Jak dodać użytkowników oraz Office 365 w ramach subskrypcji?


Po zalogowaniu do centrum administracyjnego, możesz zarządzać wieloma aspektami pakietu Office 365 oraz innych usług przypisanych do Twojego konta Microsoft. Aby rozpocząć pracę z Office 365 w Twojej organizacji należy utworzyć nowych użytkowników i przypisać im wybrane licencje. W tej instrukcji dowiesz się jak ich dodać nowych użytkowników i jak uruchomić dla nich subskrypcję aplikacji Office 365.

UWAGA! Od 21.04.2020 funkcjonuje nowa nazwa pakietu aplikacji. Pakiety Office 365 Business Essentials, Business i Business Premium zmieniły nazwy na Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 dla firm oraz Microsoft 365 Business Standard. Ich funkcjonalność pozostaje niezmieniona.

Gdzie mogę zarządzać swoją usługą Office 365?

Centrum administracyjne Microsoft – główne centrum zarządzania Office 365 i innymi usługami Microsoft. Możesz w nim zarządzać każdym aspektem swojego konta Microsoft.

Dostępne są dwa wyglądy centrum administracyjnego Microsoft: klasyczny i nowy. Zalecane jest korzystanie z klasycznego wyglądu, ponieważ Nowe centrum administracyjne może jeszcze zawierać błędy, które wpływają na pracę administratora Office 365.

Office 365 w panelu home.pl – jeśli korzystasz z licencji Office 365 zakupionej w home.pl, możesz dodawać użytkowników i przypisywać im nowe licencje.

Dodawanie konta użytkownika do usługi Office 365 w klasycznym centrum administracji Microsoft (zalecane)

Aby móc przypisać licencję, by członek Twojej organizacji mógł rozpocząć pracę z Office 365, najpierw stwórz nowego użytkownika w centrum administracyjnym.

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego (https://login.microsoftonline.com/) i kliknij ikonę Administracja.
  Centrum administracji Office 365
 2. W menu po lewej stronie ekranu kliknij zakładkę Użytkownicy i u góry ekranu kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
  Office 365 jak dodać użytkownika
 3. Po prawej stronie ekranu wyświetli się panel dodawania użytkownika. Wypełnij podstawowe dane konta:
  • Imię i Nazwisko użytkownika,
  • Nazwa wyświetlana – jest to nazwa widoczna w książce adresowej oraz w polach Od i Do wiadomości email,
  • Nazwa użytkownika – służy do logowania się do konta użytkownika oraz jako podstawowy adres email
  • Lokalizacja – informuje o lokalizacji użytkownika, w przypadku międzynarodowych firm.
   Zarządzanie nowym użytkownikiem Office 365
 4. Kliknij w zakładkę Informacje o kontakcie, by dodać dodatkowe dane konta użytkownika jak stanowisko czy dział w organizacji lub numer telefonu.
 5. Rozwiń zakładkę Hasło, by zmienić ustawienia generowania pierwszego hasła konta. Możesz wygenerować hasło automatycznie lub utworzyć je samemu. Dodatkową opcją bezpieczeństwa jest wymuszenie zmiany hasła po pierwszym zalogowaniu się do konta.
  Hasło nowego usera Office 365
 6. Klikając w zakładkę Role zdecydujesz, jakie uprawnienia w organizacji ma mieć tworzony użytkownik. Pod każdą z opcji znajdziesz opis, co oznaczają dostępne role. Zaznacz odpowiednią dla użytkownika rolę i przejdź dalej.
 7. W polu Licencje na produkty przypisz użytkownikowi jedną lub wiele licencji dostępnych w Twojej organizacji. Jeśli na wybraną licencję składa się kilka aplikacji lub usług, w tej sekcji możesz zarządzać, do których z nich użytkownik będzie miał dostęp. Przykładowo:
  Wybór licencji nowego usera Office 365
  Istnieje także opcja utworzenia użytkownika bez przypisywania licencji, jednak jest to niezalecane ze względu na brak dostępu do usług Office 365.
 8. By zakończyć proces dodawania użytkownika kliknij Dodaj u dołu menu. Pojawi się ekran podsumowujący dane użytkownika. Możesz skopiować dane i przekazać je nowemu użytkownikowi lub wysłać na wybrany adres email, zaznaczając opcję Wyślij hasło w wiadomości e-mail.
  Użytkownik Office 365 został dodany

Jak dodać nowego użytkownika i przypisać licencję Office 365? Nowe centrum administracji Microsoft

