Profil – Osoby kontaktowe (jak zmienić dane kontaktowe?)

W poniższym artykule znajdziesz instrukcje jak zmienić dane kontaktowe w Panelu klienta znajdującego się na poprzedniej platformie home.pl. Korzystasz z nowego Panelu klienta home.pl? Sprawdź:

Wprowadzenie

Za pośrednictwem Panelu klienta home.pl możesz w każdej chwili zmienić dane kontaktowe dla Twojego konta. Są one bardzo ważne z punktu widzenia każdego użytkownika, ponieważ dane kontaktowe są wykorzystywane między innymi do wysyłania powiadomień oraz innych wiadomości e-mail, które są ściśle związane z Twoimi usługami.
WAŻNE! Dane kontaktowe Reprezentanta abonenta usługi są najważniejszym elementem wśród danych kontaktowych dla Twojego konta w home.pl. To właśnie na adres e-mail Reprezentanta abonenta usługi wysyłane są powiadomienia o wygenerowaniu faktur, wiadomości związane ze zmianą hasła oraz inne informacje od naszego Biura Obsługi Klienta.

Gdzie w Panelu klienta home.pl mogę zmienić moje dane kontaktowe?

Opcja menu „Osoby kontaktowe” umożliwia Ci zdefiniowanie danych kontaktowych do osób, które zajmują się określonym obszarem działalności w Twojej firmie.
Panel klienta - Profil - Wybierz opcje podmenu Osoby kontaktowe
Możesz w ten sposób określić, z którą osobą home.pl ma się kontaktować w pierwszej kolejności (np. w sprawach płatności lub kwestii technicznych). W tym celu opcja menu „Osoby kontaktowe” została podzielona na cztery sekcje, które odpowiadają za określony temat kontaktu:
 • Reprezentant abonenta usługi – jest to pierwsza osoba, z którą pracownik home.pl będzie się kontaktował w sprawie usług zakupionych w home.pl. Dodatkowo na adres e-mail Reprezentanta abonenta wysyłane są wiadomości e-mail przypominające o płatności oraz informujące o wygenerowaniu faktur VAT i PRO FORM.
  WAŻNE! Na adres e-mail reprezentanta wysyłana jest wiadomość e-mail dotycząca resetu hasła dostępu do usługi w home.pl.
  WAŻNE! Adres e-mail oraz telefon komórkowy do reprezentanta używane są podczas aktywacji usług zarejestrowanych w promocji (np. domeny za 0zł).
 • Kontakt w sprawie płatności – jest to wskazana przez Ciebie osoba do kontaktu m.in. w sprawie płatności. Z tą osobą w pierwszej kolejności będziemy kontaktowali się w przypadku tematów związanych z fakturami VAT i PRO FORMA, możliwych nadpłat, zaległych płatności.
 • Kontakt techniczny – jest to wskazana przez Ciebie osoba do kontaktu w sprawach technicznych, jak np.: konfiguracja serwera czy optymalizacja baz danych. Najczęściej jest to Twój Informatyk zajmujący się administracją serwera lub inna osoba, która opiekuje się Twoją stroną WWW.
 • Kontakt inny – jest to wskazana przez Ciebie osoba do kontaktu w innych sprawach, które nie pasują do poprzednich kategorii.
WAŻNE! W home.pl wymagane jest podanie danych kontaktowych przynajmniej dla Reprezentanta Abonenta Usługi. Dodanie kolejnych osób kontaktowych nie jest wymagane.

Poradnik wideo – zmiana danych osób kontaktowych dla konta w home.pl

Jak zmienić dane osoby kontaktowej?

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu „Profil”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta - Wybierz opcje menu Profil
 3. Kliknij pod opcję menu „Osoby kontaktowe”.
  Panel klienta - Profil - Wybierz opcje podmenu Osoby kontaktowe
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone cztery rodzaje osób kontaktowych:
  • Reprezentant Abonenta usługi,
  • Kontakt w sprawie płatności,
  • Kontakt techniczny,
  • Kontakt w innych sprawach.
 5. Kliknij przycisk „Zmień dane” przy wybranym rodzaju kontaktu (np. kontakt w sprawie płatności), aby rozpocząć jego edycję.

  Panel klienta - Profil - Osoby kontaktowe - Kliknij przycisk “Zmień dane” przy wybranym rodzaju kontaktu

 6. Podaj dane osoby dla wybranego rodzaju kontaktu. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wypełnienia.
  Panel klienta - Profil - Osoby kontaktowe - Zmień dane - Podaj dane osoby dla wybranego rodzaju kontaktu
 7. Zaznacz pole dotyczące przetwarzania danych osobowych i kliknij przycisk „Zapisz”. Dane wybranej osoby do kontaktu zostaną natychmiast zaktualizowane.
WAŻNE! Jeśli chcesz zmienić dane kontaktowe dla abonenta usługi (np. ulicę, numer lokalu, kod pocztowy lub adres korespondencyjny), to więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że aktualizacja tych danych powoduje zmianę adresu nabywcy, np. na fakturze VAT.
WAŻNE! Zmiana następujących danych abonenta: status prawny, imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP możliwa jest podczas procedury cesji. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o cesji.
WAŻNE! Zmiana nazwy firmy (gdy REGON i NIP pozostają bez zmian) możliwa jest po autoryzacji Klienta oraz jest operacją bezpłatną, chyba że posiadasz domenę .eu (wtedy aktualizacja nazwy firmy wymaga uiszczenia opłaty). Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby zmienić nazwę firmy dla Twojego konta.
WAŻNE! Jeśli masz włączoną zgodę na realizacje cesji elektronicznej, to przed zmianą danych kontaktowych zostaniesz poproszony o autoryzację. Na obecny kontaktowy adres e-mail zostanie przesłana specjalna wiadomość, która pozwala potwierdzić zmianę danych.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Dedykowane wsparcie IT i megarabaty!

Pomoc Premium dedykujemy najbardziej wymagającym Klientom home.pl. Powiedz, co możemy dla Ciebie zrobić i oszczędzaj czas.

Poznaj Pomoc Premium Sprawdź ofertę