Jak współdzielić kontakty znajdujące się w książce adresowej?

Wprowadzenie

W ramach Poczty home.pl możesz korzystać z zaawansowanego organizera internetowego, dzięki któremu łatwo i szybko znajdziesz adres e-mail w Twojej książce adresowej, stworzysz listę spraw do realizacji, czy też zaplanujesz nowe spotkanie.

 

Dzięki wprowadzonej integracji z innymi użytkownikami skrzynek e-mail, możesz współdzielić utworzone książki adresowe z innymi skrzynkami e-mail, które objęte są licencją Xchange. Planując sieć kontaktów w książce adresowej możesz określić, które skrzynki e-mail w Twojej firmie będą miały do nich dostęp.

 

Wspólne kontakty dla całej firmy ułatwią zarządzanie komunikacją w firmie i poza nią. Wreszcie jesteś niezależny od pracowników, którzy poszli na urlop, zachorowali, lub zmienili pracę.

 

Wszystkie kontakty pozostają we wspólnej bazie i zawsze jest do nich dostęp. Twój nowy sprzedawca może w szybki sposób przejąć obowiązki po innym pracowniku i kontynuować rozmowy biznesowe w trybie ciągłym.

Książka adresowa OX - Ikona książki adresowej

Jak dodawać nowe kontakty lub listy dystrybucyjne do książki adresowej?

Po zalogowaniu do skrzynki e-mail możesz dodawać nowe kontakty za pomocą zakładki „Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.

Po wybraniu zakładki „Książka adresowa”, zostanie wyświetlona zawartość domyślnej książki adresowej, do której możesz dodawać kontakty oraz listy dystrybucyjne. Za pomocą opcji „Nowe” -> „Dodaj kontakt” (górna część ekranu) możesz rozpocząć dodawanie nowych pozycji do wyświetlonej książki adresowej.
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji na temat zarządzania listą kontaktów.
Poczta home.pl - Książka adresowa - Kontakty - Nowe - Wybierz opcje Dodaj kontakt
Rys. Kliknij przycisk „plusa” (lewa strona ekranu), aby rozpocząć dodawanie nowego kontaktu.

Po kliknięciu przycisku „plusa” i wybraniu opcji „Dodaj kontakt”, zostanie wyświetlone okno, które pozwala określić szczegóły nowego kontaktu. Po zdefiniowaniu szczegółów nowego wpisu i kliknięciu przycisku „Zapisz”, tworzony kontakt zostanie dodany do książki adresowej.

Poczta home.pl - Książka adresowa - Kontakty - Nowe - Dodaj kontakt - Uzupełnij formularz i kliknij przycisk Zapisz

WAŻNE! Do książki adresowej możesz dodawać też listy dystrybucyjne. Lista dystrybucyjna to inaczej lista kontaktów, która następnie służy do masowego rozsyłania wiadomości e-mail na adresy, które znajdują się na tej liście.

Poczta home.pl - Książka adresowa - Kontakty - Nowe - Wybierz opcję Dodaj listę dystrybucyjną

Listy dystrybucyjne mogą być przydatne do wysyłania wiadomości e-mail do wszystkich pracowników danego działu w firmie (tworząc listy dystrybucyjne dla każdego działu, np. magazyn, księgowość).

Czy mogę tworzyć kolejne podfoldery (książki adresowe)?

Tak, oczywiście. W zakładce „Książka adresowa” (górna część ekranu), możesz przejść do tworzenia nowego podfolderu publicznego lub prywatnego, do którego będziesz mógł dodawać kontakty. Nowy folder publiczny lub prywatny traktowany jest w tym przypadku jako kolejny kalendarz.

Poczta home.pl - Książka adresowa - Kontakty - Wybierz opcję Nowy folder prywatny lub Nowy folder publiczny

Jak udostępnić moje książki adresowe innym użytkownikom?

Po utworzeniu książki adresowej i dodaniu do niej kontaktów, możesz odpowiednio zmienić uprawnienia do książki adresowej, aby udostępnić zawarte w niej dane innym użytkownikom skrzynek e-mail, które również objęte są Twoją licencją Xchange.

Poczta home.pl - Książka adresowa - Kontakty - Ikona koła zębatego - Wybierz opcję Uprawnienia

Aby zmienić uprawnienia do książki adresowej, należy kliknąć ikonę „koła zębatego” i następnie wybrać opcję „Uprawnienia”. Na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, w którym będziesz mógł określić uprawnienia do wybranej książki adresowej.

Poczta home.pl - Książka adresowa - Kontakty - Ikona koła zębatego - Uprawnienia - Określ uprawnienia do wybranej książki adresowej
Rys. Przykład okna służącego do definiowania uprawnień dla użytkowników skrzynek e-mail.
Po nadaniu odpowiednich uprawnień użytkownikom skrzynek e-mail, na ich kontach pocztowych (w zakładce „Książka adresowa”) pojawi się nowa sekcja o nazwie „Udostępnione”. Znajduje się w niej lista skrzynek e-mail, które udostępniają nam swoje kontakty.

Poczta home.pl - Książka adresowa - Kontakty - Udostępnione - Lista skrzynek e-mail

Przykład: użytkownik skrzynki e-mail „kowalski@twojadomena.pl” udostępnił swoje kontakty drugiemu użytkownikowi „nowak@twojadomena.pl”. Użytkownik „nowak@twojadomena.pl” na swoim koncie pocztowym odnajdzie sekcję „Udostępnione”, a w niej adres e-mail „kowalski@twojadomena.pl”. Po wybraniu tej skrzynki e-mail, użytkownik „nowak@twojadomena.pl” będzie miał dostęp do udostępnionej książki adresowej (w zależności od uprawnień, które zostały nadane Nowakowi).
Jak uruchomić funkcje Xchange w MS Outlook? Poprzedni Jak współdzielić zaplanowane zadania z innymi skrzynkami e-mail? Następny
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Biznesowa poczta e-mail Microsoft Exchange

Z grupową skrzynką odbiorczą i współdzielonym kalendarzem praca z Twoim zespołem będzie bardziej efektywna.