Jak skonfigurować VAT-UE dla transakcji WDT?

VAT-UE czyli NIP używany w transakcjach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Nadawany jest podatnikom VAT którzy dokonują czynności handlu wewnątrz wspólnoty europejskiej.  Mogą z niego skorzystać podatnicy krajów europejskich wchodzących w skład wspólnoty. VAT-Eu możesz uzyskać po złożeniu w urzędzie skarbowym formularza VAT-R.

SPIS TREŚCI

Aktywując opcje zakupu WDT w sklepie internetowym home.pl umożliwisz klientom dokonanie zakupów w cenie netto, tj. z 0% stawką VAT w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

WAŻNE! Aplikacje Soobasket – Jednoetapowy koszyk i Skrócony Koszyk Zakupowy nie obsługują na ten moment nowej funkcjonalności VAT-UE. Nie zalecamy jej aktywacji w przypadku, gdy korzystasz z wymienionych aplikacji.
Zakup z 0% stawką VAT dostępny jest dla następujących krajów obsługiwanych w sklepie internetowym: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy (Republika Czeska), Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia (Niderlandy), Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja.

Jakie są warunki zakupu z 0% stawką Vat?

Podstawowe warunki skorzystania z zakupu z 0% stawką Vat w sklepie internetowym home.pl:

 • nabywcą produktu musi być firma, warunek ten musi zostać spełniony także na etapie wypełniania danych w koszyku,
  esklep-0-VAT
 • kupujący pochodzi z innego kraju UE niż sprzedający (transakcje B2B), ale pozostaje w jednym z krajów wspólnoty,
  EE-esklep-faktura-0VAT
 • podczas dokonywania zakupu produktów kupujący zaznacza dedykowane pole Zakup z 0% stawką VAT w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  zaznacz-esklep-zero-VAT
 • dane do faktury są takie same jak wskazany adres dostawy.

Jak włączyć opcje zakupu WDT w sklepie internetowym?

W sklepie internetowym home.pl znajdziesz dedykowane opcje do obsługi transakcji WDT:

 1. Przejdź do sekcji UstawieniaProdukty →  Ceny i stawki VAT
 2. Aktywuj opcję Umożliwiaj klientom firmowym z innych krajów UE zakup z 0% stawką VAT
  wdt-ue-vat-esklep
 3. Zapisz zmiany.

Po zapisaniu zmian użytkownik sklepu internetowego będzie mógł dokonać zakupu z 0% stawką VAT. W koszyku i podsumowaniu zamówienia z łatwością zidentyfikuje poprawny zakup:

 • szczegóły zamówienia zawierają informację o wprowadzeniu właściwego numeru NIP dla transakcji WDT,
 • dane do faktury oraz do wysyłki pozostają takie same. Znajdują się w kraju wchodzącego w skład Unii Europejskiej,
 • cena oraz wartość pojedynczego produktu w podsumowaniu zamówienia pozostają takie same.

Jak skonfigurować VAT-UE dla transakcji WDT?

Jak wyłączyć opcje zakupu WDT w sklepie internetowym?

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że klient nie chce lub z przyczyn formalnych nie może zakupić produktu z 0% stawką VAT to skorzystaj z opcji wyłączenia WDT.

 1. Przejdź do zamówienia w panelu sklepu.
 2. W szczegółach po prawej stronie wyświetli się ramka z wyróżnionym komunikatem Wyłącz WDT dla tego zamówienia – kliknij w niego.
  wyłącz-wdt-esklep
 3. Potwierdź działanie wybierając opcję Wyłącz.
  wyłączanie opcji faktury unijnej na zamówieniu

Jak filtrować zamówienia z WDT?

Uruchomienie w sklepie opcji zakupów w ramach WDT powoduje, że na liście zamówień pojawi się dodatkowy filtr.

 1. W menu po lewej stronie, przejdź do zakładki Obsługa sklepuZamówienia.
 2. Odszukaj filtr Zamówienia z Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (VAT UE).
  filtr-zamowien-wdt-ue
 3. Wybierz go i kliknij Filtruj.
  Zamówienia z Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (VAT UE)

Integracja z programami księgowymi obsługującymi WDT

 • eKsięgowość (integracja za pomocą aplikacji) – informacja o stawce WDT w produktach i dostawie jest przekazywana w ramach integracji
 • wFirma (dotyczy integracji w zakładce Ustawienia → Obsługa zamówień → Faktury → Fakturowanie zewnętrzne) – informacja o stawce WDT w produktach i dostawie jest przekazywana w ramach integracji
 • iFirma (dotyczy integracji w zakładce Ustawienia → Obsługa zamówień → Faktury → Fakturowanie zewnętrzne) – integracja nie daje możliwości utworzenia faktury innej niż faktura krajowa, temat WDT nie obejmuje zatem tej integracji
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Załóż własny sklep internetowy

Nieważne co i jak chcesz sprzedawać. eSklep od home.pl to idealne narzędzie do prowadzenia sprzedaży w Internecie.