Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej to nic innego, jak przerwa w prowadzeniu firmy. Każdy przedsiębiorca może złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej bez podania przyczyny. Jakie dokumenty musisz złożyć i ile kosztuje zawieszenie działalności?

Wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zawieszenie działalności na przełomie marca i kwietnia 2020 roku z powodu lockdownu. Pod koniec sierpnia zawieszona była już co dziesiąta działalność w Polsce. W trakcie pandemii koronawirusa ucierpiały szczególnie firmy z branż hotelarskiej i gastronomicznej (puby, bary czy restauracje). Zawieszenie działalności jest wygodnym rozwiązaniem dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, ponieważ w każdej chwili mogą ją wznowić.

SPIS TREŚCI

Zawieszenie działalności gospodarczej

Jak zawiesić działalność gospodarczą krok po kroku

Działalność możesz zawiesić na kilka sposobów:

 1. zdalnie:
 2. korzystając z pomocy konsultanta, który wypełni wniosek i wyśle go do odpowiedniego urzędu – wystarczy, że osobiście podpiszesz formularz i wskażesz urzędnikowi otrzymany SMS-em numer wniosku,
 3. listownie – wyślij wypełniony formularz i notarialne potwierdzenie Twojego podpisu do odpowiedniego urzędu,
 4. osobiście – wydrukuj wniosek, wypełnij go i dostarcz do stosownego urzędu (pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości).
W przypadku pojawienia się błędów (np. nieprawidłowych informacji, skreśleń), system poinformuje Cię o tym zaraz po złożeniu wniosku. Poprawiony formularz musisz złożyć w ciągu 7 dni.

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność możesz zawiesić, jeśli nie zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, na zasadzie mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Przed zawieszeniem działalności musisz wypowiedzieć tym pracownikom umowy. Wyjątkiem są osoby przebywające na urlopach wychowawczych, rodzicielskich, macierzyńskich oraz urlopach na prawach macierzyńskiego. Jeżeli zatrudniasz pracowników tylko na umowy cywilnoprawne (zlecenie lub o dzieło), możesz zawiesić działalność gospodarczą.

Wypełniając wniosek, nie musisz podawać powodu zawieszenia działalności. Najczęściej jednak przedsiębiorcy decydują się na ten krok z powodu:

 • niewydolności finansowej,
 • złego stanu zdrowia,
 • konieczności uporządkowania spraw organizacyjnych i osobistych,
 • sezonowego charakteru firmy,
 • zbyt małej liczby zleceń,
 • opieki nad dzieckiem,
 • przeprowadzki za granicę.

Ile trwa zawieszenie działalności gospodarczej?

Działalność zarejestrowaną w CEIDG możesz zawiesić wiele razy na dowolnie długi czas (określony lub nieokreślony), jednak nie krótszy niż 30 dni. W przypadku spółki zarejestrowanej w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), możesz ją zawiesić maksymalnie cztery razy, łącznie na 24 miesiące. Wyjątek stanowi zawieszenie działalności spowodowane opieką nad dzieckiem – wówczas możesz je wydłużyć do 36 miesięcy, jeśli w danym roku dziecko skończyło mniej niż 6 lat. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami poniżej 18 roku życia działalność możesz zawiesić nawet na 6 lat. W tym przypadku konieczne jest jednak porozumienie się z ZUS-em.

Jeśli nie zgłosisz chęci i nie podasz daty wznowienia działalności, zawieszenie będzie automatycznie przedłużone.

Czy zawieszenie działalności gospodarczej jest opłacalne?

Dzięki zawieszeniu działalności gospodarczej Twoja firma nie jest od razu likwidowana – zawieszenie traktuje się jako przerwę w prowadzeniu przedsiębiorstwa. W czasie, gdy działalność jest zawieszona, nie musisz składać JPK_V7M i JPK_V7K. Częstym powodem zawieszenia działalności jest niewydolność finansowa firmy, dlatego nie musisz w tym czasie płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego ani składek ZUS. Pamiętaj jednak, że 30 dni po opłaceniu ostatniej składki stracisz świadczenia zdrowotne. Warto wówczas zgłosić się po dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowne lub dopisać się do świadczeń członka rodziny. Wyjątkiem jest zawieszenie spowodowane złym stanem zdrowia dziecka – wówczas składki ZUS opłacane są z budżetu państwa. Jeśli nie przystąpisz do dobrowolnego świadczenia, czas zawieszenia działalności nie wliczy się do Twojej emerytury lub renty. Po zawieszeniu działalności możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna i w niektórych przypadkach, pobierać zasiłek.

Po wznowieniu działalności możesz ją przekształcić na inną formę prawną. Istnieją jednak pewne ograniczenia, jeśli chodzi o zawieszanie firmy. Przykładowo, jeśli posiadasz przedsiębiorstwa o różnych formach prawnych, możesz zawiesić tylko jedno z nich.

Podczas zawieszenia działalności nie możesz:

 • wykonywać czynności z zakresu usług świadczonych w ramach działalności (z pokrywającym się kodem PKD) na umowie zlecenie lub o dzieło (możesz zatrudnić się na umowę o pracę),
 • zyskiwać bieżących przychodów z działalności w trakcie jej zawieszenia (możesz podjąć kroki dążące do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów, np. sprzedawać środki trwałe i wyposażenie, zbierać należne zaległości czy zrywać umowy).

Zawieszenie działalności ma wiele zalet. Pamiętaj jednak o kwestiach, których musisz dopilnować w trakcie zawieszenia:

 • zobowiązania pieniężne związane z firmą, np. raty leasingowe, opłaty za media (telefon czy internet), subskrypcje hostingu i domeny, czynsz, należności publicznoprawne (np. podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa), zaległe należności i zobowiązania powstałe przed zawieszeniem oraz inne wydatki chroniące majątek firmy,
 • udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących działalności,
 • kontrole podatkowe,
 • złożenie rocznego zeznania podatkowego – również w przypadku braku strat i przychodów.

Co trzeba zrobić, żeby zawiesić działalność gospodarczą?

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie musisz dostarczać żadnych dokumentów do ZUS-u i urzędu skarbowego. System wygeneruje i prześle je za Ciebie automatycznie. Jeżeli jednak jesteś wspólnikiem spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej, cywilnej lub właścicielem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz złożyć do ZUS-u formularze:

 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek,
 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny.

W przypadku spółek każdy wspólnik musi złożyć osobny wniosek o zawieszenie działalności. Jeżeli nie wznowisz jej przed upływem 24 miesięcy, Twój wpis zostanie wykreślony. Dokumenty możesz przesłać przez program Płatnik lub platformę PUE, potwierdzając tożsamość podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

UWAGA!
Jeśli odprowadzasz składki preferencyjne (tzw. mały ZUS), obowiązują one przez 24 miesiące niezależnie od zawieszenia działalności.

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet?

Aby zawiesić działalność, nie musisz logować się do CEIDG:

 1. Wejdź na stronę CEIDG.
 2. Przejdź do zakładki „Baza przedsiębiorców”.
 3. Z menu po lewej stronie wybierz „Zawieś działalność gospodarczą”.
 4. W polu „Na podstawie numeru NIP” podaj NIP swojej działalności.
 5. Kliknij „Dalej”.
 6. Sprawdź dane, które wyświetliły się na ekranie.
 7. Kliknij „Zatwierdź”.
 8. Zapamiętaj numer wniosku.
 9. W ciągu 7 dni podpisz formularz osobiście w stosownym urzędzie – urzędnik wydrukuje wniosek i po sprawdzeniu dowodu tożsamości możesz go podpisać.

Jak wypełnić formularz CEIDG-1?

Dokument możesz pobrać TUTAJ.

 1. W polu 01. zaznacz okienko „3 – wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej”.
 2. Wypełnij dane w polu 03. i zaznacz okienko „tak, składam oświadczenie”.
 3. W polu 04. podaj pełny adres zamieszkania.
 4. Wpisz w polu 06. nazwę Twojej firmy, w polu 07 jej skróconą wersję oraz datę rozpoczęcia działalności w polu obok.
 5. W polu 10. wpisz adres siedziby działalności.
 6. Uzupełnij dane o ubezpieczycielu w polu 12.
 7. Jeśli korzystasz z KRUS-u i nie chcesz rezygnować ze świadczeń, wypełnij pole 13.
 8. Wypełnij rubrykę 14. Jeśli chcesz podać datę wznowienia działalności, możesz to zrobić w polu 15. Aby uniknąć opłat na ZUS, zawieś działalność najpóźniej 1. dnia miesiąca. To samo dotyczy jej wznowienia.

Jak zawiesić działalność gospodarczą online?

 1. Wejdź na stronę kreatora wniosków serwisu biznes.gov.pl.
 2. Kliknij przycisk „Rozpocznij”.
 3. Zaloguj się do serwisu Profilem Zaufanym, e-dowodem lub przez bankowość internetową.
 4. Wypełnij wniosek za pomocą elektronicznego kreatora wniosków.

Jak zawiesić działalność w urzędzie?

 1. Wypełnij formularz w domu lub w urzędzie.
 2. Możesz skorzystać z pomocy konsultanta Centrum Pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32.
 3. Zapamiętaj numer wniosku (w przypadku wypełnienia formularza z konsultantem numer otrzymasz SMS-em).
 4. W odpowiednim urzędzie podpisz wydrukowany przez urzędnika wniosek lub złóż wypełniony wcześniej formularz.
 5. Okaż urzędnikowi dowód tożsamości.

Ile kosztuje zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności jest całkowicie darmowe, jednak złożenie wniosku przez pełnomocnika kosztuje 17 zł. Wyjątkiem są zstępni (np. dzieci) i wstępni (np. rodzice, dziadkowie) przedsiębiorcy oraz osoby ujawnione w CEIDG.

Czytaj więcej
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Znajdź się wysoko w wyszukiwarce Google

Lepsza pozycja w wyszukiwarce Google zapewni Ci regularny wzrost liczby zainteresowanych klientów.