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego (https://login.microsoftonline.com/) i kliknij ikonę Administracja.
  Centrum administracji Office 365
 2. W menu po lewej stronie ekranu kliknij zakładkę Użytkownicy i Aktywni użytkownicy. U góry ekranu kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
 3. Po prawej stronie ekranu wyświetli się panel dodawania użytkownika. Wypełnij podstawowe dane konta:
  • Imię i Nazwisko użytkownika,
  • Nazwa wyświetlana – jest to nazwa widoczna w książce adresowej oraz w polach Od i Do wiadomości email,
  • Nazwa użytkownika – służy do logowania się do konta użytkownika oraz jako podstawowy adres emailNa pierwszej stronie konfiguracji możesz także zadecydować, czy pierwsze hasło użytkownika ma zostać wygenerowane automatycznie, czy nadasz je samemu. Dodatkowo, możesz wymusić na użytkowniku utworzenie nowego hasła po pierwszym zalogowaniu, co wpłynie na bezpieczeństwo konta.Jeśli chcesz by użytkownik otrzymał dane dostępowe do konta w wiadomości email, zaznacz pole Po ukończeniu wyślij hasło w wiadomości email.Konfiguracja użytkownika Office 365
 4. W oknie Przypisywanie licencji produktu zaznacz licencje, które mają zostać przypisane użytkownikowi. Jeśli licencja składa się z kilku usług lub licencji, możesz zarządzać jej składnikami w liście Aplikacje znajdującej się poniżej listy Licencje. Po zaznaczeniu odpowiednich licencji, kliknij Dalej.
  Nowy użytkownik - przypisz licencję Office 365
 5. W menu Ustawienia opcjonalne znajdują się ustawienia nadawania roli administratora organizacji oraz zakładka do podania dodatkowych informacji o użytkowniku. Zaznacz odpowiednią rolę i wypełnij wybrane informacje, po czym kliknij Dalej.
 6. Zostanie wyświetlony ekran podsumowujący dane użytkownika. Jeśli chcesz jeszcze wprowadzić zmiany, kliknij Edytuj pod odpowiednią sekcją podsumowania. Kliknij Zakończ dodawanie aby utworzyć użytkownika Office 365.
 7. Ostatnim ekranem jest potwierdzenie dodania użytkownika. Ponownie zobaczysz nazwę, adres i hasło użytkownika. Możesz zamknąć panel lub kliknąć Dodaj kolejnego użytkownika.Ekran informujący o poprawnym dodaniu usera

Dodawanie użytkowników i przypisywanie licencji w panelu konta home.pl (opcja “na skróty”)

Po zakończeniu rejestracji i opłaceniu usługi, możliwe jest zarządzanie zakupioną subskrypcją, w tym dodawanie jej użytkowników i przypisywanie im licencji. Standardowo tego typu zmiany wykonuje się w panelu usługi Office 365. Możliwa jest także realizacja tego zadania bezpośrednio w panelu panel.home.pl.

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego home.pl: https://panel.home.pl
 2. Po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę Office 365. Następnie kliknij przycisk Dodaj nowych użytkowników.
  Menu Office 365 w home.pl
 3. Wypełnij dane użytkownika: Imię i Nazwisko oraz adres email, który będzie służył jako login do usługi Office 365. Na tym ekranie możesz zaznaczyć role użytkownika: zwykły użytkownik lub administrator. Aby przypisać licencję dostępnego w Twojej organizacji pakietu z usług Microsoft, upewnij się, że zaznaczona jest opcja w polu Przypisz usługi do nowych użytkowników.
  Panel użytkownika Office home.pl
 4. Na ekranie licencji, wybierz tą, którą chcesz przypisać tworzonemu użytkownikowi. Aby zakończyć dodawanie użytkownika kliknij Zakończ.
  Licencje Office w panelu home.pl
 5. Po zakończeniu tworzenia użytkownika, zostanie wysłana wiadomość email z aktywacją konta nowego użytkownika. Będzie zawierać login (adres email użytkownika) oraz jednorazowe hasło, które użytkownik będzie musiał zmienić po pierwszym zalogowaniu.
  Możesz także skorzystać z manualnej aktywacji konta. Znajdź użytkownika na liście i po prawej stronie rozwiń menu Akcje i wybierz Aktywuj użytkownika. Wyświetlony zostanie ekran, w którym należy utworzyć hasło użytkownika.
  Aktywacja usera Office 365
Bezpieczeństwo w chmurze w Office 365
Poprzedni
Jak zainstalować Office 365 na wielu urządzeniach?
Następny
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Office 365 z polskim wsparciem technicznym

W pakiecie posiadasz zawsze aktualną wersję wszystkich aplikacji pakietu, takich jak Word, Excel, Outlook i innych. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.