Jak przełączyć Panel klienta, gdy mam usługi w kilku panelach?

Od końca maja 2018 w home.pl wprowadzona została nowa platforma usług, która dostępna jest dla nowych klientów. Każdy klient korzystający z poprzedniej platformy, który dokona zamówienia usługi na nowej platformie oraz podczas tego zamówienia poda dane logowania do konta na poprzedniej platformie, może zostać zmigrowany ze swoim kontem do nowej platformy.

Sprawdź: jak przenieść usługi do nowego Panelu klienta home.pl?

W sytuacji, gdy część usług nie zostanie zmigrowana na nową platformę, w Panelu klienta będzie dostępna sekcja o nazwie Stary Panel, która umożliwia przełączanie pomiędzy panelami na nowej i poprzedniej platformie home.pl.

SPIS TREŚCI

Migracja na nową platformę może nie objąć wszystkich Twoich usług. W takim przypadku może dojść do sytuacji, gdy Twoje usługi zostaną podzielone na dwa panele (część usług będzie znajdowała się na nowej platformie home.pl, natomiast reszta usług na poprzedniej platformie).

Przeklik do starego panelu, gdy część usług nie została zmigrowana

Aby przełączyć się do starego Panelu klienta, skorzystaj z nowego Panelu klienta:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Kliknij sekcję menu: Wsparcie klienta, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Przejdź do sekcji: Wsparcie klienta, jeśli chcesz uruchomić poprzedni Panel klienta home.pl
 3. Następnie kliknij opcję: Dawny panel.
  Wybierz opcję: Dawny panel, jeśli chcesz uruchomić poprzedni Panel klienta home.pl
 4. W kafelku Usługi znajdziesz informacje o liczbie Twoich usług, które znajdują się w starym panelu. Możesz też skorzystać z dwóch przycisków:
  Panel klienta home.pl - Dawny panel - Znajdź informację o liczbie usług w dawnym panelu

  • Przełącz Panel – kliknij, aby otworzyć w nowym oknie poprzedni panel. Uważaj na blokadę wyskakujących okienek w przeglądarce, jeśli masz ją włączoną, może to uniemożliwić wyświetlenie poprzedniego panelu.
   Po kliknięciu przycisku Przełącz Panel, poprzednia wersja panelu zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki. Podczas przełączania panelu nie jest wymagane ponowne wpisywanie loginu i hasła dostępu.
  • Lista usług – kliknij, aby wyświetlić listę wszystkich usług, które znajdują się w poprzednim panelu. Obok nazw usługi dostępna również będzie data wygaśnięcia.

Wszystkie Twoje usługi są już w nowym panelu

Możliwość uruchomienia poprzedniej wersji Panelu klienta dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy posiadają usługi w obu panelach (dawnym i nowym).

Jeśli rejestrowałeś wszystkie swoje usługi już na nowej platformie home.pl lub jeśli migracja wszystkich Twoich usług na nową platformę home.pl została przeprowadzona pomyślnie, to w sekcji menu: Wsparcie klientaDawny panel będzie wyświetlona informacja: Wszystkie Twoje usługi są już w nowym panelu.

Wszystkie Twoje usługi są już w nowym panelu. Uruchomienie poprzedniego panelu nie jest możliwe.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie