Konfiguracja ukrytego katalogu w poprzednim Panelu Klienta

Najlepszy hosting dla stron WWW

Znajdziesz tutaj instrukcje jak ustawić hasło do katalogu na poprzedniej platformie home.pl.

Wprowadzenie

W ramach Panelu Klienta na poprzedniej platformie home.pl w sekcji Ukryty katalog możesz zdefiniować konta użytkowników, którzy będą mieli dostęp do tych części serwera, do których dostęp został zabezpieczony hasłem. Dopiero po podaniu poprawnego loginu i hasła, zabezpieczone zasoby będą dostępne do przeglądania.

 

Tworzenie ukrytego katalogu ogranicza się do:
 • ustawienia loginu oraz hasła do katalogu (za pomocą Panel Klienta na poprzedniej platformie home.pl).
 • utworzenia pliku .htaccess, który będzie określał zasady dostępu do ukrytego katalogu (plik ten umieszczamy w katalogu, który ma zostać zabezpieczonym hasłem).

Jak utworzyć standardowy ukryty katalog (zabezpieczenie katalogu /private)?

 1. Utwórz w głównym katalogu serwera nowy katalog o nazwie /private (jeśli taki katalog już istnieje, to nie musisz tworzyć następnego),
 2. Umieść w katalogu /private wszystkie pliki i katalogi, do których dostęp chcesz ograniczyć.
 3. Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie zdefiniować nazwę użytkownika i hasło do ukrytego katalogu /private.

Jak zabezpieczyć hasłem dowolny katalog na serwerze FTP?

 1. Połącz się z Twoim serwerem FTP (np. za pośrednictwem programu Total Commander).
 2. Wyświetl zawartość katalogu, który ma zostać zabezpieczony hasłem.
 3. Prześlij do wybranego katalogu wcześniej przygotowany plik .htaccess, który spowoduje zablokowanie publicznego dostępu do tego katalogu.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia odpowiedniego pliku „.htaccess”, który spowoduje zablokowanie dostępu do wybranego katalogu hasłem.

Jak zdefiniować nazwę użytkownika oraz hasło dla ukrytego katalogu?

 1. Zaloguj się w Panelu Klienta home.pl do serwera lub usługi z uprawnieniami administracyjnymi.

 2. Kliknij opcję menu Usługi, która znajduje się po lewej stronie ekranu.

  Panel Klienta - Wybierz opcje menu Usługi
 3. Kliknij nazwę serwera, dla którego chcesz utworzyć nazwę użytkownika i hasło, niezbędne do wyświetlenia zawartości zabezpieczonego katalogu. Spowoduje to rozwinięcie mini-podglądu dla wybranego serwera.

  Panel Klienta - Usługi - Wybierz nazwę serwera
 4. W mini-podglądzie dla wybranego serwera kliknij przycisk Konfiguracja usługi.

  Panel Klienta - Usługi - Mini-Podgląd - Kliknij przycisk Konfiguracja usługi
 5. Kliknij przycisk Konfiguruj ukryty katalog, który znajduje się w prawym górnym module Serwisy WWW.

  Panel Klienta - Usługi - Mini-Podgląd - Konfiguracja usługi - Kliknij przycisk Konfiguruj ukryty katalog

 6. Zostanie wyświetlone okno konfiguracji dla ukrytego katalogu, w którym możesz:
  Panel Klienta - Usługi - Mini-Podgląd - Konfiguracja usługi - Konfiguruj ukryty katalog - Okno konfiguracji dla ukrytego katalogu
  • Utworzyć nowego użytkownika dla ukrytego katalogu.
  • Edytować już istniejącego użytkownika (zmiana hasła lub grupy użytkownika).
  • Usunąć już istniejącego użytkownika.
 7. Wybierz odpowiednią opcję (“Dodaj” lub “Edytuj”), aby przejść do formularza edycji.

  Panel Klienta - Usługi - Mini-Podgląd - Konfiguracja usługi - Konfiguruj ukryty katalog - Uzupełnij formularz by dodać użytkownika ukrytego katalogu

 8. Podaj wymagane dane (“Nazwa użytkownika” oraz “Hasło”) oraz kliknij przycisk Zapisz. Użytkownik natychmiast zostanie dodany.

  Pole Grupa pozwala na zdefiniowanie grupy, do której użytkownik zostanie przypisany. Jest to pomocne podczas definiowania dostępu do wielu ukrytych katalogów dla różnych grup użytkowników (z różnymi prawami dostępu). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

  WAŻNE! Okno do wpisania hasła do zabezpieczonego katalogu zostanie wyświetlone dopiero wtedy, gdy na serwerze FTP (w odpowiednim katalogu) zostanie umieszczony plik .htaccess, który będzie określać zasady dostępu do zabezpieczonego katalogu.

  Wyjątkiem jest katalog /private, który automatycznie staje się ukrytym katalogiem, gdy w Panelu Klienta home.pl zostanie zdefiniowana nazwa użytkownika i hasło dla ukrytego katalogu. W katalogu /private należy tylko umieścić odpowiedni plik .htaccess włączający tzw. listowanie katalogu. W przeciwnym wypadku po autoryzacji zobaczysz komunikat błędu 403.

Jak utworzyć plik .htaccess w celu zabezpieczenia katalogu za pomocą hasła?

Aby ograniczyć uprawnienia dostępu do wybranego katalogu, należy utworzyć plik .htaccess, w którym określisz zasady dostępu. Tak przygotowany plik należy opublikować w katalogu, do którego dostęp ma zostać ograniczony.

 1. Połącz się z Twoim serwerem FTP (np. za pośrednictwem programu Total Commander).
 2. Wybierz katalog, który ma zostać zabezpieczony hasłem (przy każdym wywołaniu tego katalogu wymagane będzie podanie poprawnego loginu oraz hasła). Wejdź do tego katalogu, aby wyświetlić jego zawartość.
 3. Prześlij do tego katalogu plik .htaccess zbudowany według poniższych wzorów:

  Jeśli zamówiłeś hosting na poprzedniej platformie home.pl, to najprawdopodobniej korzystasz z hostingu opartego o serwer IdeaWebServer.
  Za konfigurację ukrytego katalogu w pliku .htaccess odpowiadają dwa parametry:

  • AuthName – parametr odpowiadający za informację o typie autoryzacji. AuthName jest wyświetlane w oknie logowania do ukrytego katalogu.
  • Access [valid-user|users|groups] – parametr odpowiadający za określenie grup dostępności.

  Przykład 1 dla zawartości pliku .htaccess:

  AuthName „Podaj hasło”
  Access allow all valid-user
  Udziela dostępu wszystkim użytkownikom z dowolnego adresu IP, po poprawnej autoryzacji za pomocą  nazwy użytkownika i hasła, które zostały dodane w Panelu Klienta home.pl (ustawienia ukrytego katalogu).

  Przykład 2 dla zawartości pliku .htaccess:

  AuthName „Strefa chroniona”
  Access allow all users janek zosia

  Udziela dostępu z dowolnego adresu IP użytkownikom „janek” oraz „zosia”.

  Przykład 3 dla zawartości pliku .htaccess:

  AuthName „Identyfikacja”
  Access allow 212.85.112.3
  Udziela dostępu użytkownikowi łączącemu się tylko z konkretnego IP (212.85.112.3), odmawiając innym dostępu.

  Przykład 4 dla zawartości pliku .htaccess:

  AuthName „X-Files”
  Access allow all groups wtajemniczeni
  Udziela dostępu łączącemu się z dowolnego IP i jednocześnie autoryzującego się loginem należącym do grupy „wtajemniczeni”. W tym przypadku nazwa użytkownika oraz hasło muszą być dodane do grupy „wstajemniczeni”, aby móc poprawnie przejść proces autoryzacji.

  Jak zablokować dostęp do serwera z wybranego IP/hosta?

  Możesz skorzystać z następujących formatów adresów IP/hostów:
  •    all – dowolny host,
  •    212.85.112.3 – konkretny adres IP,
  •    195.205 – dowolny host z sieci 195.205,
  •    delta.ideaserver.com – konkretny host w danej domenie,
  •    .ideaserv.com – dowolny host z danej domeny.

  Blokowanie dostępu do innych katalogów wirtualnych za pomocą :Location

  Możliwe jest też zabezpieczenie dostępu do katalogów wirtualnych konta WWW np. statystyk oglądalności, skryptów CGI, np. “/cgibin/guestbook”.

  Przykład 1 dla księgi gości

  :Location /cgibin/guestbook
  Access deny all
  :Location

  Zabrania dostępu wszystkim użytkownikom do księgi gości.

  Przykład 2 dla zablokowania dostępu do statystyk oglądalności

  :Location /stats1234567890/*
  Access allow all valid-user
  :Location
  Udziela dostępu do statystyk serwera WWW wszystkim zautoryzowanym użytkownikom. Pamiętaj, aby podać poprawny link do Twoich statystyk. Dopiero po wpisaniu poprawnego loginu i hasła, użytkownik będzie mógł oglądać statystyki oglądalności dla serwera.
  WAŻNE! Sekcja “:Location” powinna być zamknięta pustym znacznikiem (trzecia linijka w powyższych przykładach).

  Jeśli zamówiłeś hosting na nowej platformie home.pl, to najprawdopodobniej korzystasz z hostingu opartego o serwer Apache.
  Za konfigurację ukrytego katalogu w pliku .htaccess odpowiadają dwa parametry:

  • AuthType Basic – parametr określający typ autoryzacji, w tym przypadku Basic (czyli base64).
  • AuthName “Podaj haslo” – komunikat wyświetlany logującemu się użytkownikowi w przeglądarce.
  • AuthBasicProvider web-user – obowiązkowy parametr, w którym definiujemy providera, który dostarcza dane o użytkownikach ustawionych w Panelu Klienta.
  • Require [valid-user|web-group] – parametr wskazujący grupy, które mają posiadać dostęp do zabezpieczonych plików i katalogów.

  Przykład 1 dla zawartości pliku .htaccess:

  AuthType Basic
  AuthName "Podaj haslo"
  AuthBasicProvider web-user
  Require valid-user
  Udziela dostępu wszystkim użytkownikom z dowolnego adresu IP, po poprawnej autoryzacji za pomocą  nazwy użytkownika i hasła, które zostały dodane w Panelu Klienta home.pl (tzw. użytkownik .htaccess).

  Przykład 2 dla zawartości pliku .htaccess:

  AuthType Basic
  AuthName "Podaj haslo"
  AuthBasicProvider web-user
  Require web-group nazwa_grupy1 nazwa_grupy2

  Udziela dostępu łączącemu się z dowolnego IP i jednocześnie autoryzującego się loginem, należącym do grupy “nazwa_grupy1” lub “nazwa_grupy2”. W tym przypadku nazwa użytkownika oraz hasło muszą być dodane do grupy „nazwa_grupy1” lub “nazwa_grupy2”, aby móc poprawnie przejść proces autoryzacji.

Czy w jakiś inny sposób mogę zablokować dostęp do katalogu hasłem?

Alternatywą dla funkcji ukrytego katalogu jest skorzystanie z plików .htaccess oraz .htpasswd, które również pozwalają na ograniczenie dostępu do katalogu tylko dla osób znających login i hasło dostępu. Możliwość ta jest przydatna w sytuacjach, gdy chcesz zabezpieczyć Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

Kliknij tutaj, aby przeczytać o ograniczaniu dostępu do katalogów za pomocą plików .htaccess oraz .htpasswd.

Bezpieczny hosting dla Twojej strony WWW

Przygotowaliśmy miejsce, w którym Twoja strona WWW i poczta e-mail będą się czuły komfortowo.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub