Jak sprawdzić adres IP serwera?

SPIS TREŚCI

Poradnik wideo: jak sprawdzić adres IP serwera?

Co to jest adres IP?

Adres IP to ciąg cyfr lub cyfr i liter, który nadawany jest wszystkim urządzeniom (np. komputery, serwery), które podłączone są do Internetu. Adres IP identyfikuje serwer w sieci Internet.

Najbardziej powszechną wersją adresu IP jest IPv4, który oznacza zapisanie adresu w formie 4 oktetów w postaci wartości liczbowych z zakresu od 0 do 255 (oddzielonych kropkami).

Przykład: 212.85.96.183

Istnieje też nowsza wersja adresów IP oznaczona jako IPv6, ale nie jest jeszcze tak rozpowszechniona. Przyczyną jego powstania jest problem małej, kończącej się liczby adresów IPv4. Adres IP w wersji IPv6 zbudowany jest z 8 grup składających się z 4 znaków (oddzielonego dwukropkami). Każda z grup składających się na adres IPv6 zawiera cyfry od 0 do 9 i litery od a do f, do których przypisane są liczby od 10 do 15.

Przykład: 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:5580:8063

Jak sprawdzić adres IP serwera (jeśli znam adres domeny)?

W każdym momencie za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu możesz sprawdzić adres IP dla serwera. Jeśli znasz identyfikator swojego serwera w home.pl (np. serwer123456), to możesz skorzystać z aplikacji cmd.exe w systemie Windows, aby poznać jego adres IP.

Nazwę/identyfikator serwera w home.pl znajdziesz na fakturach lub po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl w sekcji menu: Usługi WWW.

W sekcji: Usługi WWW wyświetlane są wszystkie Twoje usługi hostingowe, które zarejestrowałeś w home.pl (np. hosting, hosting WordPress lub eSklep). W zaznaczonym na obrazku miejscu znajdziesz nazwę / identyfikator Twojego serwera.

Panel klienta home.pl - Usługi WWW - Sprawdź nazwę / identyfikator wybranego serwera

Jak sprawdzić adres IP serwera, jeśli znam jego nazwę/identyfikator?

Skorzystaj z poniższej instrukcji, jeśli znasz nazwę swojego serwera w home.pl:

 1. W systemie Windows kliknij przycisk START w lewym dolnym rogu ekranu i przejdź do wyszukiwarki.
 2. Wpisz: cmd.exe i uruchom znalezioną aplikację.
 3. Zostanie otwarte nowe okno z czarnym tłem. Wpisz w nim polecenie:
  ping serwer123456.home.pl

  Zamiast: serwer123456 wpisz nazwę/identyfikator serwera, dla którego chcesz sprawdzić adres IP.
  Konsola CMD - Polecenie ping - Wpisz nazwę / identyfikator serwera, dla którego chcesz sprawdzić jego adres IP

 4. Po wpisaniu powyższego polecenia i kliknięciu przycisku enter, na ekranie zostanie wyświetlony adres IP dla wpisanej nazwy serwera.
  Polecenie ping służy do diagnozowania połączenia pomiędzy Twoim komputerem, a wpisanym adresem serwera. Umożliwia sprawdzenie adresu IP wpisanego serwera oraz zmierzenie liczby zgubionych pakietów oraz opóźnień w ich transmisji, zwanych lagami.
  Konsola CMD - Polecenie ping - Znajdź adres IP w wyświetlonym wyniku polecenia ping
 5. Po znalezieniu adresu IP na wyświetlonym ekranie, możesz zamknąć otwarte okno.
Pod adresem: https://pomoc.home.pl/test dostępny jest miernik jakości połączenia internetowego, który pozwala sprawdzić czy jakość Twojego połączenia internetowego może być przyczyną niedogodności podczas korzystania z usług home.pl. Więcej informacji o mierniku jakości połączenia internetowego znajdziesz pod tym adresem.

Czy mój serwer/hosting posiada unikalny adres IP?

Unikalny adres IP oznacza, że Twoja usługa w home.pl jest dostępna w sieci Internet pod jednym unikalnym adresem IP. Żaden inny serwer w sieci Internet nie będzie dostępny pod tym samym adresem IP. home.pl gwarantuje unikalność adresu IP dla wybranych usług, nie gwarantuje stałości adresu IP (może ulec zmianie).

W home.pl posiadasz unikalny adres IP, jeśli posiadasz takie usługi jak: Hosting Premium, Hosting WordPress SSD Profesjonalny, Hosting WordPress SSD Premium. Więcej informacji o serwerach w home.pl z unikalnym adresem IP znajdziesz pod tym adresem.

Co zrobić, jeśli mój adres IP znajduje się na liście RBL?

Serwer RBL (ang. Real-time Blackhole List) to serwer posiadający aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje dotyczące podejrzanych serwerów poczty e-mail.

Blokada na serwerze RBL skutkuje niedostarczeniem poczty e-mail do adresatów. W większości przypadków nadawca wiadomości, niezwłocznie po jej wysłaniu, otrzyma informację zwrotną typu Mailer Deamon lub Failure Notice ze wskazaniem zablokowanego adresu IP. Wiadomość zwrotna powinna zawierać także informację, który serwer RBL odnotował dany adres IP jako podejrzany.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie