Acronis Backup – panel zarządzania usługą i kontem

Zarządzanie usługą Acronis Backup realizowane jest za pomocą Panelu klienta home.pl – panel.home.pl oraz panelu Acronis Backup. Zaloguj się do swojego konta, a następnie odszukaj usługę Acronis Backup dostępną z lewej strony ekranu.

W poniższym artykule zawarliśmy informacje o zarządzaniu usługą Acronis Backup w Panelu klienta home.pl. Przejdź do osobnego artykułu, aby przeczytać więcej o obsłudze panelu zarządzania kontem Acronis Backup oraz uruchomieniu i przywróceniu kopii zapasowej.

Zarządzanie usługą za pomocą Panelu klienta:

 • dodawanie i kasowanie użytkowników usługi,
 • zarządzanie dostępną przestrzenią i limitami użytkowników,
 • opłacenie subskrypcji i zwiększenie limitów,
 • zmiana hasła dostępu do usługi.

Widok usługi Acronis Backup w Panelu klienta

Po lewej stronie ekranu przejdź do konfiguracji usługi Acronis Backup. W nowym widoku zobaczysz podstawowe ustawienia usługi Acronis Backup.

Zarządzanie usługą Acronis Backup w home.pl

 • Użytkownik kopii zapasowych: dodaj pierwsze konto administratora kopii zapasowej,
 • Agent Kopii Zapasowych: pobierz agenta kopii zapasowych czyli aplikację, która zautomatyzuje proces tworzeni kopii zapasowych z dysku komputera lub urządzenia mobilnego.
 • Administracja: zarządzaj limitami subskrypcji, monitoruj wykorzystanie przestrzeni, rozszerz usługę o nowe zasoby.
 • Subskrypcja: dostarcza podstawowych informacji o ważności usług
 • Użytkownicy kopii zapasowych: umożliwia dodawanie i zarządzanie użytkownikami Twojego konta home.pl oraz Acronis Backup

Użytkownik kopii zapasowej

W tym miejscu dodaj/utwórz pierwszego użytkownika kopii zapasowej – administratora, np. siebie. Dodając nowe konto automatycznie zostaną przydzielone mu wszystkie dostępne zasoby usługi, tj. wolna przestrzeń. Sekcja ta przedstawia informacje dot. podstawowego/głównego konta Acronis Backup.

Użytkownicy kopii zapasowej

Umożliwia zarządzanie wszystkimi użytkownikami kopii zapasowej – administratorem oraz użytkownikami dodatkowymi. Z pomocą tej sekcji dodasz oraz edytujesz ustawienia użytkownika kopii zapasowej.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Kopia zapasowa danych bez limitu urządzeń

Chroń to, co najcenniejsze. Zabezpiecz firmowe lub prywatne dane z komputerów, telefonów, tabletów i serwerów.