Zmiana wersji PHP na hostingu Apache przez .htaccess

W artykule znajdziesz instrukcję, jak zmienić wersję PHP na hostingu opartym o Apache na nowej platformie home.pl.

W tym artykule opisana została zmiana wersji interpretera PHP za pomocą pliku .htaccess (dla hostingów opartych o środowisko Apache). Konfiguracja polega na przygotowaniu pliku .htaccess z odpowiednią zawartością, która umożliwia zmianę interpretera PHP dla wybranego katalogu.

SPIS TREŚCI

Aby zmienić za pomocą .htaccess wersję PHP tylko dla wybranego katalogu: połącz się z serwerem FTP i przejdź do wybranego katalogu. W wybranym katalogu utwórz lub zmodyfikuj plik .htaccess zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poniższym artykule.

Wersję PHP na hostingu możesz zmienić również za pomocą Panelu klienta home.pl. Zmiana wersji PHP w Panelu klienta spowoduje zmianę wersji PHP na całym hostingu (we wszystkich katalogach). Sprawdź, jak zmienić wersję PHP na hostingu 

Jak zmienić wersję PHP tylko dla wybranego katalogu za pomocą .htaccess?

W celu zmiany PHP np. na wersję 8.3 wklej poniższy kod do pliku .htaccess znajdującego się w wybranym katalogu:

<FilesMatch "\.php$">
SetEnv CGI_HANDLER php83
</FilesMatch>

Wynikiem tego kodu będzie użycie PHP w wersji 8.3 dla wszystkich plików i katalogów znajdujących w katalogu, np. na który wskazuje Twoja domena.

Jeśli chcesz ustawić inną wersję niż 8.3, to zamień w kodzie: php83 na odpowiedni zapis:

UWAGA! Najniższa możliwa wersja PHP na hostingu Apache to PHP 5.6.
 • php56 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 5.6 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php7 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 7 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php71 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 7.1 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php72 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 7.2 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php73 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 7.3 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php74 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 7.4 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php8 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 8.0,
 • php81 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 8.1,
 • php82 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 8.2.

Jak przez .htaccess zmienić PHP tylko dla wybranych rozszerzeń oraz katalogu?

W celu zmiany wersji PHP np. na wersję 8.3 tylko dla wybranych rozszerzeń oraz tylko dla wybranego katalogu należy dodać poniższy zapis. W poniższym kodzie posłużyliśmy się przykładem włączenia interpretera PHP 8.3 dla plików z rozszerzeniem .htm

Przygotowany w taki sposób plik .htaccess umieść w wybranym katalogu, dla którego chcesz zmienić PHP:

<FilesMatch "\.htm$">
SetEnv CGI_HANDLER php83
SetHandler proxy:unix:/usr/run/uwsgi/fastrouter.sock|uwsgi://php82
</FilesMatch>

Wynikiem tego kodu będzie użycie PHP w wersji 8.3 dla wszystkich plików i katalogów znajdujących w katalogu, np. na który wskazuje Twoja domena.

Jeśli chcesz ustawić inną wersję niż 8.2, to zamień w kodzie: php83 na odpowiedni zapis:

UWAGA! Najniższa możliwa wersja PHP na hostingu Apache to PHP 5.6.
 • php56 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 5.6 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php7 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 7 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php71 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 7.1 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php72 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 7.2 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php73 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 7.3 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php74 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 7.4 (wersja nie jest wspierana przez wydawcę),
 • php8 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 8.0,
 • php81 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 8.1,
 • php82 – jeśli chcesz użyć wersji PHP 8.2.
Zamów bezpłatną wycenę aktualizacji PHP Twojej strony internetowej! Sprawdź: aktualizacja interpretera PHP
Jeśli posiadasz hosting oparty o IdeaWebServer (poprzednia platforma home.pl), skorzystaj z instrukcji dostępnych pod poniższymi linkami:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie