Wyszukiwarka wiadomości e-mail – kryteria wyszukiwania

Kryteria wyszukiwania w Poczcie home.pl

Podczas korzystania z wyszukiwarki wiadomości e-mail w Poczcie home.pl, możesz skorzystać z następujących kryteriów wyszukiwania. Aby rozpocząć wybieranie kryteriów wyszukiwania, kliknij w wyszukiwarkę i zacznij wpisywanie fraz do wyszukania:

 • Wpisz dowolną frazę i wybierz czy chcesz ją wyszukać w: tematach wiadomości, treści wiadomości czy może w nazwach wszystkich nadawców lub odbiorców (pola „Od” oraz „Do”).
 • Możesz też wpisać frazy związane z czasem lub datą, które pozwolą na wyszukanie dla określonego przedziału czasowego, np.:
  • wpisz frazy: dziś, wczoraj, ostatni tydzieńostatni miesiąc, ostatni rok itp., aby wybrać kryterium wyszukiwania odnośnie daty,Poczta home.pl - Kryteria wyszukiwania - Kryterium wyszukiwania daty - Wpisz frazy: dziś, wczoraj, ostatni tydzień, ostatni miesiąc, ostatni rok
  • wpisz frazy dotyczące przedziałów czasowych, np.: ostatnie 7 dniostatnie 30 dni, ostatnie 365 dni,
   Poczta home.pl - Kryteria wyszukiwania - Kryterium wyszukiwania przedziałów czasowych - Wpisz frazy: ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni, ostatnie 365 dni
  • wpisz nazwę dnia tygodnia (np. poniedziałek), aby wskazać dzień tygodnia do zakresu wyszukiwania. Zostaną wyszukane wszystkie wiadomości, które zostały odebrane lub wysłane w danym dniu tygodnia,
  • wpisz nazwę miesiąca, aby wyszukać wszystkie wiadomości ze wskazanego miesiąca,
   Poczta home.pl - Kryteria wyszukiwania - Kryterium wyszukiwania miesiąca - Wpisz nazwę miesiąca
  • wpisz cztery cyfry roku, aby wskazać wiadomości odebrane/wysłane w danym roku, np. 2015,
  • wpisz konkretną datę, aby wyszukać wszystkie wiadomości odebrane/wysłane we wskazanym dniu, np. 31.01.2015,
  • wpisz dwie daty oddzielone myślnikiem, aby wybrać zakres dat, w ramach których zostaną wyszukane wiadomości, np. 01.12.2014 – 31.01.2015.
   Poczta home.pl - Kryteria wyszukiwania - Kryterium wyszukiwania dat - Wpisz dwie daty oddzielone myślnikiem

Jak wyszukiwać wiadomości e-mail?

 1. Kliknij pole tekstowe służące do wyszukiwania w górnym pasku.Poczta home.pl - Wyszukiwarka wiadomości - Wpisz słowo w polu tekstowym
 2. Po prawej stronie od wyszukiwarki wyświetlana jest opcja filtrowania folderu, która pozwala wybrać katalog poczty, który ma zostać przeszukany.
  Poczta home.pl - Wyszukiwarka wiadomości - Pole tekstowe - Opcja filtrowania folderu - Wybierz katalog poczty, który ma zostać przeszukany

  Wyszukiwarka w Poczcie home.pl umożliwia wskazanie konkretnego folderu wyszukiwania. Jeśli w folderze nadrzędnym znajdują się podfoldery, wskazanie folderu nadrzędnego spowoduje wyszukanie wiadomości z pominięciem podfolderów. Aby wyszukiwać wiadomości w podfolderach, należy wskazać te podfoldery jako źródło wyszukiwania.
 3. Wpisz wyszukiwaną frazę, aby aktywować mechanizm wyszukiwania lub wybrać kryteria wyszukiwania.
  Poczta home.pl - Wyszukiwarka wiadomości - Opcja filtrowania folderu - Pole tekstowe - Wpisz wyszukiwaną frazę

Definiowanie zakresu danych do poszukiwania

 • Aby wyszukiwać wiadomości e-mail według kryteriów, np. z określonego przedziału czasowego, należy wskazać czas lub przedział czasowy, wg. wyżej wskazanego schematu:
  Poczta home.pl - Wyszukiwarka wiadomości - Pole tekstowe - Definiowanie zakresu danych do poszukania - Określ przedział czasowy
 • Aby wyszukać wskazane słowo kluczowe tylko w tematach wiadomości, wybierz opcję w temacie.
  Poczta home.pl - Wyszukiwarka wiadomości - Pole tekstowe - Słowo kluczowe tylko w tematach wiadomości - Wybierz opcję w temacie
 • Aby wyszukać tylko w tekście e-mail, kliknij w treści wiadomości.
 • W celu poszukiwania nadawców lub odbiorców (pola „Od” i „Do”) pasujących do wyszukiwanego hasła, kliknij na ich nazwę.
  Poczta home.pl - Wyszukiwarka wiadomości - Pole tekstowe - Nadawca - Wpisz nazwę nadawcy i kliknij na jego nazwę

Wyniki wyszukiwania w Poczcie home.pl

Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w formie listy wiadomości e-mail, analogicznie jak ma to miejsce w poszczególnych folderach poczty e-mail. Przykładowo, wyszukując zakres daty, na ekranie zostanie wyświetlona lista wiadomości e-mail odebranych lub wysłanych podczas tego okresu czasu.
Poczta home.pl - Wyszukiwarka wiadomości - Wyniki wyszukiwania - Widok wyników w formie listy wiadomości e-mail

Dla każdego wyniku wyszukiwania, zostanie wyświetlony folder w którym wiadomość jest dostępna. Kliknij w nazwę folderu aby wyświetlić wszystkie wiadomości.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.