Gdzie znajdę certyfikaty pośrednie (CA) dla SSL?

W artykule znajdziesz instrukcję, jak pobrać certyfikaty pośrednie dla SSL zamówionych na nowej platformie home.pl.

W przypadku, jeśli chcesz zainstalować certyfikat SSL na serwerze zewnętrznym (innym niż w home.pl), może być wymagane dodatkowe zainstalowanie tak zwanych certyfikatów pośrednich (Certificate Authority).

Przeglądarki internetowe zawsze posiadają wbudowaną bazę zaufanych wystawców certyfikatów SSL. Za jej pośrednictwem przeglądarki internetowe (np. Mozilla Firefox, Google Chrome) weryfikują kto jest wystawcą napotykanych certyfikatów SSL.

Gdy pojawia się nowy wystawca, zamiast czekać na aktualizacje przeglądarek, wystawca generuje ów certyfikat pośredni (CA), który następnie powinien zostać zainstalowany na tym samym serwerze co właściwy certyfikat SSL. Certyfikat pośredni służy do „tłumaczenia” przeglądarkom kto jest wystawcą, przedstawia tego wystawcę jako zaufanego i dzięki temu nie są wyświetlane ostrzeżenia.

Gdzie znajdę certyfikaty pośrednie (CA) dla certyfikatów SSL w home.pl?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji: Certyfikaty SSL, która znajduje się w menu po lewej stronie ekranu.
  Nowy panel klienta home.pl - menu - SSL
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich Twoich certyfikatów SSL. Kliknij na certyfikacie SSL, który chcesz pobrać (lub inne pliki certyfikatu SSL, np. CSR, klucz prywatny, CA (certyfikaty pośrednie).
  Panel klienta - Certyfikaty SSL - Kliknij na nazwę certyfikatu, który chcesz pobrać
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegóły wybranego certyfikatu SSL. Aby pobrać plik certyfikatu pośredniego, znajdź sekcję Pobierz i kliknij przycisk: Certyfikat pośredni. W tej chwili rozpocznie się pobieranie certyfikatu pośredniego dla wybranego certyfikatu SSL.
  Panel klienta - Certyfikaty SSL - Wybrany certyfikat - Szczegóły - Znajdź sekcje Pobierz i kliknij przycisk Certyfikat pośredni
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Zabezpiecz stronę WWW certyfikatem SSL

Chroń dane formularzy i transakcji z zieloną kłódką przy adresie.