Jak zmienić dane kontaktowe w Panelu klienta?

Dane kontaktowe dla konta w beta.home.pl możesz zmienić w Panelu klienta. W danych kontaktowych dla Twojego konta zawarte są dane do osoby kontaktowej, z którą zespół obsługujący beta.home.pl będzie się kontaktować w pierwszej kolejności (adres e-mail, imię i nazwisko), np. w sprawie zarejestrowanych usług. Na kontaktowy adres e-mail wysyłane są m.in. informacje o wygenerowanych fakturach.

Jeśli nie masz dostępu do Panelu klienta lub obecnego kontaktowego adresu e-mail, możesz przesłać pismo zawierające prośbę o zmianę danych kontaktowych. We wniosku zawrzyj nowe dane kontaktowe, datę, wyraźny podpis abonenta. Tak przygotowany wniosek o zmianę danych kontaktowych możesz przesłać w postaci elektronicznej (skan lub zdjęcie cyfrowe) za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Zmiana danych kontaktowych nie powoduje zmiany abonenta.

Jak zmienić dane kontaktowe dla konta w beta.home.pl przez Panel klienta?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu: Konto, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Kliknij opcję menu: Profil konta, którą również znajdziesz po lewej stronie ekranu.
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone dwa moduły o nazwach: Ustawienia konta oraz Adres pocztowy.
 5. Kliknij odpowiedni przycisk:
  • Edytuj ustawienia konta – jeśli chcesz zmienić dane osoby kontaktowej, z którą nasze Biuro Obsługi Klienta będzie kontaktować się w pierwszej kolejności.
   • wybierz opcję: Wybierz użytkownika do kontaktu, aby wybrać użytkownika, który już jest utworzony w Twoim Panelu klienta i ustawić go jako osobę kontaktową dla Twojego konta.
   • wybierz opcję: Określ dane kontaktowe, aby wpisać ręcznie dane do osoby kontaktowej (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, język).
  • Edytuj adres pocztowy – aby zmienić dane adresowe dla konta (ulica i numer domu, miasto, kraj, województwo oraz kod pocztowy). Dane zawarte w tej sekcji są stosowane podczas generowania faktur za wykupione usługi.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl