IP Box – ulga dla programistów. Jak z niej skorzystać?

Tworzysz oprogramowanie dla klientów zewnętrznych? A może rozwijasz własne rozwiązania chmurowe? Istnieje szansa, że możesz skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej PIT. Sprawdź, czym jest ulga IP Box, kto może z niej skorzystać i ile na niej zaoszczędzisz.

SPIS TREŚCI

Co to jest ulga IP Box?

IP Box

Ulga IP Box (Innovation Box / Patent Box) to rozwiązanie dla podatników, zajmujących się działalnością badawczo – rozwojową. Przy wykonywaniu takich usług można skorzystać z preferencyjnej stawki, wynoszącej 5 procent podatku z praw własności intelektualnej. Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT oraz podatników PIT, tworzących usługi uznane za własność intelektualną, np. patent lub autorskie prawo do programu komputerowego.

Czy należy mi się ulga IP Box?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymują dochód z praw własności intelektualnej dzięki byciu ich właścicielem, współwłaścicielem lub nabywcą praw (pod warunkiem ich dalszego rozwoju). Może to być np. kwota, którą uzyskasz ze sprzedaży samodzielnie stworzonych programów komputerowych lub aplikacji. Jednocześnie uprawnieni do skorzystania z ulgi muszą przyczynić się do powstania prawa własności intelektualnej dzięki jego modyfikacjom lub rozwojowi. Oznacza to, że nie wystarczy zakupić praw do narzędzia, aby zapłacić preferencyjną stawkę podatku.

Jedną z dodatkowych zasad, które wprowadził ustawodawca jest konieczność samodzielnej pracy nad prawami intelektualnymi. Oznacza to, że programiści tworzący oprogramowanie komputerowe w zespole nie mogą skorzystać z ulgi.

Potwierdzenie prawa do ulgi IP Box

Aby potwierdzić prawo do ulgi, należy przygotować odpowiedni wniosek opisujący prace, na podstawie którego urząd może wydać stosowną interpretację. Ulga jest obliczana od podstawy podatku, a skorzystać z niej mogą przedsiębiorcy:

  1. rozliczający się w ramach skali podatkowej (PIT-36)
  2. rozliczający się podatkiem liniowym (PIT-36L)
  3. rozliczający się podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przy uldze IP Box opodatkowuje się stawką 5% podatku w zeznaniu rocznym. W ciągu roku zaliczki na podatek opodatkowuje się na zasadach ogólnych (stawki 18%, 32% lub 19%).

Prawami, z których przychód podlega preferencyjnej stawce są m.in:

  • autorskie prawo do programu komputerowego
  • patent
  • prawo ochronne na wzór użytkowy
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Ulgi dla projektów badawczo – rozwojowych: IP Box i B+R

IP Box nie jest pierwszym udogodnieniem dla przedsiębiorców, zajmujących się rozwojem nowych narzędzi. Ulga B+R jest starszą siostrą ulgi IP Box. Ulga również wspiera działalność badawczo rozwojową i polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, którą ponosi przedsiębiorca (np. wynagrodzenia pracowników, sprzęt, ekspertyzy, badania).

Według nowych przepisów przedsiębiorcy możliwe jest połączenie dwóch ulg: IP Box oraz B+R. Upoważnieni do skorzystania z IP Box mogą odliczyć koszty kwalifikowane, poniesione na prowadzenie działalności prowadzącej do wytworzenia dochodu (Ulga B+R). Jest to tzw. ulga na symultaniczny IP Box.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie