Cykliczna wysyłka dokumentów księgowych

W ramach usługi eKsięgowość, masz możliwość „zaprogramować” mechanizm usługi, aby w regularnych odstępach, przez określony czas, generował automatycznie dokumenty księgowe, a następnie przesyłał je do Twoich kontrahentów.

SPIS TREŚCI

Zarządzanie fakturami cyklicznymi w usłudze eKsięgowość

Dzięki rozwiązaniu dokumentów cyklicznych, możesz w pełni zautomatyzować wybrane procesy w obsłudze Twojej firmy –  zaplanować automatyczne wystawianie oraz wysyłkę faktur i proform. Mogą być one wystawione np. co miesiąc, w wybrany przez ciebie dzień. Proformy i faktury wystawione na podstawie utworzonych szablonów pojawią się w zakładkach „Proformy” i „Faktury”.

Jak włączyć cykliczną wysyłkę dokumentów?

 1. Po lewej stronie w menu przejdź do SprzedażCykliczne lub kliknij w znak „+” jeśli od razu chcesz dodać nowy dokument.
  eKsięgowość - Dokumenty - Wybierz opcję Dokumenty cykliczne
 2. W dostępnym widoku zobaczysz wszystkie aktywne dokumenty. Kliknij przycisk koła zębatego, aby przejść do edycji wybranej pozycji lub ją usunąć.eKsięgowość - Dokumenty - Dokumenty cykliczne - Kliknij ikonę koła zębatego a następnie wybierz opcję Edytuj lub Usuń
 3. Kliknij przycisk +Cykliczna znajdujący się na górze ekranu, aby utworzyć nowy dokument księgowy.
  eKsięgowość - Dokumenty - Dokumenty cykliczne - Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowy dokument księgowy
 4. Edytuj parametry faktury. Klikając w pole, pojawią się dodatkowe opcje wyboru lub wprowadzania tekstu.eKsięgowość - Dokumenty - Dokumenty cykliczne - Dodaj - Klikając w pole Rodzaj faktury, pojawią się dodatkowe opcje wyboru lub wprowadzania tekstu
 5. Ustaw dane:

  • Wystawianie w dzień miesiąca – tego dnia każdego miesiąca będzie wystawiana faktura,
  • Częstotliwość (co ile miesięcy) – z taką częstotliwością będzie wystawiana faktura,
  • Pierwsza faktura – od kiedy mają być wystawiane faktury,
  • Ostatnia faktura – do kiedy mają być wystawiane faktury. Jeśli mają być wystawiane stale należy ustawić bezterminowo.
 6. Jeżeli chcesz, aby faktura po wystawieniu była automatycznie wysyłana do klienta e-mailem zaznacz opcję Wysyłaj faktury automatycznie na e-mail zaznaczyć Tak.
  księgowość online - faktury cykliczne
 7. Po zakończeniu edycji kliknij w Zapisz.eKsięgowość - Dokumenty - Dokumenty cykliczne - Dodaj - Kliknij przycisk Zapisz

Utworzone w ten sposób dokumenty, będą od razu aktywne w czasie i z częstotliwością, która została im ustalona.

W widoku głównym listy utworzonych dokumentów, możesz zmienić filtr wyświetlania, ograniczając widok jedynie do listy dokumentów aktywnych lub zakończonych.
eKsięgowość - Dokumenty - Dokumenty cykliczne - Zmień filtr wyświetlania, ograniczając widok jedynie do listy dokumentów aktywnych lub zakończonych

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.