Import bazy danych MySQL – błąd #1044 Access denied

Import bazy danych MySQL jest bardzo ważną operacją, która pozwala przenieść do nowej bazy MySQL (np. na serwerze w home.pl) wcześniej zapisane dane. Proces importu bazy danych MySQL jest najczęściej wykonywany podczas przenosin systemów zarządzania treścią (np. Joomla) z jednego serwera na drugi.
WAŻNE! Pamiętaj, że poniższy artykuł nie jest instrukcją importu bazy danych na serwerze w home.pl. Skorzystaj z poniższego artykułu, jeśli podczas importu bazy danych MySQL otrzymujesz błąd #1044 – Access denied for user…
Aby przygotować plik do importu należy w pierwszej kolejności wykonać eksport bazy danych. Więcej na temat procesu eksportu bazy danych MySQL na serwerze w home.pl znajdziesz w tym artykule.
WAŻNE! Opisany w poniższym artykule komunikat błędu nie powinien występować, jeśli eksport oraz import bazy danych wykonywane są w ramach serwerów zarejestrowanych w home.pl.

W momencie gdy posiadamy już zapisany plik zrzutu bazy danych MySQL (czyli wynik poprawnie wykonanego eksportu) należy wgrać go na docelowy serwer. W tym celu należy zalogować się do wybranej bazy danych (za pomocą narzędzia phpMyAdmin). Po zalogowaniu należy przejść do zakładki „Import”. Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej informacji na temat importu bazy danych MySQL na serwerze w home.pl.

WAŻNE! Jeśli nie potrafisz samodzielnie zaimportować zrzutu bazy danych, możesz skorzystać z oferty pomocy naszych administratorów. Import bazy danych może zostać wykonany przez administratorów home.pl w ramach oferty Profesjonalne Usługi IT. Oznacza to, że import bazy danych zostanie wykonany przez naszych administratorów, po zamówieniu odpowiedniej usługi importu oraz po opłaceniu tego zamówienia.

Błąd #1044 – Access denied for user…

Najczęściej pojawiającym się błędem podczas procesu importu jest: „#1044 – Acess denied for user…„, który oznacza, że wybrany użytkownik bazy danych nie ma praw do zarządzania wybraną nazwą bazy danych MySQL.

 

Podsumowując w pliku, w którym baza danych jest zapisana są zdefiniowane niepoprawne dane, które uniemożliwiają zakończenie procesu importu. Sprawdź poniższy obrazek, aby zobaczyć jak wygląda w praktyce omawiany komunikat błędu:

 

Import - Komunikat - Błąd #1044 – Access denied for user

 

Co należy zrobić?

W przypadku rozwiązania to sprawa jest banalnie prosta. W pierwszej kolejności należy wykonać edycję zawartości pliku z zapisaną bazą danych. Następnie według poniższego przykładu należy zmienić frazę „twojabaza”, na nazwę nowej bazy danych MySQL, do której zrzut ma zostać zaimportowany.
WAŻNE! Edycja pliku jest wymagana, ponieważ po zapisaniu zrzutu bazy danych MySQL w pliku znajdują się dane identyfikacyjne dla „poprzedniej” bazy danych MySQL! Należy zmienić zawartość pliku zrzutu bazy danych MySQL wpisując nazwę „przyszłej” bazy danych i następnie ponownie rozpocząć proces importu!

 

Import - Przykładowa zawartość pliku zrzutu bazy danych MySQL - Zmień frazę twojabaza, na nazwę nowej bazy danych MySQL, do której zrzut ma zostać zaimportowany

 

Jak zmienić zawartość pliku zrzutu bazy danych MySQL?

Aby proces importu mógł zostać zakończony należy:

  • usunąć całą linie tekstu, w której znajduje się polecenie „CREATE DATABASE”,
  • zmienić nazwę bazy danych w polu „USE” na nazwę bazy danych, do której import ma zostać wykonany.
WAŻNE! Pamiętaj, że polecenie „CREATE DATABASE” może pojawić się również w innych liniach niż tylko na początku pliku. Warto skorzystać z funkcji wyszukiwania, aby sprawdzić czy polecenie występuje również w dalszej części edytowanego zrzutu bazy danych.

Po poprawnej zmianie pliku zrzutu bazy danych MySQL należy ponownie rozpocząć proces importu. Zadanie powinno już zostać zakończone poprawnie.

Import - Komunikat - Import zakończony sukcesem, wykonano 258 zapytań

WAŻNE! Pamiętaj, że nazwa bazy danych MySQL oraz nazwa użytkownika do bazy danych jest taka sama na serwerze w home.pl!
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie