Jak zsynchronizować konto Google Workspace z Microsoft Outlook?

Na czym polega synchronizacja konta Google Workspace z Outlook?

Aby móc zsynchronizować konto Google Workspace z klientem pocztowym Microsoft Outlook niezbędne jest posiadanie licencji na dowolny plan poogle Workspace.

Za synchronizację danych pomiędzy Google Workspace, a Microsoft Outlook odpowiada GSSMO – Google Workspace Sync for Microsoft Outlook. Narzędzie GSSMO używa protokołu HTTPS do łączenia się z usługami Google korzystającymi ze specyficznego dla tego narzędzia zastrzeżonego protokołu synchronizacji Gmaila. Tego rodzaju połączenie zapewnia stabilną synchronizację danych, a także zwiększa ich bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu.

Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo danych przechowywanych na urządzeniach lokalnych, w tym danych dostępu, zapewnij swojemu urządzeniu jeszcze lepszą ochronę. Skorzystaj z oferty oprogramowania antywirusowego oraz antymalware w home.pl.

Podczas pierwszej konfiguracji Google Workspace z Microsoft Outlook, nastąpi synchronizacja danych. Możesz skorzystać z już istniejącego profilu (i konta) w programie Microsoft Outlook lub utworzyć nowy, dedykowany obsłudze Google Workspace. Wybór tego ustawienia będzie możliwy podczas jednego z kroków konfiguracji synchronizacji.

Jak zsynchronizować konto Google Workspace z Microsoft Outlook?

Aby zsynchronizować swoje konto Google Workspace z Microsoft Outlook, należy:

 1. Pobrać zaktualizowaną wersję narzędzia synchronizacji Google z programem Outlook, dostępnej pod linkiem,Synchronizacja G Suite z Outlook 2019. Pobierz G Suite Sync.
 2. Po zakończeniu pobierania, uruchom plik instalacyjny. Sprawdź czy twój komputer jest podłączony do Internetu, ponieważ nastąpi seria automatycznych pobrań.
  Synchronizacja G Suite z Outlook 2019 - instalacja G Suite Sync.
 3. Po zakończeniu procesu instalacji, wymagane będzie zalogowanie do swojego konta Google. Powinieneś podać adres e-mail Google Workspace i kliknąć Kontynuuj.Synchronizacja G Suite z Outlook 2019 - zaloguj się do konta Google.
 4. Zaloguj się do swojego konta w usłudze Google Workspace podając adres e-mail, w kolejnym kroku wpisz hasło dostępu.
 5. Po pomyślnym zalogowaniu, zostaniesz poproszony o udzielenie Google Workspace zezwolenia na zarządzanie Twoją pocztą e-mail, a także na inne zadania, które obejmują między innymi zarządzanie kontaktami i kalendarzem. Zaakceptuj zezwolenia, aby zapewnić poprawne działanie synchronizacji.
 6. Kolejnym krokiem jest wybór lub utworzenie profilu konta. Zaznacz opcję: Importuj dane z istniejącego profilu + opcjonalnie dane do importowania. Synchronizator powiąże Twoje konto w Microsoft Outlook (cały profil) z kontem Google Workspace. Jeśli chcesz odseparować obsługę konta Google Workspace od innych kont (utworzonych w ramach profilu Outlook), wybierz opcję Utwórz profil.  Spowoduje to utworzenie nowego profilu w Outlooku.
  Tworzenie profilu G Suite - zaimportuj dane z istniejącego profilu.
 7. Kliknij: Utwórz profil, aby utworzyć nowy, niezależny profil w programie Outlook. Zapewni Ci on pełną kontrolę nad Twoim kontem i odseparuje zawarte dane od już istniejących kont.
  Zakończono konfigurowanie aplikacji G Suite Sync. Uruchom G Suite z Outlookiem.
 8. Uruchom Microsoft Outlook lub poczekaj na jego automatyczne uruchomienie. Jeśli posiadasz więcej niże jeden profil konta, wybierz ten, który połączony jest z Google Workspace.Synchronizator G Suite w Outlook - wybierz profil w Microsoft Outlook.
 9. Twoje dane zostaną automatycznie zsynchronizowane.Synchronizator G Suite w Outlook - automatyczna synchronizacja z Outlook.

Jeśli podczas wyboru profilu zdecydowałeś się na powiązanie konta Google Workspace z już istniejącym profilem, nastąpi automatyczna synchronizacja. Jeśli wybrałeś zasoby do importu, dane zostaną dwustronnie zsynchronizowane – dane konta Outlook przesłane do serwera Google Workspace oraz konto Google Workspace utworzone i zsynchronizowane z Outlookiem.

Importowanie danych do konta G Suite - stan migracji.

Eksport kontaktu z Gmail do Outlook

 1. Przejdź do swojego konta Gmail. Wybierz: Gmail > Kontakty.
 2. Następnie kliknij: Więcej >  Eksportuj.
  G Suite - eksport kontaktów do pliku CSV.
 3. Kliknij grupę kontaktów, którą chcesz wyeksportować.
 4. Wybierz typ eksportu: Outlook CSV.
  Eksportowanie kontaktów Gmail do pliku CSV.
 5. Kliknij: Eksportuj.
 6. W wyskakującym oknie wybierz opcję: Zapisz jako, aby zapisać wyeksportowany plik z kontaktami Gmail. Wybierz preferowaną lokalizację, aby zapisać plik.

Import kontaktu z Gmail do Outlook

Przejdź do programu Microsoft Outlook, aby wykonać import kontaktów:

 1. Po uruchomieniu Microsoft Outlook, kliknij sekcję: Plik. Następnie wybierz opcję: Otwórz i eksportuj > Importuj.
  Import kontaktów z Gmail do Microsoft Outlook.
 2. Kliknij: Importuj z innego programu lub pliku > Dalej.
  Import kontaktów z Gmail do Outlooka - importuj z innego programu lub pliku.
 3. Kliknij: Wartości rozdzielane przecinkami > Dalej. Importowanie kontaktów do Microsoft Outlook z pliku CSV.
 4. Wskaż plik do zaimportowania z dysku komputera.Importowanie kontaktów do Microsoft Outlook z pliku - wskaż plik do importowania.
 5. Wybierz folder docelowy, tj. Kontakty i kliknij: Dalej.
 6. Kliknij przycisk: Zakończ.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka