Baza danych po eksporcie ma zbyt mały rozmiar

W Panelu klienta home.pl w każdej chwili możesz sprawdzić jaką przestrzeń zajmują poszczególne bazy danych, które utworzone są na serwerze.

WAŻNE! W ramach serwerów w home.pl nie ma już możliwości tworzenia nowych baz danych MSSQL.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej, czym jest baza danych na serwerze.

Wskazany w Panelu klienta home.pl rozmiar bazy danych, obejmuje:

  • zawartość bazy danych, tj. zawartość tabel, kolumn itp. czyli dane, które zostały wprowadzone do bazy danych, np. w wyniku uruchomienia strony WWW, która korzysta z bazy danych.
  • „szkielet” bazy danych, tj. informacje o budowie struktury bazy danych (tabele, kolumny itp.), a także system powiązań między wprowadzonymi informacjami, umożliwiający prosty dostęp do nich i wykonywanie efektywnych zapytań.

Zawartość i „szkielet” bazy danych tworzy kilka plików, zawierających struktury kontrolne, kodowanie oraz inne informacje niezbędne do działania bazy danych. W praktyce oznacza to, że baza danych, która jest zlokalizowana na serwerze i pozostaje „aktywna”, zajmuje określoną ilość miejsca.

W momencie kiedy wykonywany jest eksport danych z serwera do pliku SQL, wszystkie struktury są pomijane, a eksport obejmuje jedynie zawartość bazy danych (eksport bazy danych nie zawiera indeksów, a jedynie same ich definicje, odtwarzane przy imporcie). Stosowne polecenia zawarte w wyeksportowanym pliku bazy danych, umożliwiają w prosty sposób odtworzenie całej struktury, podczas kolejnego importu do nowej lokalizacji.

W praktyce oznacza to, że baza danych, która zostanie wyeksportowana do pliku SQL, zajmuje dużo mniej miejsca niż to było wskazane w Panelu klienta home.pl (np. w Panelu klienta home.pl może być wskazana wielkość 30 MB, natomiast po eksporcie do pliku SQL, wielkość bazy danych może wynosić już tylko 3 MB). Format bazy danych na serwerze zapisany jest w postaci binarnej, wyeksportowany zrzut bazy danych, w postaci tekstowej.

Dodatkowo baza danych, utworzona na serwerze, jest w ciągłym działaniu. Oznacza to, że zawiera także zapisy i elementy na bieżąco wykonywanych operacji, które są przechowywane w ramach tej bazy i wydzielonej przestrzeni na serwerze w home.pl

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie