Jak poprawić dane nabywcy na fakturze VAT (nota korygująca)?

Jeśli Twoje dane na Fakturze VAT są niepoprawne, to prześlij pocztą tradycyjną “notę korygującą” z poprawnymi danymi do tej Faktury VAT. Notę korygującą może sporządzić tylko Nabywca, czyli osoba, której dane widnieją na fakturze w polu Nabywca. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jakie dane możesz zmienić za pomocą noty korygującej.

Nota korygująca służy tylko do korygowania pomyłek na Fakturze VAT. Aby kolejne PRO FORMY i Faktury VAT zawierały poprawne dane, pamiętaj o ich aktualizacji w Panelu Klienta home.pl.
WAŻNE! Więcej informacji na temat noty korygującej znajdziesz pod tym adresem.

Jak poprawić dane nabywcy usługi w Panelu Klienta home.pl?

WAŻNE! Pamiętaj, że zmiana danych nabywcy w Panelu Klienta home.pl pozwala na edycje tylko następujących danych: ulica, numer lokalu, miejscowość, kraj. Zmiana takich danych jak: status prawny, imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP możliwa jest podczas procedury cesji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o cesji w home.pl.

 1. Aby poprawić dane nabywcy zaloguj się w Panelu Klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.

  Panel Klienta - Zaloguj się do Panelu Klienta

 2. Na pulpicie wybierz opcje “Zmień dane Abonenta”.
  Panel Klienta - Profil - Wybierz opcję Zmień dane Abonenta
 3. Wprowadź aktualne dane w formularzu zmiany danych Abonenta usługi.
  Panel Klienta - Profil - Zmień dane Abonenta - Wprowadź aktualne dane w formularzu zmiany danych Abonenta usługi
 4. Zatwierdź zapisane zmiany klikając przycisk “Zapisz”.
WAŻNE! Zmiana nazwy firmy (gdy REGON i NIP pozostają bez zmian) możliwa jest po autoryzacji Klienta oraz jest operacją bezpłatną, chyba że posiadasz domenę .eu (wtedy aktualizacja nazwy firmy wymaga uiszczenia opłaty). Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby zmienić nazwę firmy dla Twojego konta.
WAŻNE! Jeśli chcesz wykonać zmianę danych widocznych na przyszłych fakturach, możesz skorzystać z możliwości zmiany danych abonenta (cesja).

Jakie elementy faktury VAT mogę poprawić notą korygującą?

Notę korygującą możesz sporządzić, gdy pomyłka dotyczy:

 • danych nabywcy lub oznaczenia towaru/usługi lub gdy dane są niepełne,
 • jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to notą korygującą, możesz również skorygować dane z faktury VAT z osoby fizycznej na swoją działalność gospodarczą.
WAŻNE! Więcej informacji na temat noty korygującej znajdziesz pod tym adresem.

Jakie elementy musi zawierać nota korygująca?

Nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę “NOTA KORYGUJĄCA”,
 • numer kolejny i datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Oryginał i kopię noty korygującej wyślij do home.pl na adres:

home.pl S.A.
Zbożowa 4
70-653 Szczecin

Z chwilą akceptacji przez home.pl treści noty, podpisana kopia zostanie do Ciebie (wystawcy noty) odesłana pocztą tradycyjną.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Tematy powiązane

Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Wyświetl posty typu:
lub