Jak współdzielić kontakty znajdujące się w książce adresowej?

Wprowadzenie

W ramach Poczty home.pl możesz korzystać z zaawansowanego organizera internetowego, dzięki któremu łatwo i szybko znajdziesz adres e-mail w Twojej książce adresowej, stworzysz listę spraw do realizacji, czy też zaplanujesz nowe spotkanie.

 

Dzięki wprowadzonej integracji z innymi użytkownikami skrzynek e-mail, możesz współdzielić utworzone książki adresowe z innymi skrzynkami e-mail, które objęte są licencją Xchange. Planując sieć kontaktów w książce adresowej możesz określić, które skrzynki e-mail w Twojej firmie będą miały do nich dostęp.

 

Wspólne kontakty dla całej firmy ułatwią zarządzanie komunikacją w firmie i poza nią. Wreszcie jesteś niezależny od pracowników, którzy poszli na urlop, zachorowali, lub zmienili pracę.

 

Wszystkie kontakty pozostają we wspólnej bazie i zawsze jest do nich dostęp. Twój nowy sprzedawca może w szybki sposób przejąć obowiązki po innym pracowniku i kontynuować rozmowy biznesowe w trybie ciągłym.

ksiazkaadresowaox.png

Jak dodawać nowe kontakty lub listy dystrybucyjne do książki adresowej?

Po zalogowaniu do skrzynki e-mail możesz dodawać nowe kontakty za pomocą zakładki “Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.

ksiazkaadresowa22.png

Po wybraniu zakładki “Książka adresowa”, zostanie wyświetlona zawartość domyślnej książki adresowej, do której możesz dodawać kontakty oraz listy dystrybucyjne. Za pomocą opcji “Nowe” -> “Dodaj kontakt” (górna część ekranu) możesz rozpocząć dodawanie nowych pozycji do wyświetlonej książki adresowej.
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji na temat zarządzania listą kontaktów.

Rys. Kliknij przycisk “plusa” (lewa strona ekranu), aby rozpocząć dodawanie nowego kontaktu.

Po kliknięciu przycisku “plusa” i wybraniu opcji “Dodaj kontakt”, zostanie wyświetlone okno, które pozwala określić szczegóły nowego kontaktu. Po zdefiniowaniu szczegółów nowego wpisu i kliknięciu przycisku “Zapisz”, tworzony kontakt zostanie dodany do książki adresowej.

dodawanieox3.png

WAŻNE! Do książki adresowej możesz dodawać też listy dystrybucyjne. Lista dystrybucyjna to inaczej lista kontaktów, która następnie służy do masowego rozsyłania wiadomości e-mail na adresy, które znajdują się na tej liście.

dodaj-kont2.png

Listy dystrybucyjne mogą być przydatne do wysyłania wiadomości e-mail do wszystkich pracowników danego działu w firmie (tworząc listy dystrybucyjne dla każdego działu, np. magazyn, księgowość).

Czy mogę tworzyć kolejne podfoldery (książki adresowe)?

Tak, oczywiście. W zakładce “Książka adresowa” (górna część ekranu), możesz przejść do tworzenia nowego podfolderu publicznego lub prywatnego, do którego będziesz mógł dodawać kontakty. Nowy folder publiczny lub prywatny traktowany jest w tym przypadku jako kolejny kalendarz.

folder-prywat3.png

Jak udostępnić moje książki adresowe innym użytkownikom?

Po utworzeniu książki adresowej i dodaniu do niej kontaktów, możesz odpowiednio zmienić uprawnienia do książki adresowej, aby udostępnić zawarte w niej dane innym użytkownikom skrzynek e-mail, które również objęte są Twoją licencją Xchange.

kontakty-uprawnienia-nox.png

Aby zmienić uprawnienia do książki adresowej, należy kliknąć ikonę “koła zębatego” i następnie wybrać opcję “Uprawnienia”. Na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, w którym będziesz mógł określić uprawnienia do wybranej książki adresowej.

uprawnieniaox21.png
Rys. Przykład okna służącego do definiowania uprawnień dla użytkowników skrzynek e-mail.
Po nadaniu odpowiednich uprawnień użytkownikom skrzynek e-mail, na ich kontach pocztowych (w zakładce “Książka adresowa”) pojawi się nowa sekcja o nazwie “Udostępnione”. Znajduje się w niej lista skrzynek e-mail, które udostępniają nam swoje kontakty.

udosepnione-kontakty-nox.png

Przykład: użytkownik skrzynki e-mail “kowalski@twojadomena.pl” udostępnił swoje kontakty drugiemu użytkownikowi “nowak@twojadomena.pl”. Użytkownik “nowak@twojadomena.pl” na swoim koncie pocztowym odnajdzie sekcję “Udostępnione”, a w niej adres e-mail “kowalski@twojadomena.pl”. Po wybraniu tej skrzynki e-mail, użytkownik “nowak@twojadomena.pl” będzie miał dostęp do udostępnionej książki adresowej (w zależności od uprawnień, które zostały nadane Nowakowi).
Jak uruchomić funkcje Xchange w MS Outlook? Poprzedni Jak współdzielić zaplanowane zadania z innymi skrzynkami e-mail? Następny
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Tematy powiązane

Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Wyświetl posty typu:
lub