Zarządzanie podziałem pojemności na serwerze

Po zarejestrowaniu hostingu otrzymujesz przestrzeń na serwerze przeznaczoną do obsługi: stron WWW i FTP, bazy danych (np. MySQL) oraz poczty e-mail. W każdej chwili możesz zarządzić podziałem dostępnego miejsca pomiędzy przestrzenią przeznaczoną na pliki i strony WWW, a pocztę e-mail.

SPIS TREŚCI

Poradnik Video: Jak zarządzać przestrzenią serwera w Panelu klienta?

Jak zmienić podział pojemności na hostingu?

  1. Zaloguj się w Panelu home.pl
  2. Przejdź do sekcji Usługi WWW i kliknij wybrany serwer.
  3. Przejdź do Serwer WWW, wybierz Ustawienia > Podział przestrzeni.
  4. Zmień przydział wolnego miejsca na pocztę oraz strony WWW i pliki na serwerze FTP. Zmiana wykonywana jest w ramach całej pojemności serwera w zależności od posiadanego rodzaju usługi.
    • Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby ustawić podział całkowitej pojemności serwera dla Twojego planu hostingowego. Przesunięcie suwaka w lewo spowoduje zmniejszenie miejsca na pocztę e-mail, a zwiększy miejsce przeznaczone na pliki i strony WWW.
  5. Kliknij Wyślij, aby zapisać zmiany.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie