Konfiguracja zabezpieczeń antyspamowych – instrukcje

Poczta wybrana przez tysiące firm

Znajdziesz tu informacje o zabezpieczeniach antyspamowych na poprzedniej platformie home.pl.

Wprowadzenie

Użytkownicy posiadający skrzynki e-mail w sieci home.pl są chronieni przed spamem pod warunkiem, że posiadają włączone “Zabezpieczenia antyspamowe”. Modyfikacje ustawień antyspamowych dla skrzynki e-mail można wykonać:

Jak funkcjonują zabezpieczenia antyspamowe?

Zabezpieczenia antyspamowe oparte są na poniższych ustawieniach:

Poczta home.pl - Ustawienia - Zabezpieczenia antyspamowe - Czarna i biała lista nadawców

 • Blokuj listy zawierające spam wg adresu nadawcy – polega na blokowaniu wiadomości e-mail od adresów, które są znane z wysyłania spamu. FiItry antyspamowe w home.pl korzystają ze sprawdzonych rozwiązań zabezpieczających przed niechcianą korespondencją.
 • Blokuj listy zawierające spam wg tematu i treści – polega na analizie tematu i treści wiadomości pod względem występowania charakterystycznych dla spamu zwrotów i słów oraz sprawdzeniu domeny nadawcy. Występowanie w liście co najmniej kilku cech charakterystycznych dla spamu automatycznie klasyfikuje przesyłkę jako niezamawianą. Warto pamiętać, że wiadomości e-mail są odrzucane dopiero w momencie, gdy będzie występować kilka elementów charakterystycznych dla spamu.
  WAŻNE! Jeśli pomimo włączenia powyższej funkcji, nadal otrzymujesz niechciane wiadomości, możesz ręcznie zablokować adresy e-mail przesyłające SPAM. Nie każda niechciana wiadomość e-mail jest traktowana jako typowy SPAM. Wiadomości pochodzące z legalnych źródeł, np. wiadomość reklamowa wysłana z Newslettera, do którego użytkownik zapisał się w Internecie, może być traktowana jako zwykła wiadomość e-mail. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o ręcznej konfiguracji czarnej listy nadawców.
  W celu blokady niechcianych wiadomości, możesz także skorzystać z możliwości dodania reguł, na podstawie których poczta przychodząca będzie blokowana. Możesz ustalić, aby wiadomości e-mail były blokowane na podstawie wybranych fraz znajdujących się w temacie. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o tworzeniu reguł wiadomości w Poczcie home.pl.
 • Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania – włączenie tej opcji spowoduje, że wszystkie wiadomości e-mail przekierowane na Twoja skrzynkę e-mail będą dostarczane do skrzynki odbiorczej – bez względu na to z jakiego adresu przekierowanie jest wykonywane. Wyłączenie tej funkcji spowoduje, że wszelkie wiadomości e-mail przekierowane z zewnętrznego serwera (innego niż home.pl) nie będą dostarczane do Twojej skrzynki e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o funkcji akceptowania poczty z zewnętrznego przekierowania.
 • Czarna lista – indywidualna lista zasad, na podstawie których wiadomości e-mail nie będą dostarczane na skrzynkę e-mail.
 • Biała lista – indywidualna lista zasad, na podstawie których wiadomości e-mail nie będą sprawdzane przez filtry antyspamowe w home.pl. Wiadomości e-mail będą automatycznie dostarczane do skrzynki odbiorczej – bez weryfikacji.
W obrębie Białej oraz Czarnej listy możesz skorzystać ze znaków globalnych:

* - zastępuje dowolny ciąg znaków w adresie,
? - zastępuje jeden pojedynczy znak w adresie.
WAŻNE! Pamiętaj, że najwyższy priorytet mają reguły wpisane białej liście nadawców. Przykładowo, jeśli na białej oraz czarnej liście zostanie umieszczony identyczny wpis, to blokada wiadomości e-mail nie będzie występowała, gdyż taki sam wpis znajduje się na białej liście, która ma wyższy priorytet w zabezpieczeniach antyspamowych.

Przykłady zastosowania reguł na białej oraz czarnej liście

Poniższy wpis spowoduje, że filtrowane będą wszystkie wiadomości e-mail, pochodzące z adresów: dowolna_nazwa@domena.com (filtrowany jest adres e-mail znajdujący się w polu “Return-Path” w nagłówku).
@domena.com
Poniższy wpis spowoduje, że filtrowane będą wszystkie wiadomości e-mail, pochodzące z adresu IP: 12.12.12.12 .
12.12.12.12
Poniższy wpis spowoduje, że filtrowane będą wszystkie wiadomości e-mail, pochodzące z określonej klasy adresów IP rozpoczynających się ciągiem 12.12.*.* (* zastępuje kolejne wartości).

 

12.12.*.*
Ze względów bezpieczeństwa najpopularniejszą opcją filtrowania spamu jest blokowanie adresów IP nadawców wiadomości, a nie domen czy hostów z których zostały one wysłane, a które mogą być zmienne (próba podszycia się). Zablokowanie domeny nadawcy może przynieść mniejsze efekty filtracji poczty niż zablokowanie adresu IP serwera, z którego poczta jest wysyłana.
Poniższy wpis spowoduje, że filtrowane będą wszystkie wiadomości, które zostały wysłane z serwera pocztowego identyfikującego się takim hostem (RevDNS) lub adresem IP (zamiast hosta możesz wpisać IP).
domena.com
Poniższy wpis spowoduje, że filtrowane będą wszystkie wiadomości e-mail, które posiadają dokładnie taki adres zwrotny (pole Return-Path w nagłówku)
adres@domena.com
Poniższy wpis spowoduje, że filtrowane będą wszystkie wiadomości, które w polu “Return-Path” w nagłówku zawierają adres e-mail: dowolny_ciąg_znaków.domena.com
@*.domena.com
Poniższy wpis spowoduje, że filtrowane będą wszystkie wiadomości, które zostały wysłane z serwera pocztowego identyfikującego się dowolną subdomeną w danej domenie (np. mail.domena.com lub dowolny_ciąg_znaków.domena.com).
*.domena.com
WAŻNE! Zwróć uwagę, że jeśli w regule nie pojawia się znak “@”, to wtedy nie jest weryfikowany adres zwrotny nadawcy, lecz host (RevDNS) lub adres IP serwera, który się podłączył! Niezrozumienie tej zasady jest najczęstszą przyczyną błędnej konfiguracji białej lub czarnej listy.
WAŻNE! Jeśli w nagłówku wiadomości e-mail znajduje się więcej pól “Received: from”, to filtrowanie wiadomości zostanie wykonane na podstawie adresu znajdującego się na samej górze, ponieważ wiadomość jest bezpośrednio dostarczana już na nasz serwer, te adresy które znajdują się niżej są informacją przez jakie serwery przechodziła wiadomość.

Globalne ustawienia białej oraz czarnej listy nadawców na serwerze

Jeśli w ustawieniach serwera pocztowego masz aktywną opcję, która służy do wyświetlania globalnych ustawień antyspamowych, to na ekranie edycji ustawień antyspamowych dla skrzynki e-mail będziesz miał dostępny dodatkowy moduł:
Panel Klienta - Przykład globalnych ustawień czarnej i białej listyRys. Przykład globalnych ustawień czarnej i białej listy w Panelu Klienta home.pl.
Czarna i biała lista nadawców obowiązująca w ramach całego serwera będzie wyświetlana w Panelu Klienta home.pl oraz w Poczcie home.pl podczas zmian ustawień antyspamowych dla skrzynki e-mail utworzonej na tym serwerze. Globalne ustawienia białej oraz czarnej listy nadawców obowiązują na wszystkich skrzynkach e-mail utworzonych na serwerze.

Użytkownik, który będzie przeprowadzał zmianę ustawień antyspamowych może mieć dostęp do podglądu globalnych ustawień, który może być przydatny podczas definiowania nowych reguł antyspamowych. Użytkownik skrzynki e-mail może mieć dostępny podgląd globalnych ustawień – niemożliwa będzie ich zmiana przez niego.
Po dodaniu na globalną czarną oraz białą listę odpowiednich reguł (np. adresów e-mail lub adresów IP), będą one aktywne na wszystkich skrzynkach e-mail utworzonych na tym serwerze.
Za pomocą Panelu Klienta home.pl możesz ustawić czy globalne ustawienia antyspamowe będą dostępne do podglądu dla użytkowników kont pocztowych. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak aktywować taki podgląd dla użytkowników.
WAŻNE! Globalne ustawienia białej oraz czarnej listy nadawców mogą zostać zmienione tylko przez użytkownika, który ma dostęp do Panelu Klienta home.pl dla serwera. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zmienić globalne ustawienia białej oraz czarnej listy nadawców na serwerze.

Funkcja oznacz jako spam w Poczcie home.pl

Po zalogowaniu w Poczcie home.pl do wybranej skrzynki e-mail, możesz skorzystać z funkcji oznaczania znalezionych wiadomości w skrzynce jako spam. Wiadomości, które zostały w ten sposób oznaczone, są następnie filtrowane i w przypadku powtarzających się podobnych zgłoszeń są dodawane w postaci nowych reguł do zabezpieczeń antyspamowych, funkcjonujących w ramach naszych serwerów pocztowych.

Wiadomość e-mail, która została oznaczona jako spam, przenoszona jest do katalogu “Spam”. Jeśli chcesz zrezygnować z ustawionego oznaczenia jako spam, należy przejść do katalogu “Spam” i usunąć nadane oznaczenie.

Poczta home.pl - Widok funkcji Oznacz jako spam

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub