Jak zmienić ustawienia kopii zapasowej w Backup WWW?

Aby kopia zapasowa witryny była tworzona bez przeszkód, wymagane jest uzupełnienie kilka ustawień dla usługi Backup WWW, które dotyczą m.in: dostępu do serwera FTP, bazy danych, a także planowania harmonogramu tworzenia kopii oraz ustawień powiadomień.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Przejdź do sekcji: Ochrona WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl, kliknij sekcję: Ochrona WWW.
 3. Na ekranie zostaną wyświetlone aktywne subskrypcje dla usługi Ochrona WWW oraz Backup WWW. Kliknij subskrypcję Backup WWW, dla której chcesz zmienić ustawienia.Wybierz usługę Backup WWW, dla której chcesz uruchomić kopię zapasową.
 4. Zaloguj się do wybranej subskrypcji, klikając przycisk: Logowanie.Zaloguj się do panelu administracyjnego dla wybranej usługi kopii zapasowej.
 5. Wybierz docelową witrynę z dostępnych opcji (jeśli posiadasz więcej niż jedną usługę). Wybierz serwis WWW, dla którego chcesz uruchomić kopię zapasową Backup WWW.
 6. W górnej części ekranu znajdź i kliknij zakładkę: Kopia zapasowa.Ustawienia monitorowania witryny internetowej - Backup WWW.
 7. Na ekranie zobaczysz podsumowanie ustawień. Kliknij opcję: Ustawienia.
  Kliknij opcję: Ustawienia, aby przejść do konfiguracji usługi Backup WWW.

Jak skonfigurować inne opcje tworzenia kopii zapasowej w Panelu Backup WWW?

Rozpocznij konfigurację kopii zapasowej

Po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl, możesz rozpocząć uruchamianie usługi Backup WWW, następnie przystąp do tworzenia kopii zapasowej:

W kolejnych krokach dowiesz się jak skonfigurować kopię dla Twojej strony WWW oraz zaplanujesz harmonogram jej wykonania.

Ustawienia kopii zapasowej witryny internetowej

Sprawdź jak skonfigurować połączenie z serwerem, na którym opublikowana jest Twoja strona WWW.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Przejdź do sekcji: Ochrona WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl, kliknij sekcję: Ochrona WWW.
 3. Na ekranie zostaną wyświetlone aktywne subskrypcje dla usługi Ochrona WWW oraz Backup WWW. Kliknij subskrypcję Backup WWW, dla której chcesz zmienić ustawienia.Wybierz usługę Backup WWW, dla której chcesz uruchomić kopię zapasową.
 4. Zaloguj się do wybranej subskrypcji, klikając przycisk: Logowanie.Zaloguj się do panelu administracyjnego dla wybranej usługi kopii zapasowej.
 5. Wybierz docelową witrynę z dostępnych opcji (jeśli posiadasz więcej niż jedną usługę). Wybierz serwis WWW, dla którego chcesz uruchomić kopię zapasową Backup WWW.
 6. W górnej części ekranu znajdź i kliknij zakładkę: Kopia zapasowa.Ustawienia monitorowania witryny internetowej - Backup WWW.
 7. Na ekranie zobaczysz podsumowanie ustawień. Kliknij opcję: Ustawienia.
  Kliknij opcję: Ustawienia, aby przejść do konfiguracji usługi Backup WWW.

Konfiguracja połączenia FTP do wykonania kopii zapasowej strony WWW.

 • Adres URL witryny – wpisz adres domeny, pod którą dostępna jest Twoja strona WWW, którą umieściłeś na serwerze w home.pl, np.: twojadomena.pl
 • Typ połączenia – wybierz typ połączenia: FTP lub SSH-KEY.
 • Nazwa użytkownika FTP – podaj nazwę użytkownika dla konta FTP, np.: serwer123456. Sprawdź: gdzie znajdę dane dostępu do serwera FTP.
 • Hasło FTP – podaj hasło dostępu dla konta FTP. Sprawdź: gdzie znajdę dane dostępu do serwera FTP.
 • Nazwa hosta FTP – wpisz nazwę hosta przypisaną do serwera w home.pl, np.: serwer123456.home.pl. Sprawdź: gdzie znajdę dane dostępu do serwera FTP.
 • Port FTP – podaj numer portu FTP. Jeśli korzystasz z typu połączenia FTP, to domyślny port to: 21
 • Główny katalog FTP – wpisz nazwę głównego katalogu FTP, jeśli nie jesteś pewien co tutaj wpisać, to zostaw to pole puste. Czytaj więcej
Po uzupełnieniu wszystkich danych, które służą do połączenia z Twoją stroną WWW, kliknij przycisk: Testuj połączenie. Jeśli połączenie zostanie nawiązane poprawnie, to w prawym górnym rogu okna wyświetlony zostanie komunikat: Połączenie powiodło się! 

Udane połączenie z serwerem FTPPo poprawnym testowym połączeniu, kliknij przycisk: Zapisz, który zastąpi teraz przycisk: Testuj połączenie. Po zapisaniu zmian, usługa Backup WWW będzie łączyła się ze wskazanym serwerem w celu wykonywania kopii zapasowych Twojej strony WWW.

Ustawienia kopii zapasowej bazy danych

Sprawdź jak skonfigurować połączenie z serwerem, na którym znajduje się baza danych Twojej strony WWW.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Przejdź do sekcji: Ochrona WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl, kliknij sekcję: Ochrona WWW.
 3. Na ekranie zostaną wyświetlone aktywne subskrypcje dla usługi Ochrona WWW oraz Backup WWW. Kliknij subskrypcję Backup WWW, dla której chcesz zmienić ustawienia.Wybierz usługę Backup WWW, dla której chcesz uruchomić kopię zapasową.
 4. Zaloguj się do wybranej subskrypcji, klikając przycisk: Logowanie.Zaloguj się do panelu administracyjnego dla wybranej usługi kopii zapasowej.
 5. Wybierz docelową witrynę z dostępnych opcji (jeśli posiadasz więcej niż jedną usługę). Wybierz serwis WWW, dla którego chcesz uruchomić kopię zapasową Backup WWW.
 6. W górnej części ekranu znajdź i kliknij zakładkę: Kopia zapasowa.Ustawienia monitorowania witryny internetowej - Backup WWW.
 7. Na ekranie zobaczysz podsumowanie ustawień. Kliknij opcję: Ustawienia.
  Kliknij opcję: Ustawienia, aby przejść do konfiguracji usługi Backup WWW.

Konfiguracja połączenia do wykonywania kopii zapasowych bazy danych.

 • Nazwa bazy danych – podaj nazwę bazy danych, która została wybrana podczas tworzenia bazy danych.
 • Nazwa użytkownika bazy danych – nazwa użytkownika bazy danych jest taka sama jak nazwa bazy danych. Podaj w tym polu tę samą wartość, którą wpisałeś w poprzednim polu.
 • Hasło bazy danych – wpisz hasło dostępu do bazy danych. Hasło do bazy danych zostało ustanowione podczas tworzenia bazy danych na serwerze w home.pl. Sprawdź: jak zmienić hasło do bazy danych.
 • Host bazy danych – jeśli chcesz połączyć się z bazą danych, która znajduje się na serwerze w home.pl, to pozostaw w tym polu domyślną wartość, czyli: 127.0.0.1
 • Port – aby połączyć się z bazą danych na serwerze w home.pl, skorzystaj z domyślnego portu: 3306
Po uzupełnieniu wszystkich danych, które służą do połączenia z Twoją bazą danych, kliknij przycisk: Testuj połączenie. Jeśli połączenie zostanie nawiązane poprawnie, to w prawym górnym rogu okna wyświetlony zostanie komunikat: Połączenie powiodło się! 

Udane połączenie z serwerem FTPPo poprawnym testowym połączeniu, kliknij przycisk: Zapisz, który zastąpi teraz przycisk: Testuj połączenie. Po zapisaniu zmian, usługa Backup WWW będzie łączyła się ze wskazanym serwerem w celu wykonywania kopii zapasowych Twojej bazy danych.

Zaplanuj tworzenie kopii zapasowej

Sprawdź jak ustawić harmonogram tworzenia kopii zapasowych (godzina oraz częstotliwość tworzenia kopii).

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Przejdź do sekcji: Ochrona WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl, kliknij sekcję: Ochrona WWW.
 3. Na ekranie zostaną wyświetlone aktywne subskrypcje dla usługi Ochrona WWW oraz Backup WWW. Kliknij subskrypcję Backup WWW, dla której chcesz zmienić ustawienia.Wybierz usługę Backup WWW, dla której chcesz uruchomić kopię zapasową.
 4. Zaloguj się do wybranej subskrypcji, klikając przycisk: Logowanie.Zaloguj się do panelu administracyjnego dla wybranej usługi kopii zapasowej.
 5. Wybierz docelową witrynę z dostępnych opcji (jeśli posiadasz więcej niż jedną usługę). Wybierz serwis WWW, dla którego chcesz uruchomić kopię zapasową Backup WWW.
 6. W górnej części ekranu znajdź i kliknij zakładkę: Kopia zapasowa.Ustawienia monitorowania witryny internetowej - Backup WWW.
 7. Na ekranie zobaczysz podsumowanie ustawień. Kliknij opcję: Ustawienia.
  Kliknij opcję: Ustawienia, aby przejść do konfiguracji usługi Backup WWW.

Harmonogram tworzenia kopii zapasowych (częstotliwość i godzina uruchomienia tworzenia kopii zapasowej).

 • Częstotliwość tworzenia kopii zapasowej:
  • Codziennie – wykonywanie kopii rozpoczyna się od daty / godziny wskazanej w opcji „Następna kopia zapasowa”, a następnie są uruchamiane codziennie o tej samej porze.
  • Co 2 dni – wykonywanie kopii zapasowej rozpoczyna się od daty / godziny wskazanej w opcji „Następna kopia zapasowa”, a następnie są uruchamiane co drugi dzień.
  • Co tydzień – wykonywanie kopii rozpoczyna się od daty / godziny wskazanej w opcji „Następna kopia zapasowa”, a następnie są uruchamiane co 7 dni.
  • Co miesiąc – wykonywanie kopii zapasowej rozpoczyna się od daty / godziny wskazanej w opcji „Następna kopia zapasowa”, a następnie są uruchamiane o tej samej dacie / godzinie każdego następnego miesiąca.
 • Godzina uruchomienia tworzenia kopii zapasowej: wybierz pełną godzinę (np. 08:00, 09:00, 10:00, …), podczas której zostanie rozpoczęte tworzenie kopii.

Ustawienia powiadomień

Podczas tworzenia kopii mogą być wysyłane powiadomienia, np. o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Przejdź do sekcji: Ochrona WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl, kliknij sekcję: Ochrona WWW.
 3. Na ekranie zostaną wyświetlone aktywne subskrypcje dla usługi Ochrona WWW oraz Backup WWW. Kliknij subskrypcję Backup WWW, dla której chcesz zmienić ustawienia.Wybierz usługę Backup WWW, dla której chcesz uruchomić kopię zapasową.
 4. Zaloguj się do wybranej subskrypcji, klikając przycisk: Logowanie.Zaloguj się do panelu administracyjnego dla wybranej usługi kopii zapasowej.
 5. Wybierz docelową witrynę z dostępnych opcji (jeśli posiadasz więcej niż jedną usługę). Wybierz serwis WWW, dla którego chcesz uruchomić kopię zapasową Backup WWW.
 6. W górnej części ekranu znajdź i kliknij zakładkę: Kopia zapasowa.Ustawienia monitorowania witryny internetowej - Backup WWW.
 7. Na ekranie zobaczysz podsumowanie ustawień. Kliknij opcję: Ustawienia.
  Kliknij opcję: Ustawienia, aby przejść do konfiguracji usługi Backup WWW.

Wysyłaj powiadomienia dotyczące kopii zapasowej w Backup WWW.

Wybierz jedną z dostępnych opcji powiadomień:

 • Po każdym utworzeniu kopii zapasowej – otrzymasz powiadomienie po każdej kopii zapasowej. Komunikat informuje, że operacja się powiodła, czy nie.
 • Tylko w razie awarii – powiadomienie e-mail otrzymasz tylko w przypadku niepowodzenia.
 • Wyłącz powiadomienia – nie będą wysyłane żadne powiadomienia.

Wykluczenia kopii zapasowych

Wykluczenia to foldery i pliki, których nie chcesz archiwizować. Może to wynikać z tego, że zawierają poufne informacje lub po prostu dlatego, że nie chcesz, aby niektóre pliki wykorzystywały Twój limit pamięci przeznaczonej na wszystkie kopie.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Przejdź do sekcji: Ochrona WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl, kliknij sekcję: Ochrona WWW.
 3. Na ekranie zostaną wyświetlone aktywne subskrypcje dla usługi Ochrona WWW oraz Backup WWW. Kliknij subskrypcję Backup WWW, dla której chcesz zmienić ustawienia.Wybierz usługę Backup WWW, dla której chcesz uruchomić kopię zapasową.
 4. Zaloguj się do wybranej subskrypcji, klikając przycisk: Logowanie.Zaloguj się do panelu administracyjnego dla wybranej usługi kopii zapasowej.
 5. Wybierz docelową witrynę z dostępnych opcji (jeśli posiadasz więcej niż jedną usługę). Wybierz serwis WWW, dla którego chcesz uruchomić kopię zapasową Backup WWW.
 6. W górnej części ekranu znajdź i kliknij zakładkę: Kopia zapasowa.Ustawienia monitorowania witryny internetowej - Backup WWW.
 7. Na ekranie zobaczysz podsumowanie ustawień. Kliknij opcję: Ustawienia.
  Kliknij opcję: Ustawienia, aby przejść do konfiguracji usługi Backup WWW.

Wykluczenia w kopii zapasowej Backup WWW

Pełna ścieżka katalogu

Podaj ścieżki do katalogów, które chcesz wykluczyć. Podaj nazwę katalogu i / lub jego podkatalogów, które chcesz wykluczyć. Następnie kliknij przycisk plusa, aby dodać wybraną lokalizację do wykluczeń.
Podaj lokalizacje do katalogu i podkatalogów, które chcesz wykluczyć z tworzenia kopii zapasowej.

Wkluczenia rozszerzeń

Wpisz rozszerzenie pliku, który chcesz wykluczyć. Nazwę rozszerzenia musisz poprzedzić znakiem: *. Następnie kliknij przycisk plusa, aby dodać wybrany typ plików do wykluczeń.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Chroń swoją stronę niezawodnym backupem

Przygotuj swoją stronę WWW i twórz kopie zapasowe, które pomogą odzyskać dane nawet przy nieoczekiwanych momentach naruszenia bezpieczeństwa.