Jak wygenerować plik JPK VAT w aplikacji eKsięgowość?

Zgodnie z nowelizacją przepisów, od stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania JPK VAT obejmować będzie wszystkich podatników VAT, podatnik powinien dostarczyć plik do 25 dnia każdego miesiąca, do swojego Urzędu Skarbowego. Z kolei od 1 października 2020 r. zostały całkowicie wycofane deklaracje VAT 7 i VAT 7K. Zastąpił je nowy plik kontrolny JPK V7. Jest on połączeniem pliku JPK VAT i deklaracji VAT.

Dodatkowe informacje nt. Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdziesz na naszym blogu.

SPIS TREŚCI

Jak wygenerować plik JPK VAT w aplikacji eKsięgowość?

 1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
 2. Po lewej stronie ekranu wyświetla się pasek menu. Zjedź na sam koniec w dół i wybierz ostatnią opcję – Ewidencja.
  Ewidencje eKsięgowość
 3. Po kliknięciu Ewidencja rozwinie się lista — wybierz z niej ostatnią pozycję JPK.
 4. U góry, po lewej stronie, wyświetla się czerwony przycisk Generuj JPK. Naciśnij go, a następnie wybierz JPK VAT.
  Generuj JPK - JPK VAT eKsięgowość
 5. Wybierz okres, z którego ma być pobrany plik (rok i miesiąc). Kliknij Generuj JPK.
  Generuj JPK VAT eKsięgowość
 6. Po zakończeniu zostanie wyświetlona informacja o wygenerowaniu pliku.
  Wygenerowano JPK VAT eKsięgowość
 7. Na liście zobaczysz teraz wszystkie wygenerowane w programie do fakturowania eKsięgowość, pliki JPK. Skorzystaj z opcji, aby pobrać lub podejrzeć plik kontrolny.
  Plik kontrolny eKsięgowość

Jak wygenerować plik JPK V7 w programie do fakturowania eKsięgowość?

 1. Podobnie jak przy pliku JPK VAT, wybierz po lewej stronie menu Ewidencja, następnie JPK.
  Ewidencje JPK eKsięgowość
 2. Wygeneruj plik klikając czerwony przycisk Generuj JPK.
  Generuj JPK eKsięgowość
 3. Wybierz z listy JPK V7M.
  JPK V7M eKsięgowość
 4. Wybierz okres, za jaki chcesz wygenerować plik (rok i datę), następnie kliknij Generuj JPK.
  Okres generowania JPK V7M eKsięgowość
 5. Strona przekieruje Cię do formularza. Wypełnij dokument.
 6. Zapoznaj się z treścią pouczenia. Zaznacz akceptację, a następnie kliknij Zapisz JPK.
 7. Twój plik JPK V7 został zapisany w programie do fakturowania. Możesz go teraz pobrać z listy.
  JPK V7M - Pobierz XML
Pamiętaj, że w chwili obecnej nie została jeszcze określona żadna, prosta, metoda dla mikroprzedsiębiorców, która pozwalałaby na dostarczenie takiego pliku do US. W praktyce oznacza to, że wygenerowany w ten sposób plik przesyłasz do właściwego dla siebie US we własnym zakresie. Skorzystaj z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów, aby dowiedzieć się więcej, jak przesłać plik do US.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.