Faktura MOSS i rejestr MOSS VAT – jak korzystać?

Co to jest Rejestr MOSS VAT?

Od początku 2015 r. przedsiębiorca świadczący usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze konsumentom z krajów Unii Europejskiej, powinien je opodatkować w kraju nabywcy usługi. Aby nie być zmuszonym do rejestracji VAT w każdym państwie, w którym mamy kontrahenta, możemy wybrać system MOSS. W przypadku systemu MOSS rozliczeń dokonuje się za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego.

Pakiet eKsięgowość umożliwia prowadzenie specjalnej ewidencji świadczonych usług dla kontrahentów pochodzących z krajów UE. Informacje zawarte w generowanym przez eKsięgowość Rejestrze MOSS VAT, umożliwiają złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji VAT MOSS.

Po wyświetleniu opcji menu „Ewidencje” -> „Rejestr MOSS VAT”, użytkownik może sprawdzić zawartość wygenerowanej ewidencji MOSS i/lub utworzyć nowy wpis do rejestru MOSS, klikając przycisk „Dodaj wpis”. Opcja ta służy udokumentowaniu wykonanej usługi kontrahentowi z innego kraju Unii Europejskiej (UE).
eKsięgowość - Ewidencje - Wybierz opcję Rejestr MOSS VAT

W ramach pakietu eKsięgowość użytkownicy mogą korzystać z rejestru MOSS VAT, który umożliwia generowanie ewidencji MOSS VAT oraz ręczne dodawanie wpisów do rejestru MOSS VAT.

Jak dodać wpis do rejestru MOSS VAT?

Wprawdzie wystawienie faktury konieczne jest tylko, jeśli zażyczy sobie tego nasz kontrahent, ale jednak system eKsięgowość wymaga wystawienia odpowiedniego dokumentu do każdej transakcji. Wszystko po to, by umożliwić automatyczne utworzenie Rejestru VAT MOSS.

Dodanie nowego wpisu do rejestru MOSS VAT jest bardzo proste. W pierwszej kolejności należy wybrać opcję menu: „Ewidencje” -> „Rejestr MOSS VAT”.
eKsięgowość - Ewidencje - Wybierz opcję Rejestr MOSS VATPo wyświetleniu Rejestru MOSS VAT, kliknij przycisk „Dodaj wpis”, który znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Spowoduje to wyświetlenie formularza, który służy do dodawania nowego wpisu do Rejestru MOSS VAT.eKsięgowość - Ewidencje - Rejestr MOSS VAT - Kliknij przycisk Dodaj wpisPo wyświetleniu formularza, wypełnij wszystkie pola, które pozwalają opisać daną operację gospodarczą:

  1. Wpisz numer tworzonej faktury MOSS VAT oraz określ datę świadczenia usługi.
  2. W sekcji „Usługobiorca” określ dane kontrahenta, dla którego świadczysz usługę.
  3. W sekcji „Stawka” wpisz kwotę netto transakcji, określ stawkę VAT oraz walutę.
    W polu „Stawka VAT” będą znajdować się dostępne stawki podatkowe dla kraju usługobiorcy, np. w przypadku Niemiec jest to 7% oraz 19%.
  4. W sekcji „Pozostałe dane” wybierz rodzaj usługi (elektroniczna, nadawcza lub telekomunikacyjna) oraz wpisz dane określające sposób ustalenia miejsca usługi oraz informacje o zaliczkach i płatnościach.
  5. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól formularza, kliknij przycisk „Zapisz”. Po kliknięciu przycisku „Zapisz”, nowego wpis zostanie utworzony i pojawi się on w Rejestrze MOSS VAT.

Dokumenty dodawane bezpośrednio przez rejestr MOSS nie są fakturami, dlatego nie pojawiają się w KPiR. Jeśli chcesz, dodać dokument, który pojawi się zarówno w rejestrze MOSS jak i KPiR, należy dodać fakturę przez opcję menu „Dokumenty” (wybierając odpowiednią stawkę VAT dla danego kraju). Dokument ten pojawi się wtedy zarówno w rejestrze MOSS jak i KPiR.

eKsięgowość - Ewidencje - Rejestr MOSS VAT - Dodaj wpis - Uzupełnij dane i kliknij przycisk ZapiszPodczas tworzenia nowego wpisu do rejestru MOSS VAT w formularzu domyślnie ustawiona jest podstawowa stawka podatku VAT dla wybranego kraju. Jeżeli użytkownik uważa, że zastosowanie powinna znaleźć inna stawka, może zmienić ją na inną stawkę podatkową, która dostępna jest w kraju kontrahenta. Dostępne do wyboru stawki podatkowe zależne są od zadeklarowanego kraju w danych usługobiorcy.

W przypadku waluty, użytkownik może wybrać jedną z trzech dostępnych walut: PLN, USD oraz EUR.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.