Jak dodać skrzynkę e-mail z dostępem do serwera FTP?

W artykule znajdziesz instrukcje, jak na hostingu w home.pl dodać skrzynkę e-mail z dostępem do FTP (na poprzedniej platformie home.pl).

Wprowadzenie

Skrzynka e-mail stworzona na serwerze w home.pl może zyskać funkcjonalność dostępu do zasobów (plików) opublikowanych na tym serwerze. W ten sposób np. firma zewnętrzna projektująca stronę WWW będzie mogła wprowadzać zmiany w plikach, bez znajomości głównego hasła do Twojego Panelu klienta home.pl.

Innym przykładem zastosowania są konta FTP dla pracowników, którzy publikują pliki oraz dokumenty na serwerze. Konto FTP z dostępem do wydzielonego katalogu pozwala połączyć się z tylko jednym wybranym katalogiem, do którego dostęp jest zdefiniowany tylko dla wybranych pracowników. Użytkownik połączony z wydzielonym katalogiem nie może zarządzać katalogami, które znajdują się „wyżej” od wydzielonego katalogu.

Przykład: dyrektor może mieć zdefiniowany dostęp do całej zawartości serwera, natomiast pracownik tylko do katalogu „/kowalski”. Zwróć uwagę, że pracownik będzie mógł zarządzać tylko zawartością swojego katalogu i jego podkatalogów.

Dostęp do serwera FTP możesz zdefiniować za pomocą:

 • skrzynki e-mail, która uzyska uprawnienia do łączenia się z serwerem FTP.
  Kliknij tutaj
  , aby zobaczyć jak dodać nową skrzynkę e-mail.
 • konta FTP, które pozwala tylko na połączenie z serwerem FTP (brak dostępu do poczty e-mail).
  Kliknij tutaj
  , aby zobaczyć jak dodać nowe konto FTP.
Podczas dodawania lub edycji skrzynki e-mail, na dole ekranu znajduje się sekcja: „Dostęp FTP do konta”, gdzie możesz umożliwić danej skrzynce e-mail dostęp do serwera FTP. Skrzynka taka uzyska dostęp do serwera FTP na hostingu, na którym dana skrzynka jest utworzona.

Panel klienta - Dodaj / Edytuj skrzynki e-mail - Zaznacz odpowiednią opcje dostępu FTP do konta

 

Jak ustawić dostęp FTP dla skrzynki e-mail (cała zawartość serwisu WWW)?

Podczas edycji praw dostępu FTP dla skrzynki e-mail należy zaznaczyć opcję:

Panel klienta - Dodaj / Edytuj skrzynki e-mail - Dostęp FTP do konta - Zaznacz opcje Dostęp FTP do całej zawartości serwisu WWW

Taka konfiguracja dla skrzynki e-mail w home.pl pozwoli na łączenie się z całą zawartością serwera FTP.  Użytkownik połączony z serwerem zobaczy zawartość katalogu głównego oraz wszystkich podkatalogów, które znajdują się na Twoim serwerze.

WAŻNE! Pamiętaj, że usługa Hosting Biznes pozwala tylko na dodanie konta FTP z dostępem do całej zawartości serwisu WWW (serwera). Oznacza to, że po połączeniu użytkownik będzie mógł zarządzać wszystkimi plikami i katalogami na serwerze.

Jak ustawić dostęp FTP dla skrzynki e-mail (do wydzielonego katalogu na serwerze)?

Na serwerach z linii Pro Cloud możesz założyć skrzynkę e-mail, która umożliwi dostęp FTP wyłącznie do jednego wybranego katalogu w obrębie przestrzeni przeznaczonej na publikację stron WWW. Jest to doskonałe narzędzie dla współpracowników, którzy np. przesyłają pliki i dane, a nie powinni mieć dostępu do całej zawartości serwera FTP oraz do Panelu klienta home.pl.

Podczas edycji praw dostępu FTP dla skrzynki e-mail należy zaznaczyć w tym przypadku opcję:

Panel klienta - Dodaj / Edytuj skrzynki e-mail - Dostęp FTP do konta - Zaznacz opcje Dostęp FTP do wybranego katalogu

Po zaznaczeniu opcji o nazwie „Dostęp FTP do wybranego katalogu”, w polu tekstowym obok należy podać nazwę katalogu, do którego użytkownik będzie miał dostęp, np. „/stronawww”.

Przykład: Jeśli chcesz, aby użytkownik miał dostęp tylko do podkatalogu o nazwie „podkatalog”, który znajduje się w katalogu o nazwie „stronawww”, to wpisz w tym polu: „/stronawww/podkatalog”.

Pamiętaj, że wpisany w tym polu katalog musi zostać utworzony ręcznie na serwerze w home.pl.  W przeciwnym wypadku użytkownik nie będzie mógł połączyć się z serwerem FTP.

WAŻNE! Pamiętaj, że wybór opcji w polu: „Domena” (podczas tworzenia skrzynki e-mail) ma wpływ na nazwę użytkownika podczas łączenia się z serwerem FTP.

 • Jeśli skrzynka e-mail o nazwie: „kowalski” zostanie przypisana do domeny: „twojadomena.pl”, to podczas konfiguracji połączenia FTP wymagane będzie podanie nazwy użytkownika w postaci pełnego adresu e-mail, czyli: „kowalski@twojadomena.pl”.
 • Jeśli podczas konfiguracji skrzynki e-mail o nazwie: „kowalski” zostanie wybrana opcja: „(Wszystkie domeny)”, to podczas konfiguracji połączenia FTP możesz skorzystać z dwóch nazw użytkownika: „kowalski” lub „kowalski@twojadomena.pl”.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.