Nowa subdomena

Poniższy artykuł obejmuje wsparcie techniczne dla usług obsługiwanych na poprzedniej platformie home.pl. Ten artykuł posiada swój odpowiednik dla nowej platformy home.pl, sprawdź:.

Wprowadzenie

Subdomena to adres internetowy, który zawiera w sobie nazwę Twojej domeny.

Przykład: Jeśli posiadasz domenę „twojadomena.pl” i chcesz uruchomić sklep, to możesz utworzyć subdomenę o nazwie sklep, dzięki czemu adres Twojego sklepu będzie następujący: „sklep.twojadomena.pl”. Każda utworzona subdomena, może wskazywać dowolne zasoby na serwerze w home.pl, np. katalogi z nowymi stronami WWW lub inne materiały udostępniane pod jej adresem.

Za pomocą formularza dodawania subdomeny możesz utworzyć dowolną subdomenę dla Twojej domeny. Liczba subdomen jest nieograniczona.

Jak utworzyć subdomenę?

Aby utworzyć nową subdomenę, wykonaj następujące czynności.

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do domeny lub usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu „Usługi”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta - Wybierz opcję menu Usługi
 3. Kliknij nazwę domeny, dla której chcesz dodać nową subdomenę.
  Panel klienta - Usługi - Kliknij nazwę domeny, dla której chcesz dodać nową subdomenę
  WAŻNE! Jeśli chcesz dodać nową subdomenę dla domeny, która nie jest zarejestrowana w home.pl (domena jest wydelegowana na serwery DNS home.pl), to na liście usług odnajdź nazwę serwera i kliknij znak „PLUSA”, który znajduje się obok jego nazwy. Po kliknięciu zostaną wyświetlone wszystkie usługi, które są powiązane technicznie z serwerem (np. domeny oraz skrzynki e-mail). Kliknij nazwę domeny, dla której chcesz dodać nową subdomenę. Następnie kliknij przycisk „Dodaj subdomenę” i wypełnij poniższy formularz.
  WAŻNE! Pamiętaj, że domena (np. „twojadomena.pl”) wydelegowana na serwery DNS home.pl musi zostać przypisana do serwera, aby móc dodać subdomenę (np. „sklep.twojadomena.pl”). W przeciwnym wypadku domena nie będzie widoczna na liście usług powiązanych technicznie z serwerem.
 4. Po wyświetleniu się mini-podglądu usługi, kliknij ikonę odpowiedzialną za dodanie nowej subdomeny.
  Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Na skróty - Kliknij ikonkę odpowiedzialną za dodanie nowej subdomeny
 5. Wypełnij formularz dodawania nowej subdomeny:
  Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Na skróty - Dodaj subdomenę - Wypełnij formularz
 • Nazwa subdomeny” – w tym polu wpisz nazwę nowej subdomeny. W przypadku jeśli chcesz utworzyć nowy adres w postaci: „sklep.twojadomena.pl”, to w tym polu należy wpisać tylko frazę „sklep”.
 • Nazwa usługi” – wpisz tutaj nazwę usługi w home.pl, do której chcesz przypisać tworzoną subdomenę (np. nazwę serwera). Przypisanie subdomeny do usługi w home.pl umożliwi Ci zakładanie skrzynek e-mail w tworzonej subdomenie oraz włączenie przekierowania na podkatalog.
  WAŻNE! Przypisanie do usługi jest wymagane, jeśli subdomena ma kierować na zawartość serwera w home.pl!
 • Hasło do usługi” – wpisz tu hasło do usługi serwera w celu autoryzacji.
  WAŻNE! To pole musisz wypełnić, tylko wtedy gdy wypełniłeś pole „Nazwa usługi”.
  • „Włącz przekierowanie na podkatalog z separacją serwisu” – wybierz tę opcję jeśli posiadasz wiele stron WWW. Spowoduje to odizolowanie danej domeny od pozostałych (funkcja ta nazywana jest „chroot”). Odseparowanie strony WWW zwiększa bezpieczeństwo plików, które są opublikowane w danym katalogu.
   Przykład: przekierowanie subdomeny na podkatalog z separacją serwisu powoduje, że aplikacje są „zamykane” w ramach wybranego podkatalogu za pomocą mechanizmu „chroot”. Odwołanie do skryptów lub plików graficznych, które znajdują się w lokalizacji wyższej od wybranego podkatalogu będzie niemożliwe!
  • „Włącz przekierowanie na podkatalog bez separacji serwisu” – wybierz tę opcję jeśli posiadasz wspólne pliki dla wielu domen. Wyłączenie separacji serwisu WWW rozwiązuje niedogodności związane z niektórymi CMS, np. Joomla!.
   Przykład: funkcja ta jest przydatna jeśli korzystasz z tych samych plików graficznych przy wielu stronach WWW. Wyłączenie separacji serwisu pozwala na swobodną wymianę plików między domenami.
   WAŻNE! Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o funkcji separacji serwisu, która występuje podczas przekierowania subdomeny na podkatalog.
   WAŻNE! Wybranie opcji „Brak przekierowania” spowoduje że Twoja subdomena będzie prowadziła do katalogu głównego serwera, do którego jest przypisana.
  • „Przekierowanie na podkatalog” – wprowadź w tym miejscu nazwę podkatalogu.
   Przykład: Jeśli Twoja strona WWW znajduję się w podkatalogu o nazwie: „stronawww”, to podaj w tym polu frazę: „/stronawww”.
 • Przekierowanie poczty (adres e-mail)” – w tym polu możesz wpisać na jaki adres e-mail mają być kierowane wszystkie wiadomości e-mail wysyłane na adres tworzonej subdomeny.
  Przykład: Jeśli będziesz miał w Twojej subdomenie np. tylko dwie skrzynki e-mail: „biuro@sklep.twojadomena.pl” oraz „magazyn@sklep.twojadomena.pl”, a w polu „Przekierowanie poczty” wpiszesz adres innej skrzynki pocztowej np. „jan.kowalski@innapoczta.pl”, to wszystkie wiadomości e-mail, wysłane do „biuro@sklep.twojadomena.pl” i „magazyn@sklep.twojadomena.pl” zostaną dostarczone do skrzynki „jan.kowalski@innapoczta.pl”.
 • Włącz funkcję catch-all” – zaznaczenie tego pola podczas tworzenia subdomeny spowoduje, że wysyłane do Ciebie wiadomości e-mail z błędem w adresie (np. „bbuiro@sklep.twojadomena.pl” lub „asdfasdf@sklep.twojadomena.pl”) będą dostarczane na adres e-mail podany w polu „Przekierowanie poczty”. Więcej informacji na temat funkcjonowania funkcji catch-all znajdziesz pod tym adresem.
 • Kliknij przycisk „Zapisz”, aby utworzyć nową subdomenę.
WAŻNE: Subdomeny, które mają być wydelegowane na inny serwer niż w home.pl należy dodawać na liście rekordów domeny głównej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Dodatkowa informacja na temat subdomen w home.pl

Jeśli domena pierwszego rzędu (np. „twojadomena.pl”) jest skierowana na katalog główny serwera w home.pl, to próba wywołania adresu „dowolna_nazwa.twojadomena.pl” spowoduje przekierowanie do katalogu o nazwie „dowolna_nazwa”. Jeśli katalog o danej nazwie nie istnieje, to zostaniesz przekierowany do głównego katalogu serwera.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przypisać domenę do serwera w home.pl.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie