie wybierz Zeskanuj kod QR lub Wpisz kod konfiguracyjny.
 7. W aplikacji zeskanuj kod QR wyświetlony w Poczcie home.pl lub wpisz wyświetlony pod nim kod konfiguracji.
  Poczta - Ustawienia - Zabezpieczenia - Weryfikacja 2-etapowa - Dodaj opcję weryfikacji - Google Authenticator lub zgodna - Zeskanuj kod w aplikacji uwierzytelniającej
 8. Po zeskanowaniu lub ręcznym wpisaniu kodu w aplikacji uwierzytelniającej:
  • w Microsoft Authenticator zobaczysz listę kont połączonych z aplikacją. Wybierz poczta.home.pl – wyświetli się kod
  • w Google Authenticator wyświetli się kod.
 9. Wpisz wyświetlony na smartfonie kod w polu tekstowym na kod uwierzytelniający w Poczcie home.pl i kliknij OK.
  Poczta - Ustawienia - Zabezpieczenia - Weryfikacja 2-etapowa - Dodaj opcję weryfikacji - Google Authenticator lub zgodna - Zeskanuj kod w aplikacji uwierzytelniającej - Wpisz kod z aplikacji uwierzytelniającej
  Ze względów bezpieczeństwa kody w aplikacjach uwierzytelniających zmieniają się co kilkadziesiąt sekund.
 10. Teraz możesz dodać kod odzyskiwania. Kliknij Zapasowy kod dostępu do konta.
  Poczta - Ustawienia - Zabezpieczenia - Weryfikacja 2-etapowa - Dodaj opcję weryfikacji - Google Authenticator lub zgodna - Zeskanuj kod w aplikacji uwierzytelniającej - Wpisz kod z aplikacji uwierzytelniającej - Zapasowy kod dostępu do konta
  WAŻNE! Kod odzyskiwania pozwoli Ci uzyskać dostęp do poczty, jeżeli utracisz urządzenie z połączoną z kontem aplikacją uwierzytelniającą. Zdecydowanie sugerujemy dodać kod odzyskiwania w tym kroku.
 11. Pobierz lub od razu wydrukuj wyświetlony kod.
  Poczta - Ustawienia - Zabezpieczenia - Weryfikacja 2-etapowa - Dodaj opcję weryfikacji - Google Authenticator lub zgodna - Zeskanuj kod w aplikacji uwierzytelniającej - Wpisz kod z aplikacji uwierzytelniającej - Zapasowy kod dostępu do konta - Zapisz lub wydrukuj kod odzyskiwania
  WAŻNE! Koniecznie zachowaj kod odzyskiwania. Będzie Ci potrzebny, by zalogować się do poczty, jeśli utracisz urządzenie z aplikacją uwierzytelniającą. Dowiedz się więcej o kodzie odzyskiwania.
 12. Kliknij OK. Weryfikacja dwuetapowa została włączona.

Możesz w ten sposób połączyć ze swoim kontem więcej aplikacji uwierzytelniających. Połączone z kontem aplikacje mogą mieć zmienione nazwy, a także zostać usunięte, gdy nie będziesz więcej z nich korzystać.

Jak logować się do poczty home.pl z włączonym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym?

Kiedy włączysz uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Poczcie home.pl, w trakcie logowania, po podaniu loginu i hasła, poprosimy Cię o wpisanie kodu uwierzytelniającego z aplikacji połączonej z kontem przy konfiguracji 2FA.
Logowanie - Podaj kod z aplikacji

Jeżeli z kontem jest połączonych kilka aplikacji uwierzytelniających, najpierw wybierz z listy tę, z której chcesz skorzystać przy tym logowaniu.

Jak zalogować się do poczty, gdy brak dostępu do aplikacji uwierzytelniającej?

Jeżeli nie masz dostępu do urządzenia z aplikacją uwierzytelniającą, a chcesz zalogować się do poczty, użyj kodu odzyskiwania. W tym celu:

 1. Wpisz login i hasło i kliknij Zaloguj.
 2. Wybierz opcję Urządzenie zostało utracone.
  Logowanie - Urządzenie zostało utracone
 3. Wpisz kod odzyskiwania lub prześlij zawierający go plik.
Czytaj także:
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.