Transfer domeny z home.pl do innego operatora

Transfer domeny z home.pl do innego operatora powoduje to, że faktury za opłatę domeny będzie wystawiał inny operator niż home.pl, czyli ten, do którego zostanie domena przetransferowana. Transfer domeny nie pociąga za sobą skutków technicznych (domenę wciąż będziesz konfigurował w Panelu klienta home.pl, dopóty nie wydelegujesz jej na serwery DNS innego operatora).

Transfer domeny z home.pl do innego operatora

WAŻNE! Pamiętaj, że po zakończonym transferze domeny, będzie ona nadal wskazywała na te same serwery DNS, które były ustawione przed rozpoczęciem transferu.

Transfer domeny z home.pl do innego operatora krok po kroku

Transfer z home.pl jest wykonywany przez nowego operatora, do którego domena ma być przeniesiona. W celu rozpoczęcia transferu niezbędne jest uzyskanie kodu autoryzującego (AuthInfo/Auth Code) dla Twojej domeny od home.pl.

Aby uzyskać kod Authinfo od home.pl:

 1. Wypełnij wniosek, który jest dostępny do pobrania pod tym adresem.

  WAŻNE! Jeśli Twoja domena jest zarejestrowana na:

  • dane osoby fizycznej – prześlij podpisany wniosek,
  • firmę lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – prześlij podpisany i opieczętowany wniosek (lub załącz skan dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności, np. wyciąg z CEIDG/KRS)
  Na jednym wniosku o wydanie kodu Authinfo można podać nazwy kilku domen zarejestrowanych na te same dane, nazwy domen muszą być czytelne i pozwalać na identyfikację domen bez żadnych wątpliwości.
  WAŻNE! Pamiętaj, że posiadając kod Authinfo masz możliwość przeniesienia domeny do innego operatora. Przesłanie wniosku o wydanie kodu  jest nie tylko procedurą, obowiązującą w przypadku domen zarejestrowanych w home.pl, ale ma także na celu wyeliminowanie ryzyka przesłania kodu osobie trzeciej, która mogłaby skorzystać z niego, np. w celu nielegalnego przejęcia domeny.
 2. Prześlij komplet dokumentów za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu dokumentów home.pl wyśle kod AuthInfo dla Twojej domeny na adres e-mail Reprezentanta abonenta usługi.
WAŻNE! W wielu wypadkach wystarczające jest dokonanie zmiany delegacji domeny na serwery DNS zewnętrznego operatora, u którego jest utrzymywana Twoja strona – taka operacja nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, ani dodatkową autoryzacją Klienta. Przeczytasz o tym więcej w artykule o delegacji domeny.
Jeśli chcesz, aby domena po wykonanym transferze kierowała na serwery DNS operatora, do którego transferujesz domenę – wykonaj delegację domeny na serwery DNS tego operatora, minimum 24 h przed rozpoczęciem transferu. W trakcie transferu nie będzie to możliwe!
Przykład: w sytuacji, gdy wykonasz transfer domeny na zewnątrz i będziesz chciał ją wydelegować na serwery DNS home.pl, to pamiętaj aby taką domenę przypisać do serwera w home.pl. Jeśli domena zewnętrzna (utrzymywana u innego operatora niż home.pl) nie będzie przypisana do serwera w home.pl, to może dojść do usunięcia danej domeny z naszego systemu DNS.
Więcej rozwiązań
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie