Dodawanie i usuwanie licencji użytkownikom Office 365


W panelu administracyjnym usługi Office 365, logując się jako administrator możesz zarządzać zakupionymi licencjami Office 365. Oznacza to w praktyce tyle, że każdy użytkownik jaki zostanie dodany w ramach Twojego konta, będzie mógł posiadać przypisaną odpowiednią licencję Office 365, która pozwoli mu na korzystanie z oprogramowania firmy Microsoft.

W poniższym artykule znajdziesz informacje, w jaki sposób przypisywać licencje Office 365 do poszczególnych kont użytkowników, anulować ich przypisanie, a także ponowić tę operację. Zmiana konfiguracji może obejmować zarówno pojedynczych użytkowników, jak i całą grupę użytkowników.

WAŻNE! Pamiętaj, że w celu uruchomienia pakietu Office 365, użytkownicy których utworzysz w panelu administracyjnym, muszą mieć przypisane licencje do swojego konta. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości oprogramowania, możesz przypisywać licencje oraz zwalniać je, jeśli dany użytkownik nie będzie więcej korzystał już z Office 365, np. opuszczając organizację.

Przypisywanie i anulowanie licencji jednemu użytkownikowi Office 365

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego: https://login.microsoftonline.com

  Office 365 - Zaloguj się do konta

 2. Po zalogowaniu, wybierz z lewej strony zakładkę Użytkownicy, a następnie kliknij Aktywni użytkownicy.

  Office 365 - Użytkownicy - Kliknij opcję Aktywni użytkownicy

 3. Na wyświetlonej liście użytkowników, zaznacz wybranego użytkownika i kliknij przycisk Edytuj, aby przejść do modyfikacji jego ustawień. Możesz też kliknąć nazwę wybranego użytkownika, aby rozpocząć zmianę ustawień.

  Office 365 - Użytkownicy - Aktywni użytkownicy - Zaznacz wybranego użytkownika i kliknij przycisk Edytuj

 4. Po prawej stronie ekranu, zostanie wyświetlony podgląd podstawowych informacji o użytkowniku.

  • Kliknij przycisk Edytuj, aby przejść do edycji ustawień wybranego użytkownika. Aby dokończyć konfigurację, patrz pkt. 5.
  • Kliknij przycisk Przypisana licencja –> Edytuj, aby przejść do edycji ustawień licencji na skróty. Po lewej stronie ekranu pojawi się okno wyboru licencji dla wskazanego użytkownika. Zapisz zmiany.
   Office 365 - Użytkownicy - Aktywni użytkownicy - Podgląd podstawowych informacji o użytkowniku - Przypisana licencja - Kliknij przycisk Edytuj
 5. W nowym widoku, po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę Licencje (Licenses).

  Office 365 - Użytkownicy - Aktywni użytkownicy - Wybrany użytkownik - Przypisana licencja - Edytuj - Wybierz zakładkę Licencje (Licenses)

 6. Dokonaj modyfikacji w obszarze Przypisywanie licencji:
  • Zaznacz licencję, którą chcesz przypisać danemu użytkownikowi,

  • Odznacz licencję, jeśli chcesz anulować jej przypisanie danemu użytkownikowi.

 7. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz lub cofnij przyciskiem Anuluj.

Przypisywanie i anulowanie licencji wielu użytkownikom Office 365

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego: https://login.microsoftonline.com.

  Office 365 - Zaloguj się do konta

 2. Po zalogowaniu, wybierz z lewej strony zakładkę Użytkownicy, a następnie kliknij Aktywni użytkownicy.

  Office 365 - Użytkownicy - Kliknij opcję Aktywni użytkownicy

 3. Na wyświetlonej liście użytkowników, zaznacz wybranych użytkowników, dla których chcesz wprowadzić zmiany w ustawieniach licencji.
  Office 365 - Użytkownicy - Aktywni użytkownicy - Zaznacz wybranych użytkowników i kliknij przycisk Edytuj

 4. Po prawej stronie ekranu, zostanie wyświetlony podgląd podstawowych informacji o użytkownikach. Kliknij Edytuj, aby przejść do edycji ustawień wybranych użytkowników.

 5. W wyświetlonym oknie o nazwie Szczegóły, kliknij przycisk Dalej, nie wprowadzając żadnych zmian.
 6. W wyświetlonym oknie o nazwie Ustawienia, kliknij przycisk Dalej, nie wprowadzając żadnych zmian.
 7. W wyświetlonym oknie o nazwie Licencje, dokonaj odpowiednich modyfikacji:
  • Wybierz opcję Dodaj do istniejących przypisań licencji, jeśli chcesz przypisać licencje wybranym użytkownikom. Zaznacz pola obok licencji, które chcesz dodać.

  • Wybierz opcję Zastąp istniejące przypisania licencji, jeśli chcesz anulować przypisane licencje wybranym użytkownikom. Odznacz pola obok licencji, które chcesz anulować.

  Office 365 - Użytkownicy - Aktywni użytkownicy - Wybrani użytkownicy - Edytuj - Szczegóły - Ustawienia - Licencje - Dokonaj odpowiednich modyfikacji

 8. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Prześlij, a następnie Zakończ.

Dodawanie użytkowników i przypisywanie licencji w panelu konta home.pl (“na skróty”)

Tworzenie nowych użytkowników oraz przypisywanie im licencji, możliwe jest także bezpośrednio w Panelu klienta home.pl pod adresem panel.home.pl. Konfiguracja ta traktowana jest jako opcja “na skróty”. Wprowadzone w Panelu klienta dane, synchronizują się bezpośrednio z usługą Office 365.

Konfiguracja subskrypcji Office 365 w Panelu klienta umożliwia m.in. dodawanie i usuwanie użytkowników oraz przypisywanie im licencji, konfigurację i synchronizację własnej domeny, niezbędnej do działania pakietu, a także zarządzanie rozliczeniami za usługę.

Kliknij tutaj, aby przeczytać o tworzeniu użytkowników i przypisywaniu licencji w Panelu klienta.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o przypisywaniu własnej domeny do usługi Office 365.
Gdzie mogę zarządzać usługą Office 365?
Poprzedni
Obsługa i bezpieczeństwo w chmurze w Office 365
Następny

Office 365 z polskim wsparciem technicznym

W pakiecie posiadasz zawsze aktualną wersję wszystkich aplikacji pakietu, takich jak Word, Excel, Outlook i innych. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie