Domeny globalne – potwierdzanie zmiany danych

Opisany poniżej proces występuje tylko przy domenach globalnych oraz .us i .co.

Wraz z dniem 1.12.2016 r. wprowadzona została zmiana, która wpłynęła na bezpieczeństwo m.in. przeniesienia domen do innych operatorów, a także cesji (zmiany abonenta domeny).

Abonenci domen globalnych (np. com, net, biz) oraz domen z końcówkami .us i .co są zobligowani do stosowania nowej procedury zmiany danych – bez względu na to czy jest to zmiana abonenta na innego, czy tylko aktualizacja dotychczasowych informacji o właścicielu domeny.

Operacje potwierdzania zmiany danych występują przy każdej domenie globalnej oraz .us i .co. Jeśli nie zweryfikowałeś wcześniej kontaktowego adresu e-mail przy domenie globalnej, to możesz otrzymać jeszcze dodatkową wiadomość, która będzie służyć do weryfikacji adresu e-mail.

Co muszę zrobić, czyli jak potwierdzić zmianę danych?

Każda próba zmiany danych przy domenie, np. nazwy firmy, imienia, nazwiska lub nawet adresu e-mail abonenta, będzie wymagała potwierdzenia takiej zmiany za pomocą linku znajdującego się w wiadomości e-mail, wysłanej na adres dysponenta domeny. Masz 14 dni na to, aby odebrać i potwierdzić zmianę danych – możesz to zrobić klikając link weryfikacyjny znajdujący się w tej wiadomości e-mail.

W przypadku chęci zmiany adresu e-mail, taka operacja zmiany danych będzie wymagała potwierdzenia przez obie strony (zostaną wysłane dwie wiadomości – jedna na stary, druga na nowy adres e-mail). Po wysłaniu wiadomości z linkami potwierdzającymi, obie strony mają 14 dni na zatwierdzenie operacji. Jeśli jedna ze stron odrzuci wniosek, cały proces zmiany zostanie anulowany. Jeżeli operacja zmiany danych zostanie sfinalizowana, to obie strony otrzymają powiadomienie z potwierdzeniem zmiany danych.

WAŻNE INFORMACJE O ZMIANACH ADRESU E-MAIL:

  • Jeśli adres e-mail się nie zmienia, a zmienia się Abonent (lub zmianie ulegają dane w polach: imię, nazwisko, nazwa firmy itp.) – zostanie wysłana jedna wiadomość do abonenta z prośbą o zatwierdzenie zmian.
  • Jeśli adres e-mail się zmienia – wysyłane zostaną w każdym przypadku dwie wiadomości (na aktualny i nowy adres e-mail) z prośbą o zatwierdzenie zmian.
  • Jeśli kontaktowy adres e-mail przy domenie jest nieprawidłowy, niezbędny będzie kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu rozpoczęcia procedury zmiany adresu mailowego.

Co się stanie po potwierdzeniu zmiany danych przy domenie?

Po zakończeniu zmiany lub aktualizacji danych, na domenę zostanie nałożona tymczasowa blokada transferu do innego Rejestratora (60 dni). Jeśli blokada została nałożona, to nie ma już możliwości odblokowania takiej domeny do transferu – trzeba poczekać 60 dni.

Wprowadzone zmiany w polityce zmiany danych oraz przeniesienia domen, mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenie interesów Abonentów domen i przyczyniają się do wyeliminowania zjawiska przechwyceń domen (hijacking) przez podmioty, lub osoby nieuprawnione do dysponowania domeną.

Czytaj więcej:
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie