Wyszukiwarka wiadomości e-mail – kryteria wyszukiwania

Kryteria wyszukiwania w Poczcie home.pl

Podczas korzystania z wyszukiwarki wiadomości e-mail w Poczcie home.pl, możesz skorzystać z następujących kryteriów wyszukiwania. Aby rozpocząć wybieranie kryteriów wyszukiwania, kliknij w wyszukiwarkę i zacznij wpisywanie fraz do wyszukania:

 • Wpisz dowolną frazę i wybierz czy chcesz ją wyszukać w: tematach wiadomości, treści wiadomości czy może w nazwach wszystkich nadawców lub odbiorców (pola “Od” oraz “Do”).
 • Możesz też wpisać frazy związane z czasem lub datą, które pozwolą na wyszukanie dla określonego przedziału czasowego, np.:
  • wpisz frazy: dziś, wczoraj, ostatni tydzieńostatni miesiąc, ostatni rok itp., aby wybrać kryterium wyszukiwania odnośnie daty,
  • wpisz frazy dotyczące przedziałów czasowych, np.: ostatnie 7 dniostatnie 30 dni, ostatnie 365 dni,
  • wpisz nazwę dnia tygodnia (np. poniedziałek), aby wskazać dzień tygodnia do zakresu wyszukiwania. Zostaną wyszukane wszystkie wiadomości, które zostały odebrane lub wysłane w danym dniu tygodnia,
  • wpisz nazwę miesiąca, aby wyszukać wszystkie wiadomości ze wskazanego miesiąca,
  • wpisz cztery cyfry roku, aby wskazać wiadomości odebrane/wysłane w danym roku, np. 2015,
  • wpisz konkretną datę, aby wyszukać wszystkie wiadomości odebrane/wysłane we wskazanym dniu, np. 31.01.2015,
  • wpisz dwie daty oddzielone myślnikiem, aby wybrać zakres dat, w ramach których zostaną wyszukane wiadomości, np. 01.12.2014 – 31.01.2015.

Jak wyszukiwać wiadomości e-mail?

 1. Kliknij pole tekstowe służące do wyszukiwania w górnym pasku.
 2. Po prawej stronie od wyszukiwarki wyświetlana jest opcja filtrowania folderu, która pozwala wybrać katalog poczty, który ma zostać przeszukany.

  Wyszukiwarka w Poczcie home.pl umożliwia wskazanie konkretnego folderu wyszukiwania. Jeśli w folderze nadrzędnym znajdują się podfoldery, wskazanie folderu nadrzędnego spowoduje wyszukanie wiadomości z pominięciem podfolderów. Aby wyszukiwać wiadomości w podfolderach, należy wskazać te podfoldery jako źródło wyszukiwania.
 3. Wpisz wyszukiwaną frazę, aby aktywować mechanizm wyszukiwania lub wybrać kryteria wyszukiwania.

Definiowanie zakresu danych do poszukiwania

 • Aby wyszukiwać wiadomości e-mail według kryteriów, np. z określonego przedziału czasowego, należy wskazać czas lub przedział czasowy, wg. wyżej wskazanego schematu:
 • Aby wyszukać wskazane słowo kluczowe tylko w tematach wiadomości, wybierz opcję w temacie.
 • Aby wyszukać tylko w tekście e-mail, kliknij w treści wiadomości.
 • W celu poszukiwania nadawców lub odbiorców (pola “Od” i “Do”) pasujących do wyszukiwanego hasła, kliknij na ich nazwę.

Wyniki wyszukiwania w Poczcie home.pl

Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w formie listy wiadomości e-mail, analogicznie jak ma to miejsce w poszczególnych folderach poczty e-mail. Przykładowo, wyszukując zakres daty, na ekranie zostanie wyświetlona lista wiadomości e-mail odebranych lub wysłanych podczas tego okresu czasu.

Dla każdego wyniku wyszukiwania, zostanie wyświetlony folder w którym wiadomość jest dostępna. Kliknij w nazwę folderu aby wyświetlić wszystkie wiadomości.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Tematy powiązane

Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Wyświetl posty typu:
lub