Najpopularniejsze ulgi podatkowe 2022. Z której możesz skorzystać?

W 2022 roku po raz ostatni skorzystasz z niektórych ulg, obowiązujących do tej pory. Zmiany odczują m.in. rodzice samotnie wychowujący dzieci oraz osoby, które wróciły zza granicy. Nie dla każdego wprowadzane poprawki będą korzystne. Sprawdziliśmy, jaka jest wysokość popularnych ulg podatkowych i kto może z nich skorzystać.

SPIS TREŚCI

Ulgi podatkowe w 2022 roku. Zmiany ulg podatkowych

ulgi podatkowe 2022. Ulga na dziecko

Od 2022 roku w życie weszły zmiany dotychczas obowiązujących przepisów, wprowadzone przez Polski Ład. Modyfikacje istniejących ulg podatkowych zainteresują zwłaszcza rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz osoby, które powracają z zagranicy. Wiedza na temat najpopularniejszych ulg podatkowych pomaga w korzystnym rozliczeniu dochodów za 2021 rok.

Czy kwalifikujesz się do ulgi dla klasy średniej? Sprawdź ulgi podatkowe: Ulga dla klasy średniej

Ulga na dziecko 2022. Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Z ulgi prorodzinnej korzysta największa liczba podatników w Polsce. Małżonkowie mogą odliczyć ulgę na dziecko łącznie, w dowolnej, ustalonej przez nich proporcji. Sytuacja zmienia się, jeśli opiekunowie dziecka nie mogą się porozumieć w zakresie rozliczenia ulg na dziecko – wówczas kwotę ulgi powinno się rozliczyć w równych częściach. W innych przypadkach odliczenie pełnej kwoty ulgi przysługuje temu podatnikowi, u którego mieszka dziecko.

Z uli prorodzinnej w 2022 roku skorzystają:

 • Rodzice, sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem
 • Opiekunowie prawni dziecka, które z nimi zamieszkuje
 • Rodziny zastępcze.
Z ulgi nie mogą korzystać rodzice, którzy utracili władzę rodzicielską.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać osoby, których dzieci spełniają następujące kryteria:

 • Są niepełnoletnie
 • Otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę (bez względu na wiek)
 • Uczą się lub studiują i nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł w poprzednim roku (do ukończenia 25. roku życia)

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągnęły dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej i rozliczają się na formularzach PIT-36 lub PIT-37.

Ile wynosi ulga na dziecko w 2022?

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby dzieci, znajdujących się pod opieką podatnika:

 1. Jedno dziecko: ulga miesięczna w wysokości 92,67 zł / ulga roczna w wysokości 1112,04 zł
 2. Dwoje dzieci: ulga miesięczna po 92,67 zł na każde dziecko (łącznie 185,34 zł), ulga roczna w wysokości 1112,04 zł (łącznie 2223,08 zł)
 3. Troje dzieci: ulga miesięczna na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł miesięcznie, a na trzecie dziecko 166,67 zł (łącznie 352,01 zł). Roczna ulga na trójkę dzieci wynosi 4224,12 zł.
 4. Czworo i więcej dzieci: ulga miesięczna na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł miesięcznie, na trzecie dziecko 166,67 zł, a na czwarte i kolejne: 225 zł miesięcznie. Roczna ulga dla rodziców czwórki dzieci wynosi 6924 zł.

Ulga dla samotnych rodziców 2022

Polski Ład wprowadził nową ulgę dla samotnych rodziców. Nie dla każdego jest to dobra informacja: każda osoba, która skorzysta z ulgi otrzyma 1500 zł, niezależnie od wysokości dochodu. Oznacza to duże straty dla tych podatników, którzy zarabiają więcej niż 9,1 tys. zł brutto miesięcznie. Ulga jest przyznawana wszystkim osobom, które samotnie wychowują dziecko. Aby z niej skorzystać niezbędny jest akt urodzenia oraz prawo opieki nad dzieckiem.

Ile wynosi ulga dla samotnych rodziców w 2022 roku?

Każda uprawniona osoba bez względu na wysokość dochodu otrzyma ulgę w kwocie 1500 zł.

Ulga na internet 2022. Kto może odliczyć opłaty za internet?

Ulga na internet jest ciekawym przywilejem, z którego może skorzystać wielu podatników. Przysługuje każdej osobie, która ponosi wydatki z tego tytułu. Ulga nie może być wyższa, niż poniesione koszty. Aby rozliczyć ulgę, należy przygotować odpowiednie dokumenty: faktury, potwierdzające poniesione wydatki. Dokumenty powinny zawierać imię, nazwisko, dane osoby, która poniosła koszty usługi, a także rodzaj usługi i kwota do zapłaty. Warto pamiętać, że w przypadku małżeństw rozliczających wspólnie ulgę na internet na fakturach powinny się znaleźć dane dwóch osób.

Ile wynosi ulga na internet w 2022 roku?

Maksymalna ulga na internet wynosi 760 zł. Warto pamiętać, że możemy odliczyć wydatki faktycznie poniesione. Ulga nie może przewyższać kosztów, które ponieśliśmy.

Ile razy można skorzystać z ulgi na internet?

Z ulgi można korzystać jedynie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Z ulgi skorzysta grupa podatników, które rozliczają się przy pomocy: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Aby zweryfikować, czy przysługuje Ci ulga na internet, sprawdź swoje zeznania podatkowe z poprzednich okresów podatkowych.

Ulga na powrót 2022

Nowa ulga podatkowa, wprowadzona przez Polski Ład w 2022 jest przeznaczona dla osób powracających z zagranicy. Jej celem jest zachęcenie Polaków mieszkających i pracujących poza granicami Polski do powrotu. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które przez ostatnie trzy lata nie posiadały miejsca zamieszkania w Polsce. Ulga polega na możliwości niewykazywaniu przychodów nią objętych przez 4 lata po powrocie do kraju.

Ile wynosi ulga na powrót?

Osoby, które zakwalifikują się do korzystania z ulgi mogą liczyć na zerowy PIT przez 4 lata po powrocie do kraju. Oznacza to zwolnienie z podatku w przypadku przychodów, których wysokość nie przekracza kwoty 85 528 zł w danym roku podatkowym.

Chcesz złożyć e-pit? Sprawdź: Jak rozliczyć PIT przez internet? PIT-y 2022
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie