Śledzenie postępów tworzenia kopii zapasowej

W każdej chwili korzystania z usługi Backup WWW możesz monitorować postępy tworzenia kopii zapasowych Twojej strony WWW. Śledzenie postępów możliwe jest w Panelu Backup WWW.

Po zalogowaniu do Panelu Backup WWW znajdziesz też informacje o:

 • statusie aktualnie wykonywanej kopii,
 • planowanej dacie i godzinie kolejnej kopii zapasowej,
 • możliwości ręcznego uruchomienia kopii zapasowej na żądanie,
 • historii wykonanych bacupów wraz z historią zmian poszczególnych plików.

Po uruchomieniu Panelu Backup WWW, w dolnej części ekranu głównego znajduje się pełna historia wszystkich już utworzonych kopii zapasowych. Szczegółowe informacje na temat każdej z nich obejmują: datę, informacje o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji oraz listę zaangażowanych plików (które zostały objęte podczas jej tworzenia).

WAŻNE! Panel Backup WWW pozwala przywrócić dane z kopii zapasowej wykonanej w przeszłości.

Widok raportu z wykonanej lub wykonywanej aktualnie kopii zapasowej w Backup WWW.

W tabeli wyświetlanej w dolnej części ekranu możesz sprawdzić historie poprzednich wykonanych kopii, które wcześniej uruchomiłeś. Kopie zapasowe są pogrupowane według miesięcy, w których zostały zlecone do realizacji (automatycznie lub ręcznie).

Historia kopii zapasowych w Panelu Backup WWW.

W tym widoku możesz skorzystać z dwóch opcji:

 • kliknij: Opcje, aby rozpocząć przywracanie: w kolejnych krokach będziesz mógł zdecydować jakie pliki i foldery oraz w jaki sposób mają zostać przywrócone. Przeczytaj więcej o przywracaniu plików i folderów z kopii zapasowej w usłudze Backup WWW.
 • kliknij: Wyświetl przy wybranej kopii, aby dowiedzieć się więcej o jej przebiegu i zarchiwizowanych plikach oraz folderach.

Śledzenie postępów pozwala określić kiedy rozpoczęto i zakończono wykonywanie kopii zapasowej oraz zidentyfikować ewentualne problemy i czynności dodatkowe, jak np. analizy struktury plików.

 • Śledzenie postępów plików – szczegółowe informacje o plikach witryny przesłanych na serwer kopii zapasowej.
 • Śledzenie postępu w bazie danych – szczegółowe informacje na temat operacji tworzenia kopii bazy danych.
 • Statystyki plików – liczba dodanych, usuniętych lub zmodyfikowanych plików. Kliknij przycisk pobierania, aby wyświetlić listę plików:Śledzenie postępów tworzenia kopii zapasowej - szczegóły kopii strony WWW.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Chroń swoją stronę niezawodnym backupem

Przygotuj swoją stronę WWW i twórz kopie zapasowe, które pomogą odzyskać dane nawet przy nieoczekiwanych momentach naruszenia bezpieczeństwa.