php.ini – zmiana ustawień w pliku konfiguracyjnym PHP


Plik php.ini jest to plik konfiguracyjny, który pozwala zdefiniować ustawienia PHP na całym serwerze lub w danym katalogu, do którego domena została przekierowana. Stosowanie pliku php.ini do przechowywania konfiguracji jest bardzo dobrym rozwiązaniem z uwagi na:
 • niezaśmiecanie pamięci stałymi,
 • możliwość grupowania danych w sekcje,
 • możliwość zdefiniowania ustawień PHP tylko dla wybranej domeny (katalogu).
Plik php.ini tworzysz samodzielnie i umieszczasz na serwerze FTP.

Dyrektywy dotyczące konfiguracji powinny być wpisywane zgodnie ze składnią:

 • dyrektywa = wartość
Możesz korzystać z dwóch poniższych przykładów, które ustawiają wskazaną dyrektywę jako włączoną:
asp_tags = 1
lub
asp_tags = on
WAŻNE! W nazwach dyrektyw rozróżniane są wielkości liter. Natomiast tak zwane “puste znaki” (np. spacja), linie poprzedzone znakiem średnika są ignorowane.

Jak używać pliku php.ini?

Plik php.ini musi być umieszczony w katalogu głównym, do którego domena jest przekierowana.
Jeśli domena jest przekierowana do podkatalogu wraz z włączoną funkcją separacji serwisu, to plik php.ini musi zostać umieszczony właśnie w tym katalogu. Jeśli natomiast domena jest skierowana na katalog główny serwera “/”, to plik php.ini musi zostać umieszczony w katalogu głównym.Jeśli domena jest przekierowana na katalog wraz z wyłączoną funkcją separacji serwisu, to plik php.ini musi zostać umieszczony w katalogu głównym serwera.

Utwórz plik php.ini, umieść w nim stosowne dyrektywy i opublikuj go w odpowiedniej lokalizacji na serwerze.

WAŻNE! Na końcu tego artykułu możesz pobrać przykładowy plik php.ini oraz znaleźć zawartość przykładowego pliku php.ini.

Dyrektywy PHP, które możesz zmienić na serwerze w home.pl

Poniżej znajdziesz listę najważniejszych dyrektyw, które możesz zmienić na serwerze w home.pl. Umieść wybrane dyrektywy w pliku php.ini i opublikuj ten plik na serwerze w odpowiedniej lokalizacji:
Dyrektywa Domyślna Wartość Do czego służy?
asp_tags Off Możliwość użycia tagów <% %> zamiast <?php ?>.
display_errors On Odpowiada za wyświetlanie błędów użytkownikom lub ukrywanie ich.
error_log no value Określa, gdzie będą zapisywane logi. Podajemy ścieżkę od katalogu ROOT do pliku z logami np. “/logs/php_errors.log”.
error_reporting Off Decyduje, jaki rodzaj błędów będzie logowany:

 • E_ALL
 • E_NOTICE
 • E_STRICT

Stosowane kombinacje:
E_ALL & ~E_NOTICE

include_path .:/:/usr/local/php/pear5 Wskazuje gdzie funkcje require(), include(), fopen(), file(), readfile() and file_get_contents() mają szukać plików.
log_errors Off Ustala, czy błędy będą logowane (dotyczy wyłącznie logowania w zakresie Klienta, logi systemowe gromadzone są przez home.pl w ramach fizycznego serwera).
magic_quotes_gpc On W przeszłości wykorzystywane głównie do zabezpieczenia przed SQL Injection. Kliknij tutaj, aby sprawdzć jak wyłączyć funkcję magic_quotes_gpc na serwerze w home.pl.
memory_limit 128m Określa limit pamięci dla wykonywanych skryptów na serwerze. Domyślnie ustawiona wartość to 128M. Użytkownicy korzystający z serwerów Linii profesjonalnej mogą zwiększyć ten parametr do wartości 512 MB
post_max_size 64M Wielkość danych przesyłanych metodą POST.
register_globals Off Zmienne globalne odpowiadają za możliwość korzystania m.in. ze zmiennych przesyłanych do serwera.
safe_mode Off Włączenie safe_mode wprowadza w życie wszystkie podległe safe_mode zmienne.
safe_mode_exec_dir /usr/local/php/bin Funkcje system() i exec() nie uruchomią programu jeżeli nie znajduje się we wskazanej lokalizacji.
safe_mode_gid Off safe_mode domyślnie sprawdza UID użytkownika, ustawienie na ON sprawia ze sprawdzany bedzie GID.
short_open_tag On Zezwala na stosowanie krótszego tagu <? ?>.
upload_max_filesize 64M Musi być mniejsze lub równe wartości “post_max_size”.
max_input_vars 2000 Liczba zmiennych, którą można przekazać w żądaniu HTTP.
session.cookie_domain no value
Pod jaką domeną będzie obsługiwana sesja. Możliwe wartości:
 • session.cookie_domain=domena.pl
 • session.cookie_domain=www.domena.pl

Dla obsługi sesji spod wielu subdomen:

 • session.cookie_domain=.domena.pl
session.save_path /tmp Katalog, w którym będą przechowywane pliki sesji.

Przykładowa zawartość pliku php.ini:

error_log = /plik_logow.log
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
log_errors = 1
display_errors = off

Załączniki do pobrania:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Tematy powiązane

Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Wyświetl posty typu:
lub