Do czego służy plik CSR przy certyfikacie SSL?

Co to jest  plik CSR?

Skrót CSR (ang. Certificate Signing Request) tłumaczony jest jako „Żądanie Podpisania Certyfikatu”. Plik CSR niezbędny jest do złożenia zamówienia i wystawienia certyfikatu SSL dla domeny. Plik CSR generowany jest przez administratora serwera, na którym ma zostać zainstalowany certyfikat SSL.

W pliku CSR zawarte są między innymi informacje na temat firmy, dla której certyfikat SSL ma zostać wystawiony. Plik CSR generowany jest:
  • samodzielnie przez Klienta z poziomu Panelu klienta home.pl podczas uzupełniania zamówienia (jeśli certyfikat SSL ma być zainstalowany na serwerze w home.pl).
  • przez administratora serwera, na którym ma zostać zainstalowany certyfikat (jeśli certyfikat SSL ma być zainstalowany na innym serwerze niż w home.pl).
Plik CSR wymagany jest tylko podczas procesu zamówienia certyfikatu SSL (w home.pl plik CSR generowany jest podczas składania zamówienia na certyfikat SSL).

Pamiętaj, że plik CSR należy dostarczyć do home.pl, tylko jeśli certyfikat SSL będzie instalowany na innym serwerze niż home.pl. Następnie plik ten przesyłany jest do instytucji certyfikującej w celu jego podpisania, czyli utworzenia właściwego klucza publicznego dla certyfikatu SSL. Z tego właśnie powodu wygenerowanie pliku CSR jest niezbędne podczas rejestracji certyfikatu SSL.

Integralność pliku CSR oraz klucza prywatnego. Nie zgub klucza prywatnego!

Plik CSR oraz klucz prywatny generowane są w tym samym procesie! Pilnuj swojego klucza prywatnego! Powtórne wygenerowanie takiego samego klucza prywatnego nie jest możliwe, zatem jego utrata automatycznie uniemożliwia korzystanie z certyfikatu!
W takiej sytuacji niezbędne będzie ponowne złożenie zamówienia na podstawie nowego pliku CSR, podczas jego generowania zostanie utworzony również nowy klucz prywatny. Po zatwierdzeniu chęci uzyskania certyfikatu SSL (za pomocą odebranej wiadomości e-mail), zostanie wydany ten sam certyfikat SSL dla nowego pliku CSR. Jest to operacja bezpłatna – Twój certyfikat SSL będzie miał taką samą ważność abonamentu.

Krótki opis procesu zamówienia dla certyfikatu SSL

Po złożeniu zamówienia (na podstawie pliku CSR) zostanie wygenerowany klucz publiczny (właściwy certyfikat SSL), który wraz z kluczem prywatnym należy zainstalować na serwerze docelowym. Proces instalacji certyfikatu SSL na serwerze w home.pl jest automatyczny – możesz go wykonać po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl.

Rejestracja, zamówienie, potwierdzanie zamówienia i instalacja certyfikatów SSL opisane są w naszej bazie wiedzy:

Certyfikat SSL ma zostać zainstalowany na zewnętrznym serwerze

W przypadku, jeśli certyfikat SSL ma być zainstalowany na zewnętrznym serwerze (innym niż w home.pl), wymagane jest dostarczenie pliku CSR (musi mieć długość minimum 2048 bitów).
WAŻNE! Podczas instalacji certyfikatu SSL na jakimkolwiek serwerze (np. innym niż home.pl) potrzebny jest klucz prywatny oraz plik certyfikatu. Plik CSR wymagany jest tylko podczas procesu zamówienia. Plik CSR możesz wygenerować na zewnętrznej stronie WWW za pomocą skryptu lub bezpośrednio na serwerze zewnętrznym, na którym certyfikat SSL ma zostać zainstalowany.

Certyfikat SSL ma zostać zainstalowany na serwerze w home.pl

Jeżeli strona WWW, która ma być objęta szyfrowaniem SSL opublikowana jest na serwerze w home.pl, to instalacja certyfikatu SSL wykonywana jest automatycznie oraz bezpłatnie (nie dotyczy serwerów dedykowanych oraz serwerów VPS). Oznacza to, że certyfikat SSL nie jest wysyłany do Klienta w wiadomości e-mail. Instalacja certyfikatu SSL ogranicza się do zalogowania się do Panelu klienta home.pl i kliknięcia odpowiedniego przycisku, który służy do instalacji certyfikatu SSL.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zainstalować wydany certyfikat SSL na serwerze w home.pl.

Jak wygenerować plik CSR dla serwera? (jestem administratorem serwera)

Kiknij tutaj, jeśli chcesz znaleźć informacje jak wygenerować CSR dla danego typu serwera. Informacje zawarte pod tym linkiem przeznaczone są dla administratorów zewnętrznych serwerów (czyli innych niż w home.pl). Może być wymagana znajomość języka angielskiego.
WAŻNE! Jeśli nie potrafisz samodzielnie wygenerować CSR, możesz skorzystać z oferty pomocy naszych administratorów. Operację wygenerowania CSR mogą wykonać administratorzy home.pl w ramach oferty Usług informatycznych. Oznacza to, że wygenerowanie CSR lub inne operacje na SSL zostaną wykonane przez naszych administratorów, po zamówieniu odpowiedniej usługi oraz po opłaceniu tego zamówienia.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Zabezpiecz stronę WWW certyfikatem SSL

Chroń dane formularzy i transakcji z zieloną kłódką przy adresie.