Co dzieje się z usługami w przypadku śmierci Abonenta?  

Informacje zawarte w tym artykule mają charakter ogólny. Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie. Może się zdarzyć, że w niektórych sytuacjach będą potrzebne dodatkowe informacje lub dokumenty, o których nie wspominamy w treści artykułu.

W przypadku śmierci Abonenta, jego spadkobierca może przejąć zarządzanie przypisanymi do konta usługami lub je zakończyć. Niezbędne dokumenty to akt zgonu Abonenta oraz prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, potwierdzające uprawnienia osoby zgłaszającej się do home.pl SA do podejmowania wyżej wskazanych działań. 

Uprawnionym do działań może być również zarządca sukcesyjny, który został wskazany za życia osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą albo powołany po jej śmierci przez uprawnione do tego osoby.

SPIS TREŚCI

Jak zakończyć usługi i zamknąć konto zmarłego Abonenta w home.pl?

Przez formularz kontaktowy prześlij do nas skany lub wyraźne zdjęcia:

  • aktu zgonu Abonenta oraz
  • prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli spadkobierców jest kilkoro, potrzebujemy dokumentu, z którego będzie wynikać upoważnienie wnioskującego do działania we wskazanym przez niego zakresie. Może to być pełnomocnictwo albo prawomocne postanowienie o dziale spadku albo umowa o dziale spadku.
W wiadomości napisz, że chcesz zamknąć konto należące do zmarłego Abonenta. Jeśli znasz ID konta, podaj je – to przyspieszy weryfikację wniosku.

Możemy zamknąć konto zmarłego Abonenta, jeśli usługi na nim są zakończone. W przeciwnym razie należy poczekać aż usługi wygasną samoistnie, po upływie okresu, na jaki zostały opłacone. Po zweryfikowaniu wniosku otrzymasz e-maila z informacjami o podjętych przez nas działaniach.

UWAGA! W sytuacji, gdy do konta była podpięta karta płatnicza i były włączone płatności cykliczne, usługi nie wygasną samoistnie, jeśli w dniu pobrania opłaty karta będzie nadal aktywna. Wysyłając do nas wiadomość, możesz poprosić o wyłączenie płatności cyklicznych na koncie. Wyłączymy je po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów.  

W jaki sposób przejąć usługi przypisane do konta zmarłego Abonenta?

Najprostszą drogą do przejęcia konta zmarłego Abonenta i przypisanych do niego usług jest złożenie wniosku o nadanie nowego dostępu do konta oraz o zmianę danych.

Złożenie wniosku o nadanie nowego dostępu do konta

Dostęp do Panelu Klienta jest niezbędny do zarządzania usługami w home.pl oraz do przeprowadzenia cesji elektronicznej.

Aby go uzyskać, prześlij do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego:

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i nadesłanych dokumentów, nasi specjaliści zrealizują zgłoszenie. Otrzymasz dostęp do Panelu Klienta, a dane do logowania zostaną przesłane na adres e-mail podany we wniosku.

Po uzyskaniu dostępu do konta, wciąż możesz poprosić nas o jego zamknięcie.

Zmiana danych

Niezależnie od tego, kto docelowo będzie korzystać z usług przypisanych do konta zmarłego Abonenta, niezbędna jest zmiana danych z dotychczasowego Abonenta, co następuje na podstawie przesłanych dokumentów wraz z wnioskiem o nadanie dostępu do Panelu Klienta.

Oznacza to, że gdy zrealizujemy Twoje zgłoszenie, będziesz administratorem konta oraz przypisanych do niego usług.

Podjęcie powyższych kroków jest niezbędne, niezależnie od tego, czy zamierzasz korzystać z konta i przypisanych do niego usług, czy chcesz cedować je na inną osobę.

W tej sytuacji zleć cesję wybranych usług. Pozostałe usługi będą nadal przypisane do Twojego konta (przejętego po zmarłym Abonencie) i wygasną samoistnie po upływie okresu, na jaki zostały opłacone.

Instrukcję, jak to zrobić, znajdziesz w tym artykule: Cesja elektroniczna w Panelu Klienta home.pl

Jeśli nie widzisz usług, które chcesz cedować na etapie wyboru usług w procesie cesji elektronicznej, konieczne będzie przeprowadzenie cesji premium (papierowej). W tej sytuacji wypełnij wniosek o zmianę abonenta i prześlij go do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Panelu Klienta. 

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie