Znaczniki meta i ich funkcje (najważniejsze meta-tagi)

Znaczniki meta i ich funkcje

Znaczniki meta umieszczone w sekcji nagłówka dokumentu HTML służą do wskazywania zakodowanych informacji i określania metadanych. Nie pojawiają się na rzeczywistej stronie internetowej, zamiast tego aplikacje takie jak: przeglądarki lub roboty sieciowe, mogą odczytywać dane zakodowane w tych metatagach.

Funkcją elementu meta jest przekazanie dodatkowych informacji odnośnie witryny, co ułatwia analizę plików HTML i ułatwia utrzymanie zawartości pliku. Metatagi HTML prawie zawsze mają tę samą strukturę: element jest najpierw definiowany, a następnie przypisywana jest mu treść. Formuła deklarowania metadanych jest zgodna z tą strukturą:

<meta name="Name of element" content="assigned index"/>

Podczas gdy metadane odgrywały ważną rolę w optymalizacji wyników wyszukiwania, jej wpływ na rankingi wyników w ostatnich latach zmalał. Niemniej jednak zaleca się, aby właściciele witryn internetowych przechowywali te informacje w nagłówku HTML i zapisywali szczegółowe metadane, ponieważ są one nadal istotne dla silników metasearch i lokalnych skryptów wyszukiwania.

WAŻNE! Metatagi mogą również definiować instrukcje w celu kontrolowania botów wyszukiwania (robotów sieciowych).

Ważne metatagi

Istnieje długa lista elementów, które można włączyć do sekcji głównej HTML. Oprócz podstawowych informacji, takich jak tytuł strony, opis strony i definicja zestawu znaków, nagłówek może dostarczyć wyczerpujących informacji dla agentów użytkownika. Właściciele witryn mogą używać metatagów w celu zdefiniowania odpowiednich słów kluczowych lub określenia tematu dla swojej strony.

Ponadto autorzy i wydawcy mogą używać metatagów do deponowania danych o prawach autorskich. Jednak nie wszystkie te informacje są istotne dla interakcji z przeglądarkami i botami wyszukiwania. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku tagów meta, które kontrolują zachowanie aplikacji użytkownika, uniemożliwiając indeksowanie odpowiedniej strony HTML lub uniemożliwiając robotom indeksującym wyświetlanie linków wychodzących. W poniższej sekcji przedstawiono najważniejsze elementy meta i ich zastosowania dla operatorów witryn.

Tytuł – title

Ściśle mówiąc, tytuł jest niezależnym znacznikiem HTML, a nie elementem meta, ale ze względu na interakcję z aplikacjami użytkownika jest często powiązany z metadanymi. Jako element obowiązkowy w nagłówku HTML, tytuł jest zwykle umieszczany przed innymi metatagami. Odczytywany przez przeglądarki internetowe tytuł pojawia się jako domyślna nazwa podczas ustawiania zakładki, na pasku tytułu karty lub okna oraz w historii wyszukiwania przeglądarki. Ponadto tag tytułowy jest używany przez wszystkie największe wyszukiwarki jako nagłówek na stronach wyników wyszukiwania (SERP).

WAŻNE! Metatag opisujący tytuł ma decydujący wpływ na zachowanie użytkowników wyszukiwarek.

Według Google tytuł jest tylko jednym z około 200 czynników branych pod uwagę przy obliczaniu ekologicznych rankingów wyników. Jeśli chodzi o pozycjonowanie, ważne jest, aby tytuł nie przekraczał maksymalnej długości 55 znaków. Zaleca się również umieszczenie głównego słowa kluczowego w tagu tytułu danej strony. Przykładowy tytuł strony internetowej przybrałby tę formę:

<title>Najważniejsze znaczniki meta i ich funkcje | pomoc.home.pl</title>

Kodowanie znaków – meta charset

Jeśli czcionka nie jest jeszcze zdefiniowana w nagłówku HTTP, informacje te należy podać w kodzie HTML. Zapewni to między innymi prawidłowe wyświetlanie znaków specjalnych. Użyj następującego znacznika meta, aby określić czcionkę lub kodowanie znaków:

<meta charset="utf-8"/>

Metatag meta charset jest istotny, gdy przeglądarki pobierają dane HTML bezpośrednio z dysku twardego, a nie za pośrednictwem protokołu HTTP.

Opis – meta description

Opis, znany również jako metaopis czy meta description, oferuje miejsce na krótkie podsumowanie zawartości strony. Ponieważ wyszukiwarki prezentują ten metatag jako fragment w SERPach, ostrożna edycja jest absolutnie niezbędna dla każdej wyświetlanej treści. Ze względu na znaczący wpływ na zachowanie użytkowników, opis jest jednym z najważniejszych metatagów HTML do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (tzw. pozycjonowanie). Ważne jest jednak, aby właściciele witryn internetowych pamiętali o ograniczeniu opisu do 160 znaków (razem ze spacjami). Każdy tekst przekraczający tę wartość zostanie ucięty i w wynikach wyszukiwania wyświetlony zostanie niepełny opis.

Znacznik opisu meta jest skierowany przede wszystkim do użytkowników Internetu, dlatego powinien zawierać zwięzłe podsumowanie zawartości strony. Wytyczne Google nakazują również upewnienie się, że każda strona internetowa ma unikalny opis z dokładnymi informacjami o zawartości strony. Ten atrybut ma wyraźną wartość dla użytkownika, który na pierwszy rzut oka może stwierdzić, czy strona internetowa jest odpowiednia, a to ma pozytywny wpływ na współczynnik klikalności. Poniżej przedstawiono przykładowy opis meta:

<meta name="description" content="Metatagi HTML są podstawą kodowania, ale które są najważniejsze? Dajemy Ci zestawienie wszystkich metatagów, które musisz znać."/>

Słowa kluczowe – meta keywords

Dzięki znacznikom słów kluczowych operatorzy witryn internetowych mogą definiować słowa kluczowe dla programów wyszukiwania (np. Google). Wprowadzając informacje na temat słów kluczowych, wyszukiwarka wyświetli w swoich wynikach strony internetowe odpowiadające wyszukiwaniu.

Strony HTML zawierające odpowiednie wyszukiwane hasła w metatagu słowa kluczowego są częściej wyszukiwane przez użytkowników. Tag słów kluczowych był kiedyś jednym z najważniejszych metatagów SEO, ponieważ prymitywne wyszukiwarki wykorzystywały to jako główną funkcję w rankingach wyników wyszukiwania. Jednak ze względu na ogromny potencjał manipulowania tym elementem jest on obecnie pomijany przez czynniki rankingowe Google oraz innych wyszukiwarek (np. Bing). W chwili obecnej znaczenie tych metatagów dla optymalizacji SEO jest bliskie zeru.

Pomimo faktu, że słowa kluczowe mają niewielki wpływ na rankingi organicznych wyszukiwań internetowych, niewłaściwe użycie metatagów HTML może mieć negatywny wpływ na twój ranking. Konieczne jest zachowanie ostrożności przy wyborze zestawów słów kluczowych, pamiętając o unikaniu nadużywania słów kluczowych i stosowania nieistotnych słów kluczowych.

Ponieważ lokalne skrypty wyszukiwania i silniki wyszukiwarek czasami wykorzystują informacje zapisane w metatagach słów kluczowych, zaleca się, aby administratorzy witryn internetowych stosowali tylko istotne słowa kluczowe. Pojedyncze słowa kluczowe w metatagach można oddzielić przecinkiem, a wyrażenie kluczowe może składać się z kilku elementów.

<meta name="keywords" content="słowo_kluczowe 1, słowo_kluczowe 2"/>

Autor i prawa autorskie – meta author i meta copyright

Tagi meta author i meta copyright można znaleźć w kodzie źródłowym strony HTML. Służą do rejestrowania informacji dotyczących tego kto jest autorem zawartych na stronie informacji oraz do kogo należy własność praw autorskich.

Tag autora jest automatycznie wstawiany przy niektórych systemach zarządzania treścią (CMS) i zawsze podaje nazwę ostatniej osoby, która edytowała stronę. Zaletą tego jest to, że administratorzy w katalogu źródłowym mogą ustalić, kto edytował stronę. Użycie metatagów dotyczących autora i praw autorskich jest opcjonalne.

<meta name="author" content="Author name" />
<meta name="copyright" content="Copyright owner" />

Instrukcje dotyczące robotów internetowych (botów)

Jedną z głównych funkcji metatagów jest przekazywanie instrukcji dotyczących indeksowania robotom indeksującym wyszukiwarki. Instrukcje te definiowane są na poziomie strony przez metadane skierowane do robotów.

Tagi meta dotyczące robotów indeksujących używane są między innymi do określenia, czy strona ma zostać dodana do indeksu wyszukiwarki i czy będzie dostępna do wyszukiwania w Internecie. Mogą również określić, czy robot indeksujący ma śledzić lub ignorować linki do stron wychodzących.

Index – meta robots follow

Aby umożliwić robotowi indeksującemu indeksowanie witryny HTML, użyj następującego tagu meta:

<meta name="robots" content="follow"/>

Ponieważ roboty indeksujące sieć Internet (boty wyszukiwania) indeksują strony internetowe domyślnie, generalnie nie ma potrzeby dodawania tego polecenia.

Noindex – meta robots noindex

Jeśli nie chcesz, aby strona HTML pojawiła się w indeksie wyszukiwarki, musisz to wyraźnie określić w nagłówku strony. Metatag meta robots noindex zgłasza robotom wyszukiwarek, że wskazana strona ma nie być wyświetlana w wynikach wyszukiwania.

<meta name="robots" content="noindex"/>

Wartość „robots” przy atrybucie „name” oznacza wszystkie typy robotów indeksujących dla wyszukiwarek. Wartość atrybutu „noindex” oznacza, że ​​bieżąca strona nie powinna być indeksowana. Możliwe jest również zapobieganie indeksowanie przypisane tylko do określonych robotów – w takiej sytuacji należy użyć inną wartość przy atrybucie name, np. „Googlebot” zamiast „robots”.

Follow- meta robots follow

Roboty wyszukiwarek, które przeszukują sieć Internet domyślnie śledzą wszystkie wychodzące linki HTML, które napotkają na swojej drodze. Jednak w razie potrzeby można to wyrazić za pomocą następujących metadanych:

<meta name="robots" content="follow"/>

Metatag meta robots follow jest zasadniczo zbędny, ponieważ roboty wszystkich znaczących wyszukiwarek automatycznie śledzą hiperłącza, które napotkają na swojej drodze, chyba napotkają na inne reguły, które im tego zabraniają.

Nofollow – meta robots nofollow

Znacznik meta robots nofllow może zostać użyty, aby uniemożliwić botom wyszukiwania dotarcie na podstrony za pomocą hiperłączy lub linków z innych domen:

<meta name="robots" content="nofollow"/>

W takiej sytuacji roboty wyszukiwarek traktują stronę tak, jakby nie istniały na niej żadne linki.

Reguły index / noindex oraz follow / nofollow można łączyć lub stosować oddzielnie. Przykładowo, można użyć ich do określenia czy ​​witryna ma zostać zapisana w indeksie, określając przy tym czy napotkane na tej stronie hiperłącza mają być ignorowane. Alternatywnie oba działania mogą zostać zabronione lub dozwolone. Przykłady poniżej:

<meta name="robots" content="index,nofollow" />
<meta name="robots" content="index,follow" />
<meta name="robots" content="noindex,nofollow" />

Atrybut http-equiv – meta cache

Dzięki atrybutowi http-equiv metatagi mogą zawierać informacje zwykle zawarte w nagłówku HTTP. Służy on do określania treści nagłówka odpowiedzi HTTP dla dokumentu HTML.

Informacje http-equiv są odczytywane jako substytut, jeśli serwer internetowy nie jest poprawnie skonfigurowany.

Kontrola pamięci podręcznej – meta http-equiv control

Standardowo strony internetowe są przechowywane na serwerach proxy , dzięki czemu strony internetowe mogą ładować się szybciej, gdy zostaną później wywołane. Aby zapobiec temu procesowi, użyj metatagu odpowiedzialnego za „kontrolę pamięci podręcznej” o wartości „bez pamięci podręcznej”:

<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"/>

Strony internetowe, które zawierają ten tag meta, ładowane są z serwera WWW za każdym razem, gdy zostanie wywołana na serwerze. Prowadzi to do dłuższego czasu ładowania, ale z drugiej strony może być bardzo przydatne, na przykład, jeśli zawartość strony internetowej jest stale aktualizowana.

Wygasanie – meta http-equiv expires

Zamiast całkowicie uniemożliwiać przechowywanie danych w pamięci podręcznej, możesz ustawić datę ważności danych HTML z atrybutem http-equiv. W tym celu można użyć następującego tagu meta:

<meta http-equiv="expires" content="exercise date in seconds"/>

Po upływie określonego czasu, przeglądarka załaduje odpowiedni dokument HTML z adresu źródłowego. Przykładowo, jeśli wygasanie ma zostać ustawione co 12 godzin, to wpisz wartość 43200.

<meta http-equiv="expires" content="0"/>
<meta http-equiv="expires" content="43200"/>

Alternatywnie możesz ustawić przedział czasowy na dokładną datę i godzinę. Datę należy podać z uwzględnieniem strefy czasowej: Greenwich Mean Time (GMT).

<meta http-equiv="expires" content="Sat, 07 Feb 2016 00:00:00 GMT"/>

Odświeżanie – meta http-equiv refresh

Meta tagi z atrybutem http-equiv mogą być używane do skonfigurowania prostej formy przekierowania. Podobnie jak znacznik expires, znacznik odświeżania może definiować datę wygaśnięcia. Jeśli nastąpi odświeżenie, to aplikacje takie jak: przeglądarki internetowe i roboty indeksujące wyszukiwarki, zostaną przekierowywane na określony adres URL.

Poniższy przykład pokazuje przekierowanie do strony głównej home.pl po 10 sekundach (licząc po pełnym załadowaniu strony internetowej).

<meta http-equiv="refresh" content="10; url=http://www.home.pl/"/>

Ponieważ tag odświeżania nie działa w niektórych przeglądarkach internetowych, zalecane jest realizowanie takich przekierowań po stronie serwera przy użyciu tzw. przekierowania 301.

Automatyczne generatory tagów meta

Właściciele witryn mogą korzystać z szerokiej gamy generatorów metatagów, które można znaleźć w Internecie.

W dużej mierze są to bezpłatne narzędzia, które są przydatne przy automatycznym tworzeniu metatagów. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić odpowiednie informacje do kreatora generatora tagów meta. Następnie oprogramowanie kompiluje dane i wyświetla je w postaci kodu źródłowego do skopiowania, który można zastosować we własnym nagłówku HTML na swojej stronie WWW.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Jak zareklamować firmę w Internecie?

Mamy na to patent. Wiemy jak zareklamować Twoją firmę w Internecie. Zobacz, jak wiele może Ci dać skuteczna reklama.

Reklama internetowa Sprawdź ofertę