Jak utworzyć i wydelegować subdomenę na zewnętrzne DNS?

Poniższy artykuł opisuje konfigurację wykonywaną w nowym Panelu klienta home.pl

Aby wydelegować subdomenę na zewnętrzne serwery DNS (czyli do innego operatora), musisz ją utworzyć na liście rekordów domeny głównej (np. „twojadomena.pl”). Ze względu na to, że delegacja DNS przenosi obsługę techniczną na zew. serwer, nie ma konieczności dodawania jej jako osobnego obiektu w Panelu klienta.

SPIS TREŚCI

Jak utworzyć subdomenę?

Jeśli chcesz utworzyć subdomenę i podpiąć ją do hostingu w home.pl, np. celem uruchomienia strony WWW i poczty, skorzystaj z artykułów pomocy dot. dodawania i konfiguracji subdomeny w home.pl:

 1. Przejdź do sekcji menu: Domeny
 2. Kliknij przycisk Dodaj subdomenę
  Panel klienta home.pl - Domeny - Kliknij przycisk Dodaj subdomenę
 3. Podaj nazwę subdomeny, tj. przedrostek przed adresem właściwej domeny, np. sklepik, aby dodać subdomenę sklepik.moja-domena.pl
 4. Zapisz zmiany
Dodatkowe informacje znajdziesz w osobnym artykule: przeczytaj więcej.

Jak wydelegować subdomenę na zewnętrzne DNS?

Jeśli utworzenie subdomeny wiąże się z koniecznością jej delegacji na zew. serwery DNS, powyższa instrukcja nie ma zastosowania. Utwórz subdomenę jako rekord domeny głównej, wprowadzając prawidłowe wartości rekordów NS i delegując ją na zew. serwery DNS.

 1. Przejdź do sekcji menu: Domeny
 2. Kliknij nazwę domeny, dla której chcesz utworzyć subdomenę, np. subdomena sklepik.1dom1marzenie.pl
 3. Kliknij przycisk: Opcje → Zarządzaj rekordami DNS.
 4. Kliknij przycisk: Dodaj nowy rekord. Poniższą instrukcję powtórz tyle razy, ile wartości rekordu DNS masz do wprowadzenia, np. dns.operator.pl, dns2.operator.pl i dns3.operator.pl wprowadzając każdą z nich jako osobny rekord NS.
  Panel klienta home.pl - Domeny - Opcje - Zarządzaj rekordami DNS - Dodaj nowy rekord - Wprowadź wartości rekordu DNS
 5. Wypełnij wyświetlony formularz:

  • Typ rekordu DNS – wybierz rekord „NS”.
  • Nazwa serwera – wpisz adres pierwszego serwera DNS zewnętrznego operatora (do którego chcesz wydelegować subdomenę). 
  • Host (opcjonalne) – wpisz nazwę subdomeny (np. „sklep”), która ma zostać utworzona i  wydelegowana na zewnętrzne serwery DNS.
  • TTL – wpisz 3600 (domyślne ustawienie) – jest to czas, w którym inne serwery DNS będą przechowywać zapis w swojej pamięci podręcznej. Podsumowując, w polu tym określ, jak często serwery DNS mają aktualizować w swojej pamięci podręcznej informacje na temat Twojej domeny.
 6. Kliknij przycisk: OK, aby utworzyć nowy rekord. Będzie to równoznaczne z utworzeniem subdomeny (np. „sklep.twojadomena.pl”), która zostanie wydelegowana na podane przez Ciebie serwery DNS.
Korzystasz z poprzedniej platformy home.pl? Sprawdź: Konfiguracja subdomeny na poprzedniej wersji Panelu klienta home.pl
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie