Jak zatrudnić obcokrajowca? Procedura oświadczeniowa a zatrudnienie obywatela Ukrainy

Na polskim rynku pracy pojawiło się sporo nowych, wykwalifikowanych kandydatów do pracy. Wiele firm szykuje się do zatrudnienia osób, przybyłych do naszego kraju z Ukrainy. Zatrudniając cudzoziemca powinieneś mieć na względzie proces legalizujący prawo takiej osoby do pracy w Polsce. Sprawdź, do jakich urzędów wystąpić i jakie dokumenty pozwalają na legalną pracę Ukraińców w Polsce.

SPIS TREŚCI

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Procedura oświadczeniowa

Jak zatrudnić ukraińca? Specustawa Ukraina

Zatrudnienie obywateli Ukrainy jest obecnie uproszczone. Prostym sposobem na legalizację zatrudnienia cudzoziemca w Polsce jest procedura oświadczeniowa, przyspieszająca możliwość podjęcia zatrudnienia. Okres zatrudnienia na podstawie oświadczenia jest teraz wydłużony do 24 miesięcy. Warto pamiętać, że na tej podstawie nie da się zatrudnić obcokrajowców do prac sezonowych, np. w rolnictwie, gastronomii czy łowiectwie i leśnictwie.

Procedura oświadczeniowa ułatwia zatrudnienie obywateli z Ukrainy oraz Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Rosji.

Jak załatwić procedurę oświadczeniową? Zatrudnienie Ukraińca

Aby złożyć oświadczenie, konieczne do powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, należy przygotować następujące informacje:

 1. Dane podmiotu, który powierza pracę: nazwa lub imię i nazwisko, NIP i REGON, adres podmiotu
 2. Dane dotyczące osoby zatrudnianej: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, dokument podróży – seria i numer, data wydania, data ważności
 3. Informacje dotyczące pracy powierzonej: stanowisko lub rodzaj pracy, nazwa i kod zawodu, symbol PKD, miejsce pracy, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia brutto, okres wykonywania pracy.

Jakie dokumenty dołączyć do procedury oświadczeniowej?

Aby wniosek był ważny, należy dołączyć do oświadczenia następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty lub dokument podróży, potwierdzający tożsamość cudzoziemca
 2. kopia wszystkich wypełnionych stron dokumentu tożsamości lub podróży
 3. dowód wpłaty do ewidencji oświadczeń (30 zł)

Co dalej?

Po zebraniu dokumentów i danych osoby, którą chcemy zatrudnić, powinniśmy udać się osobiście do właściwego urzędu pracy. Powiatowy Urząd Pracy ma 7 dni na dokonanie wpisu do ewidencji lub poinformowania o odmowie dokonania wpisu.

Aby urząd mógł dokonać wpisu, muszą być spełnione trzy warunki:

 • osoba zatrudniana musi być obywatelem państwa określonego w rozporządzeniu
 • osoba nie będzie wykonywać pracy sezonowej
 • wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż pracowników, wykonujących pracę na podobnym stanowisku.

Jeśli dojdzie do zmiany warunków pracy, należy wystąpić o nowe oświadczenie.

Nie ma konieczności nowego oświadczenia, jeśli nastąpi zmiana siedziby firmy lub miejsca pobytu, przejście zakładu pracy w ręce innego pracodawcy lub zawarcia umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie