Nowe obowiązki podatników w 2020. Czym jest JPK_V7 i kody GTU?

Już od października podatnicy muszą zaznajomić się z nową strukturą podatku VAT. Nowy dokument będzie zawierał dane, ujmowane poprzednio w deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Urzędnicy przekonują, że zmiana uprości rozliczanie się z fiskusem, jednak wielu podatników jest innego zdania. Sprawdź, czym jest plik JPK_V7 i co wiąże się z jego wprowadzeniem.

SPIS TREŚCI

Co to jest plik JPK_V7?

Nowy dokument ma za zadanie uproszczenie ewidencjonowania i połączenie dwóch dotychczas obowiązujących dokumentów. Jest to dokument elektroniczny, łączący funkcję pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT.

Podatnicy będą składali jeden z dwóch obowiązujących plików JPK:

 • JPK V7M – podatnicy rozliczający się miesięcznie,
 • JPK V7K – podatnicy rozliczający się kwartalnie.

Kiedy rozliczać plik JPK_V7?

Terminy rozliczania dokumentów się nie zmienią. Podobnie jak w poprzednich latach, dokument przesyła się w formie elektronicznej do 25. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

Nowy zapis wprowadzono w październiku, więc najbliższy dokument JPK_V7 oraz JPK_V7K należy przesłać do 25 listopada 2020 roku.

Kary za błędy w pliku JPK_V7

Do uzupełniania pliku JPK_V7 warto się przyłożyć – kara za każdy błąd to aż 500 zł. Uznaje się, że kara jest przyznawana za błąd intencjonalny, więc w razie pomyłki podatnik może skorygować plik i złożyć wyjaśnienie w terminie 14 dni.

Które dokumenty przestaną obowiązywać po wprowadzeniu JPK_V7?

Nowy plik JPK_V7 oznacza faktyczne uproszczenie dla vatowców. Największą zmianą jest całkowita likwidacja deklaracji VAT wraz z załącznikami: VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.

Pliki, których wysyłanie jest w dalszym ciągu obowiązkowe:

 • VAT-12,
 • VAT-8,
 • VAT-9M,
 • VAT-10,
 • VAT-14.

Kody GTU – Dodatkowe oznaczenia w pliku JPK_VAT

Zmiana, która spędza sen z powiek wielu podatnikom to obowiązkowe kody GTU, czyli oznaczanie specjalnymi kodami dostawę niektórych towarów i usług oraz transakcji. Jest to dla przedsiębiorców nowość, która wymusi zbieranie danych o towarach oznaczonych kodami. Grup jest 13, a poszczególne katalogi są rozbudowane.

Lista kodów GTU

 • Kod 01 – dostawa napojów alkoholowych
 • Kod 02 – paliwa i oleje napędowe
 • Kod 03 – olej opałowy, oleje smarowe
 • Kod 04 – wyroby tytoniowe
 • Kod 05 – dostawa odpadów
 • Kod 06 – dostawa urządzeń elektronicznych, części i materiałów do nich
 • Kod 07 – dostawa pojazdów i części samochodowych
 • Kod 08 – dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych
 • Kod 09 – dostawa leków i wyrobów medycznych
 • Kod 10 – dostawa budynków, budowli i gruntów
 • Kod 11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • Kod 12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym
 • Kod 13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej
Czytaj więcej

 

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie