Jak najkorzystniej zaplanować urlop 2024?

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień każdego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Warto zaplanować go z wyprzedzeniem, wplatając w okres wypoczynku długie weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Przygotowaliśmy dla Ciebie kalendarz, w którym znajdziesz korzystne terminy na planowanie urlopu. Sprawdź też, jaki wymiar urlopu przysługuje Ci w 2024 roku, jakie są zasady przyznawania wczasów pod gruszą, jak liczy się urlop w pierwszej pracy, kiedy można wziąć urlop na żądanie oraz jakie są warunki przyznania urlopu bezpłatnego. Sprawdź, jak zaplanować urlop 2024. 

SPIS TREŚCI

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Długość urlopu wypoczynkowego jest zależny od edukacji pracownika oraz jego stażu pracy. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma niezbywalne prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Kodeks pracy mówi, że wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

 • 20 dni, jeśli pracownik przepracował mniej niż 10 lat,
 • 26 dni, jeśli pracownik przepracował co najmniej 10 lat i więcej.

Za łączny okres zatrudnienia uważa się wszystkie okresy zatrudnienia na umowę o pracę, bez względu na przerwy w świadczeniu pracy. W przypadku jednoczesnej nauki oraz pracy, czas nie sumuje się, jednak pracownikowi przyznaje się korzystniejszy dla niego wariant.

W wymiar urlopu wlicza się również edukacja – do okresu pracy wlicza się liczbę lat, zależną od rodzaju szkoły:

 • 3 lata – szkoła zasadnicza i zawodowa,
 • 4 lata – szkoła średnia, ogólnokształcąca,
 • 6 lat – szkoła policealna,
 • 8 lat – szkoła wyższa (studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie).

Planując urlop zakłada się, że jeden dzień odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlop w pierwszej pracy

Zawierając pierwszą umowę o pracę, pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu zyskuje prawo do wykorzystywania swojego urlopu w częściach – po każdym przepracowanym miesiącu pracownik zyskuje możliwość skorzystania z kolejnych części urlopu. Warto pamiętać, że urlop nie przysługuje pracownikowi, który nie przepracował w nowej pracy pełnego miesiąca.

Urlop na żądanie

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu na żądanie. Pracownik może wykorzystać taką możliwość nie częściej, niż cztery razy w roku kalendarzowym. O urlop można wnioskować nawet tego samego dnia przed rozpoczęciem pracy, a jego cel pozostaje prywatną sprawą pracownika i nie trzeba go uzasadniać. Może być przeznaczony na załatwianie nagłych, prywatnych spraw, regenerację lub przy zdarzeniu losowym. Zgodnie z Kodeksem pracy urlop można zgłosić osobiście, telefonicznie, poprzez SMS lub drogą mailową. Urlop zaczyna się zgodnie z prawem w momencie wyrażenia na niego zgody przez pracodawcę.

Pamiętaj: urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, a nie dodatkowym wypoczynkiem. Jest on udzielany w trybie pilnym, poza firmowym planem urlopów.

Urlop bezpłatny

Pracownik ma prawo wystąpić o urlop bezpłatny. W czasie jego trwania pracownik nie świadczy pracy i nie otrzymuje wynagrodzenia. Po wykorzystaniu urlopu bezpłatnego pracownik ma prawo do powrotu do wykonywania swoich zadań, a pracodawca nie może odmówić mu powrotu do pracy. Długość urlopu bezpłatnego jest nielimitowana – przepisy nie określają, jak długo może trwać. Urlop tego typu może więc trwać od kilku dni do kilku lat. Przy udzielaniu urlopu, który trwa dłużej niż 3 miesiące istnieje możliwość odwołania pracownika z urlopu.

Ważne: urlopu bezpłatnego udziela się na wniosek pracownika. Nie ma możliwości zmuszenia pracownika do złożenia takiego wniosku.

Jak zaplanować urlop 2024? Wykorzystanie długich weekendów przy planowaniu urlopu

Podczas planowania urlopu wypoczynkowego warto skorzystać z dni ustawowo wolnych od pracy oraz długich weekendów. Dzięki temu nasz wypoczynek będzie dłuższy przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej puli dni urlopowych. Jest to szczególnie istotne dla osób, którym z racji krótszego stażu pracy przysługuje mniej dni wolnych. Warto mądrze zaplanować urlop 2024 i wybrać termin, który pokrywa się z długimi weekendami.

Kalendarzu na 2024 rok daje szanse na 7 długich weekendów, które można wykorzystać przy planowaniu wypoczynku.

 • 30 marca – 1 kwietnia
 • 1 – 5 maja
 • 30 maja – 2 czerwca
 • 15 – 18 sierpnia
 • 1 – 3 listopada
 • 9 – 11 listopada
 • 25 – 29 grudnia.

Dodatkowo 6 stycznia (Święto Trzech Króli) wypada w sobotę, co oznacza, że przysługuje za nie dzień wolny do odbioru w innym dniu. To kolejna szansa na dłuższy weekend.

Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop?

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawa. Jeśli nie jest to możliwe, możemy odebrać zaległy urlop w kolejnym roku. Niewykorzystany urlop z 2023 roku można odebrać do 30 września 2024 roku.

Kalendarz do pobrania na 2024 rok

Niedziele handlowe 2024 - pobierz kalendarz

Czytaj więcej
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie