Konfiguracja ukrytego katalogu

Wprowadzenie

W sekcji „Ukryty katalog” możesz zdefiniować konta użytkowników, którzy będą mieli dostęp do tych części serwera, do których dostęp został zabezpieczony hasłem. Dopiero po podaniu poprawnego loginu i hasła, zabezpieczone zasoby będą dostępne do przeglądania.

 

Tworzenie ukrytego katalogu ogranicza się do:
 • zdefiniowania nazwy użytkownika oraz hasła do ukrytego katalogu przez Panel Klienta home.pl dla serwera,
 • utworzenia odpowiedniego pliku konfiguracyjnego (.htaccess), który będzie określał zasady dostępu do ukrytego katalogu (plik ten umieszczamy w katalogu, który ma zostać zabezpieczonym hasłem).

Jak utworzyć standardowy ukryty katalog (zabezpieczenie katalogu /private)?

 1. Załóż w głównym katalogu serwera katalog o nazwie “/private”,
 2. Umieść w katalogu „/private” strukturę plików i katalogów, do których dostęp chcesz ograniczyć.
 3. Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie zdefiniować nazwę użytkownika i hasło do ukrytego katalogu “/private”.

Jak utworzyć ukryty katalog na dowolnie wybranym katalogu na FTP?

 1. Połącz się z Twoim serwerem FTP (np. za pośrednictwem programu Total Commander). Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak połączyć się z serwerem FTP w home.pl.
 2. Wybierz katalog, który ma zostać ukryty (przed wyświetleniem zawartości katalogu wymagane będzie podanie poprawnego loginu oraz hasła). Wejdź do tego katalogu, aby wyświetlić jego zawartość
 3. Po wyświetleniu zawartości wybranego katalogu prześlij do niego wcześniej przygotowany plik konfiguracyjny (.htaccess), który spowoduje zablokowanie publicznego dostępu do tego katalogu.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia odpowiedniego pliku „.htaccess”, który spowoduje zablokowanie dostępu do wybranego katalogu hasłem.

Jak zdefiniować nazwę użytkownika oraz hasło dla ukrytego katalogu?

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta home.pl dla serwera lub usługi z uprawnieniami administracyjnymi.

 2. Kliknij opcję menu “Usługi”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.

  uslugi432.jpg
 3. Kliknij nazwę serwera, dla którego chcesz ustawić ukryty katalog. Spowoduje to rozwinięcie mini-podglądu.

 4. W mini-podglądzie dla wybranego serwera kliknij przycisk “Konfiguracja usługi”.

 5. Kliknij przycisk “Konfiguruj ukryty katalog”, który znajduje się w prawym górnym module “Serwisy WWW”.

 6. Zostanie wyświetlone okno konfiguracji dla ukrytego katalogu, w którym możesz:
  • Utworzyć nowego użytkownika dla ukrytego katalogu.
  • Edytować już istniejącego użytkownika (zmiana hasła lub grupy użytkownika).
  • Usunąć już istniejącego użytkownika.
 7. Wybierz odpowiednią opcję (“Dodaj” lub “Edytuj”), aby przejść do formularza edycji.

  konfigurujukrytykatalog3.jpg

 8. Podaj wymagane dane (“Nazwa użytkownika” oraz “Hasło”) oraz kliknij na przycisk “Zapisz”. Użytkownik natychmiast zostanie dodany.Pole “Grupa” pozwala na zdefiniowanie grupy, do której użytkownik jest przypisany. Jest to pomocne podczas definiowania dostępu do wielu ukrytych katalogów dla różnych grup użytkowników (z różnymi prawami dostępu). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
  WAŻNE! Okno logowania do ukrytego katalogu zostanie wyświetlone dopiero wtedy, gdy na serwerze FTP (w odpowiednim katalogu!) zostanie umieszczony plik konfiguracyjny (.htaccess), który określa zasady dostępu do zablokowanego hasłem zasobu.Wyjątkiem jest katalog “/private”, który automatycznie staje się ukrytym katalogiem, gdy w Panelu Klienta home.pl zostanie zdefiniowana nazwa użytkownika i hasło dla ukrytego katalogu. W katalogu “/private” należy tylko umieścić odpowiedni plik “.htaccess” włączający tzw. “listowanie” katalogu (więcej informacji znajdziesz tutaj). W przeciwnym wypadku po autoryzacji zobaczysz komunikat błędu 403.

Czy w jakiś inny sposób mogę zablokować dostęp do katalogu hasłem?

Alternatywą dla funkcji ukrytego katalogu jest skorzystanie z plików .htaccess oraz .htpasswd, które również pozwalają na ograniczenie dostępu do katalogu tylko dla osób znających login i hasło dostępu. Możliwość ta jest przydatna w sytuacjach, gdy chcesz zabezpieczyć Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

Kliknij tutaj, aby przeczytać o ograniczaniu dostępu do katalogów za pomocą plików .htaccess oraz .htpasswd.

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl