Jak zmienić dane kontaktowe w Panelu klienta home.pl?

W poniższym artykule znajdziesz instrukcję, jak zmienić dane kontaktowe w Panelu klienta znajdującego się na nowej platformie home.pl.

W przypadku nowej platformy home.pl, za pomocą Panelu klienta nie możesz zmienić danych adresowych dla Twojego konta (np. ulica, kod pocztowy, miejscowość). W celu aktualizacji danych adresowych wymagany jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta – po autoryzacji klienta, wskazane dane adresowe zostaną zaktualizowane. Zmiana danych adresowych nie powoduje zmiany abonenta.

W danych kontaktowych dla Twojego konta zawarte są:

 • dane osób kontaktowych dla Twojego konta w home.pl (np. imię, nazwisko, telefon, adres e-mail). Dane osób kontaktowych możesz samodzielnie zmienić po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl.
 • dane adresowe dla Twojego konta w home.pl (np. ulica, miejscowość, kod pocztowy). Dane adresowe możesz zmienić po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta (w celu zmiany wymagana autoryzacja klienta).

Jeśli nie masz dostępu do Panelu klienta home.pl lub obecnego kontaktowego adresu e-mail, możesz przesłać pismo zawierające prośbę o zmianę danych kontaktowych. We wniosku zawrzyj nowe dane kontaktowe, datę, wyraźny podpis abonenta. Tak przygotowany wniosek o zmianę danych kontaktowych możesz przesłać w postaci elektronicznej (skan lub zdjęcie cyfrowe) za pomocą naszego formularza kontaktowego.
WAŻNE! W chwili obecnej w przypadku zmiany danych adresowych dla konta na nowej platformie home.pl wymagany jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Za pomocą Panelu klienta możesz zmienić dane osoby kontaktowej.

Jak zmienić dane kontaktowe dla konta przez Panel klienta home.pl?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Kliknij sekcję menu: Konto, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta home.pl - Kliknij sekcję menu Konto
 3. Kliknij opcję menu: Profil konta, którą również znajdziesz po lewej stronie ekranu.
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone dwa moduły o nazwach: Ustawienia konta oraz Adres.
  Panel klienta home.pl - Konto - Profil konta - Sprawdź sekcje Ustawienia konta oraz Adres
 5. Kliknij odpowiedni przycisk:
  • Edytuj przy Ustawieniach konta – jeśli chcesz zmienić dane osoby kontaktowej, z którą nasze Biuro Obsługi Klienta będzie kontaktować się w pierwszej kolejności.Panel klienta home.pl - Konto - Profil konta - Ustawienia konta - Edytuj - Dane kontaktowe - Wybierz opcję Wybierz użytkownika do kontaktu
   • wybierz opcję: Wybierz użytkownika do kontaktu, aby wybrać użytkownika, który już jest utworzony w Twoim Panelu klienta home.pl i ustawić go jako osobę kontaktową dla Twojego konta.
   • wybierz opcję: Określ dane kontaktowe, aby wpisać ręcznie dane do osoby kontaktowej (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, język).
  • Edytuj przy Adresie – po kliknięciu otrzymasz informacje, że zmiany adresowe w tym miejscu wymagają kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Dane zawarte w tej sekcji są stosowane podczas generowania faktur oraz PRO FORM za wykupione usługi.
   Panel klienta home.pl - Konto - Profil konta - Adres - Edytuj - Zmień adres - Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta

Dodatkowe informacje na temat danych kontaktowych w Panelu klienta home.pl

 • Dane adresowe dla Twojego konta w home.pl (ulica, kod pocztowy, miejscowość), które zawarte są w ramach danych kontaktowych, stosowane są podczas generowania pliku CSR. Jeśli podczas aktywacji certyfikatu SSL, wyświetlany jest komunikat błędu: „… pole ‘Miejscowość’ nie jest poprawne”, to wymagana jest aktualizacja danych adresowych, aby móc kontynuować. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym adresem.
Chcesz sprawdzić, jak zmienić dane konta w poprzednim Panelu klienta home.pl? Zajrzyj:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie