Jak zmienić zawartość modułu suwak/slider?

Edycja zawartości modułu suwak (tzw. slider) możliwa jest za pośrednictwem Panelu sklepu. Podczas modyfikacji modułu możesz zmienić wyświetlane grafiki promocyjne, rodzaj animacji lub format paginacji (tzw. stronnicowanie).

Slider na stronie głównej sklepu

Aby zmienić zawartość modułu suwak/slider:

  1. Zaloguj się do Twojego Panelu eSklep.
  2. Przejdź do opcji menu Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny.
  3. Kliknij zakładkę Moduły, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  4. Kliknij zakładkę Strona główna, która znajduje się w górnej części ekranu. Jeśli korzystasz z dodatkowych układów, wybierz odpowiednio, np. Układ podstawowy, lista produktów, itp.. Dla każdego układu możesz utworzyć indywidualny slider. Jeśli nie posiadasz takiego modułu, kliknij Dostępne moduły a następnie dodaj moduł Slider.
  5. Kliknij opcję Edytuj, która znajduje się przy module o nazwie Slider (suwak).

  6. Zmień ustawienia modułu według Twoich potrzeb. Po lewej stronie ekranu w zakładce Lista zdjęć możesz wgrać własne grafiki, które będą wyświetlane w zawartości modułu na stronie sklepu.
  7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wszystkie wprowadzone zmiany w module.

Więcej rozwiązań

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie