Jak prawidłowo skonfigurować magazyn?

Jeszcze nigdy prowadzenie firmowej księgowości nie było tak proste! Korzystając z pakietu eKsięgowość nie musisz już trzymać stosu segregatorów z dokumentami, a wszelkie formalności możesz załatwić kilkoma kliknięciami – bez księgowej, bez biura, bez wychodzenia z domu. Fakturowanie jeszcze nigdy nie było prostsze!

Usługa eKsięgowość

Zaloguj się do specjalnie przygotowanego panelu administracyjnego, dodaj kontrahenta i wystaw fakturę. Szybko, prosto i przyjemnie! Dodatkowo na bieżąco sprawdzisz zaległe płatności od klientów. eKsięgowość to wirtualna księgowość dostępna z każdego miejsca i o każdej porze.

księgowość online

Jak prawidłowo skonfigurować magazyn?

 1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
 2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij w ikonkę koła zębatego, a następnie wybierz Ustawienia .

  eKsięgowość - Wybierz opcję menu Ustawienia

 3. Po lewej stronie w menu wybierz opcję  Magazyn i dokonaj zmian, zgodnie z przedstawionymi niżej opisami poszczególnych opcji.

  Program do księgowości online

 4. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który pozwala skonfigurować ustawienia magazynu:
  • Włącz moduł magazynu – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz aby moduł magazynu był aktywny. Przykładowo, jeśli nie zaznaczysz tej opcji, funkcje związane z magazynem nie będą dostępne przy produktach (np. funkcje „Przyjmij na magazyn” lub „Wydaj z magazynu”). Moduł magazynu dostępny jest przy pakiecie eKsięgowość Biznes/Profesjonalna.
  • Metody wyceny rozchodu materiałów lub towarów – w tym miejscu możesz wybrać odpowiednią dla gospodarki magazynowej metodę wyceny rozchodu materiałów lub towarów. Obsługa funkcji FIFO/LIFO dostępna jest przy pakiecie eKsięgowość Biznes/Profesjonalna. Dostępne są dwie opcje:
   • FIFO – (first in – first out, czyli pierwsze weszło – pierwsze wyszło) – czyli przyjęcie ceny najwcześniejszej, dowody rozchodów są wyceniane na podstawie pierwszej dostawy, która znajduje się w magazynie, a po jej wyczerpaniu na podstawie dostawy następnej. Metoda ta jest stosowana najczęściej i jest najlepsza w przypadku szybkiej rotacji materiałów.
   • LIFO – (last in – first out, czyli ostatnie weszło – pierwsze wyszło) – czyli przyjęcie ceny najpóźniejszej; rozchody wycenia się na podstawie ostatniej dostawy, która zalega w magazynie, a po ich wyczerpaniu według cen dostawy, która była wcześniej. Metoda najlepsza w warunkach inflacji.
  • Magazyny – w tym miejscu możesz zarządzać dodanymi magazynami (dodawanie, usuwanie, blokowanie). Zwróć uwagę, że możesz dodać więcej magazynów niż jeden. Obsługa wielu magazynów/stany magazynowe dostępna jest przy pakiecie eKsięgowość Biznes i Profesjonalna.
  • Waluta cennika produktów – w tym miejscu możesz zmienić walutę, w której przygotowujesz cennik.

  eKsięgowość - Ustawienia - Wybierz zakładkę MagazyneKsięgowość-program-do-fakturowania-online

 5. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień magazynu, kliknij przycisk Zapisz.

Jak zmienić numeracje dokumentów magazynowych?

 1. W menu po lewej stronie kliknij zakładkę Numeracja i dokonaj zmian, zgodnie z przedstawionymi niżej opisami poszczególnych opcji.
  dokumenty magazynowe - księgowość online
 2. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który pozwala skonfigurować numeracje dokumentów:
  • Sposób numeracji dokumentów – wybierz sposób numeracji generowanych dokumentów magazynowych, np. „numer w miesiącu/miesiąc/rok”. Dostępnych jest kilka proponowanych typów numeracji – wybierz jeden z nich.
  • Prefixy – w tym miejscu możesz dodać własne prefixy (czyli przedrostki) dla generowanych dokumentów magazynowych. Podczas tworzenia nowego dokumentu (np. WZ, PZ, RW, PW, MM), będziesz mógł w polu „Numer dokumentu” wybrać własny prefix, czyli ciąg znaków ułatwiający identyfikację dokumentu.

  eKsięgowość - Ustawienia - Wybierz zakładkę Numeracja

  Konfiguracja-eksiegowosc-numeracja

 3. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień magazynu, kliknij przycisk Zapisz.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.