Wczasy pod gruszą 2024. Dla kogo jest dofinansowanie do wypoczynku i jaka jest jego wysokość?

Dofinansowanie do wypoczynku, czyli tzw. „wczasy pod gruszą” to świadczenie wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie każdy pracodawca musi je wypłacać, bo nie każdy musi tworzyć ZFŚS. Kto może liczyć na wypłatę „gruszy” i ile wynosi dofinansowanie? Wyjaśniamy.

SPIS TREŚCI

Czym są „wczasy pod gruszą”?

Podobnie jak inne świadczenia w ramach ZFŚS, również „wczasy pod gruszą” mają być formą wsparcia dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej. ZFŚS to projekt socjalny i choć każdy zakład pracy, który go tworzy, sam decyduje o tym, ile wyniesie kryterium dochodowe, decydujące o możliwości korzystania ze świadczeń i usług w jego ramach, to jednak założenie jest takie, by największe wsparcie otrzymywali ci, którym jest najtrudniej.

Każda firma tworząca ZFŚS może zdecydować, co konkretnie zaoferuje pracownikom w ramach Funduszu. „Wczasy pod gruszą”, czyli dofinansowanie do wypoczynku wciąż są jednym z najpopularniejszych świadczeń, choć potoczna nazwa wielu kojarzy się z PRL-em.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Przepisy dotyczące ZFŚS określa Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą tworzą ci pracodawcy, którzy według stanu na 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W mniejszych zakładach pracy (mniej niż 50, ale co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty), Fundusz tworzy się na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Dodatkowo, ZFŚS tworzy się we wszystkich jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Przyznawanie świadczeń i ulgowych usług, podobnie jak wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej pracownika. W praktyce najczęściej raz do roku pracownik składa oświadczenie o średnich dochodach jego gospodarstwa domowego – to z reguły bywa wystarczające, by pracodawca mógł określić, czy i w jakiej wysokości przyznać „wczasy pod gruszą” lub inne świadczenie z ZFŚS.

Warto zaznaczyć, że Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie precyzuje takich kwestii, jak to:

 • kto może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku,
 • ile wynoszą „wczasy pod gruszą”,
 • jak często wypłaca się świadczenie.

Te i inne zagadnienia powinny być ujęte w regulaminie ZFŚS, który opracowuje pracodawca.

„Wczasy pod gruszą” 2024 – ile wynosi dofinansowanie do wypoczynku

Wysokość „wczasów pod gruszą” będzie inna w każdej firmie. Krajowe przepisy nie określają żadnej konkretnej ani minimalnej kwoty świadczenia. Jak już wspomniano, wysokość dofinansowania do wypoczynku będzie zależała od wysokości dochodów gospodarstwa domowego pracownika. Kryterium socjalne sprawia, że raczej nie powinna zdarzyć się sytuacja, w której każdy pracownik otrzymałby „wczasy pod gruszą” w takiej samej wysokości.

Na to, ile za „wczasy pod gruszą” otrzyma pracownik, nie mogą mieć wpływu takie czynniki, jak np. staż pracy, kwalifikacje czy zajmowane stanowisko.

Dla kogo „wczasy pod gruszą”?

Regulamin ZFŚS zakładu pracy powinien określać, kto może liczyć na świadczenia w ramach Funduszu (np. pracownicy, emeryci, renciści i członkowie ich rodzin, których średni dochód miesięczny nie przekracza kwoty 6 tys. zł brutto).

Dodatkowo powinien on też precyzować warunki otrzymania świadczenia. Jeśli chodzi o „wczasy pod gruszą”, pracodawcy z reguły wymagają, by pracownik:

 • udał się na urlop wypoczynkowy trwający co najmniej 14 dni kalendarzowych,
 • złożył we wskazanym terminie wniosek o przyznanie świadczenia.

Jak już wspomniano, pracownik musi także złożyć oświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego. Często jednak takie oświadczenia składa się na początku roku, podczas gdy wniosek o „wczasy pod gruszą” składa się dopiero w pobliżu terminu planowanego urlopu.

Jeśli nie wiesz, kiedy złożyć odpowiednie wnioski, by móc otrzymać „wczasy pod gruszą”, skontaktuj się z działem kadr w swojej firmie.

Chociaż najwięcej osób na dłuższy urlop wybiera się w letnich miesiącach, to jednak pora roku nie ma znaczenia dla dofinansowania do wypoczynku. Jeśli wolisz odpocząć od pracy jesienią czy zimą, również dostaniesz „wczasy pod gruszą”, o ile dopełnisz formalności i wnioskujesz o świadczenie po raz pierwszy w roku. Warto bowiem zaznaczyć, że z zdecydowana większość pracodawców dofinansowanie do wypoczynku przyznaje jedynie raz na rok. Taka informacja również powinna znajdować się w regulaminie ZFŚS.

Wymarzony urlop za pasem? Pora nadrobić kulturalne zaległości!
Dzięki Legimi zyskasz dostęp do tysięcy e-booków i audiobooków, które umilą Ci wolny czas.

Wybierz pakiet Legimi dla siebie

Kiedy są wypłacane „wczasy pod gruszą”?

Z reguły „wczasy pod gruszą” wypłaca się przed urlopem wypoczynkowym, tak by pracownik miał możliwość skorzystania w jego trakcie ze świadczenia. W ten sposób może np. opłacić hotel ze środków otrzymanych z dofinansowania, zamiast z własnej kieszeni. Dzięki temu wyjazd na wakacje będzie mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu.

Podobnie jak wiele innych informacji, również ta o terminie wypłaty „wczasów pod gruszą” powinna znajdować się w regulaminie ZFŚS w zakładzie pracy.

Czy żeby dostać „wczasy pod gruszą”, trzeba wyjechać na wakacje?

Wiele osób zastanawia się, czy mogą dostać dofinansowanie do wypoczynku, jeżeli w trakcie urlopu wyjeżdżają tylko na kilkudniową wycieczkę, którą organizują samodzielnie bądź zamierzają jedynie odwiedzić rodzinę lub po prostu zostać w domu.

To, w jaki sposób pracownik spędzi urlop, nie ma znaczenia dla decyzji o wypłacie „wczasów pod gruszą”. Jeśli pracownik dopełnił formalności, tj. złożył odpowiednie wnioski i udał się na odpowiednio długi urlop oraz mieści się w kryterium dochodowym, otrzyma „wczasy pod gruszą” niezależnie od tego, jak skorzysta z dni wolnych o pracy.

Podsumowanie:

 • „Wczasy pod gruszą” mogą być wypłacane w firmach, w których istnieje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • To, kto może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku oraz w jakiej kwocie, powinno być określone w regulaminie ZFŚS w zakładzie pracy.
 • Regulamin ZFŚS powinien zawierać także informacje o warunkach, jakie musi spełnić pracownik, by otrzymać „wczasy pod gruszą” (to np. długość urlopu oraz konieczność złożenia odpowiedniego wniosku).
 • Na otrzymanie świadczenia i jego wysokość nie mogą mieć wpływu kwestie takie jak staż pracy czy kwalifikacje.
 • Wypłata „wczasów pod gruszą” nie jest uzależniona od pory roku, w której bierze się długi urlop ani od tego, czy w jego trakcie wyjeżdża się na wakacje czy zostaje w domu.
 • W regulaminie ZFŚS powinna znaleźć się informacja o tym, kiedy wypłacane jest dofinansowanie do wypoczynku.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie