Na czym polega ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie?

Ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej jest rekompensatą za niekorzystne dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zmiany podatkowe, m.in. zniesienie możliwości odliczania od PIT składek na ubezpieczenie zdrowotne dla pewnych grup podatników. Nowe przepisy podatkowe są częścią zmian, które 1 stycznia 2022 roku wprowadził Polski Ład. Ulgę odliczymy w deklaracji podatkowej składanej w 2023 roku.

SPIS TREŚCI

Ulga dla klasy średniej

Na czym polega ulga podatkowa dla klasy średniej?

Zmiany podatkowe dotyczą osób, które w ciągu roku zyskają przychody w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł, czyli od 5 700 zł do 11 140 zł miesięcznie. W rozliczeniu bierze się pod uwagę kwoty brutto, bez pomniejszania przychodu o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty pracownicze. Do podanych przedziałów wliczane są również 50% koszty utrzymania przychodów. Są to kwoty, dla których stosuje się zryczałtowane koszty ich uzyskania. Jeśli pracownik przekroczy podany przedział, w rocznym zeznaniu podatkowym będzie musiał poprawić zaliczki na PIT i zapłacić wyższy podatek.

Możliwość skorzystania z ulgi przez pracownika sprawdza się zarówno miesięcznie, jak i rocznie.  Jest odliczana od podatku co miesiąc. Jeśli pod koniec roku okaże się, że podatnik uzyskał za małe albo za duże przychody, będzie musiał przeliczyć ponownie ulgę, którą otrzymywał przez cały rok.

Kogo dotyczy ulga dla klasy średniej?

 • osób zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego lub pracy, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy (na podstawie umowy o pracę),
 • jednoosobowych przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej (na zasadach ogólnych) i uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Korzystając z ulgi dla klasy średniej, małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć PIT. Niestety nie zawsze będzie to dla nich korzystne. Przychody każdego małżonka muszą być obliczane osobno. Za wysoka pensja jednej z osób może uniemożliwić skorzystanie z ulgi. Dla każdej ze stron kwota jest obliczana osobno. W przypadku, gdy rozliczasz PIT wspólnie, możesz rozważyć złożenie oświadczenia o nienaliczaniu ulgi w trakcie roku do pracodawcy. Małżonkowie mogą odliczać ulgę dla klasy średniej od połowy sumy łącznych przychodów, które uzyskają w danym roku. Przekroczenie limitu ulgi dla klasy średniej przez jednego z małżonków nie wpływa na możliwość skorzystania z ulgi przez drugą osobę.

Nie wiadomo jednak, jak wygląda sytuacja, w której jeden z małżonków mieści się w przedziale ulgi, natomiast druga osoba nie pracuje. Podobnie jest w przypadku, gdy tylko jeden małżonek pracuje i przekroczy próg ulgi podatkowej. Ze względu na niedoprecyzowane szczegóły, przepis budzi spore kontrowersje.

Ulga dla klasy średniej – kiedy nie przysługuje?

Z tzw. ulgi dla klasy średniej nie skorzystają:

 • podatnicy PIT, którzy rozliczają się według stawki liniowej, ryczałtu oraz karty podatkowej,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • emeryci (z wyjątkiem osób pracujących, które pobierają świadczenia, spełniają kryterium dochodowe i nie korzystają z ulgi PITo).

Ulga dla klasy średniej wzbudza wiele wątpliwości wśród ekspertów ze względu na nieścisłości w przepisach. Pojawiają się one m.in., gdy mowa o rozróżnianiu typów umów przez urząd skarbowy. Podobne obawy uwidaczniają się w przypadku, kiedy pracownik wykonuje obowiązki jednocześnie w ramach dwóch różnych umów, np. o pracę i zlecenie. Wątpliwości budzi też sytuacja, w której podatnik jest zatrudniony u różnych pracodawców.

Problematyczne jest również pojęcie „koszty prowadzenia działalności”, które nie pojawia się w ustawie o PIT. Mowa jest w niej o „kosztach uzyskania przychodu”, jednak są to dwa odrębne pojęcia.

Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej?

Ulgę dla klasy średniej oblicza się za pomocą jednego z dwóch wzorów. Wzór na wyliczenie przysługującej ulgi w skali roku różni się w zależności od przedziału przychodów podatnika:

 • przychody roczne od 68 412 zł do 102 588 zł: [(przychody * 6,68%) – 4 566 zł] / 0,17
 • przychody roczne od 102 588 zł do 133 692 zł: [przychody * (-7,35%) + 9 829 zł] / 0,17

Jeśli chcesz obliczyć miesięczną kwotę ulgi, wykorzystaj jeden z poniższych wzorów:

 • przychody miesięczne od 5 701 zł do 8 549 zł: [(przychody * 6,68%) – 380,50 zł] / 0,17
 • przychody miesięczne od 8 549 zł do 11 141 zł: [przychody * (-7,35%) + 819,08 zł] / 0,17

Czy można zrezygnować z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku?

Wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej należy złożyć u pracodawcy najpóźniej dzień przed otrzymaniem pierwszej wypłaty w danym roku. Według Krajowej Informacji Skarbowej przedsiębiorcy mogą stosować ulgę dla klasy średniej już podczas obliczania zaliczek na PIT. Najkorzystniej będzie to zrobić w miesiącu, w którym przekroczysz dolny limit przychodów i masz pewność, że nie przewyższysz górnego progu. Rezygnacja i ponowne zastosowanie ulgi w ciągu roku będzie przede wszystkim korzystne dla osób, które osiągają nieregularne dochody lub nie pracują przez część roku. Może się również zdarzyć sytuacja, w której pracownik straci pracę, a w nowej firmie będzie zarabiał mniej. Z tego powodu być może nie będzie mógł skorzystać z ulgi dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej jest naliczana automatycznie, dlatego, aby z niej zrezygnować, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wygodnym rozwiązaniem jest zrezygnowanie z naliczania ulgi dla klasy średniej, kiedy nie jesteśmy pewni, czy świadczenie się nam należy. Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek u pracodawcy. W rocznym zeznaniu podatkowym możesz samodzielnie rozliczyć się z ulgi. W ten sposób unikniesz zwrócenia korzyści podatkowych lub dodatkowych opłat. Wniosek należy składać u pracodawcy co roku.
Masz dodatkowe pytania dotyczące Nowego Ładu?
Skorzystaj z darmowego formularza online.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie